Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Na czym Polega Psychoterapia Systemowa-Rodzinna

Podstawowym pojęciem w tym rodzaju terapii jest system. System z języka greckiego oznacza przedmiot stanowiący spójną całość. Zmiana w jakiejś części systemu (osoby w rodzinie), wpływa na pozostałe jego części (członków rodziny).Ważne jest w terapii aby każdy członek rodziny przedstawił swoją historię (swój punkt widzenia rodziny, jak się czuje w rodzinie).

W terapii systemowej zazwyczaj bierze udział większa liczba osób, które chcą poprawić funkcjonowanie swojej relacji. Terapia systemowa utożsamiana jest często z terapią rodzinną. W terapii uczestniczą wszyscy członkowie rodziny zamieszkujący razem (oprócz dzieci poniżej 7 roku).

W rodzinie, do prawidłowego funkcjonowania konieczna jest równowaga między poczuciem ja a przynależnością do rodziny.

Zdarza się tak, że równowaga ta jest zachwiana i zamiast funkcjonowania efektywnego, system przechyla się w stronę dysfunkcji. Wtedy do przywrócenia poprawnego funkcjonowania często niezbędna jest pomoc psychoterapeuty, który pomaga w ustaleniu reguł funkcjonowania, granic, określeniu ról, wyrażaniu i przeżywaniu emocji, prawidłowym komunikowaniu się w rodzinie, rozwiązywaniu konfliktów, wzmocnieniu więzi między poszczególnymi członkami w rodzinie.

Często z wypracowaniem tych zasad wiążą się trudności, pojawia się uczucie dyskomfortu. Jednak ustalenie tych reguł jest konieczne, aby członkowie rodziny czuli się szczęśliwi i mieli możliwość budowania swoich odrębnych tożsamości.

Głównym celem terapii jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w rodzinie. Najważniejsze jest, żeby na kolejnych sesjach terapeutycznych uczestniczyły osoby w tym samym składzie, ponieważ aby system działał prawidłowo, każdy jego członek musi brać udział w procesie zmiany i przestrzegać ustalonych zasad.

Dzięki wspólnej terapii członkowie rodziny mogą:

  • swobodnie wyrazić swoje uczucia i myśli,
  • porozmawiać ze sobą swobodnie i wysłuchać się na wzajem
  • omówić zaistniałe trudności, problemy, konflikty, kryzysy w rodzinie
  • przepracować mechanizmy zaburzające ich system rodzinny

Wszystkie problemy można rozwiązać

Dzięki tej terapii każda osoba w rodzinie zyskuje większe poczucie autonomii, ale i może uzyskać większe wsparcie i zrozumienie od członków rodziny, a także sama efektywniej tego wsparcia udzielać.

Jeżeli  zauważyłeś/aś, że system, w którym żyjesz ( rodzina )

  • zaczyna funkcjonować nieprawidłowo bądź dysfunkcje są wyraźnie widoczne,
  • kiedy cała rodzina przeżywa kryzys (kryzys rozwojowy, okołorozwodowy)
  • kiedy dziecko ma problemy z nazywaniem i rozpoznawaniem emocji, przeżywa trudne chwile, lęk, depresję,
  • kiedy trudne zachowania jednego członka rodziny (zachowania opozycyjno- buntownicze,- samookaleczenia, próby samobójcze, choroby psychosomatyczne, w tym zaburzenia odżywiania itp.) mają wpływ na funkcjonowanie całej rodziny.
  • kiedy niepokoi się zachowanie Twojego dziecka ( izoluje się od rodziny, albo jest wybuchowe, agresywne, sprawia problemy wychowawcze w szkole w domu,
  • kiedy czujesz, że tracisz kontakt z dzieckiem – porozumienie jest w trudnym okresie dorastania- adolescencji)

Zgłoś się na terapię do psychoterapeuty rodzinnego.

Terapia systemowa (rodzinna) jest właśnie odpowiedzią na problemy Twojej rodziny.

Przygotował

Psychoterapeuta systemowy

Aneta Bednarczyk- Oleba

EN