Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Cennik usług

Obowiązuje od stycznia 2024

Opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed sesją. Prosimy o zgłoszenie się do recepcji 10 minut wcześniej w celu rejestracji. W przypadku odwołania wizyty później niż na dobę przed umówionym terminem lub nie pojawienie się na wizycie, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty. Przyjmujemy płatność kartą lub gotówką.

Konsultacja psychologiczna50 min190 zł
Konsultacja psychologiczna90 min300 zł
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem50 min190 zł

 

Diagnoza Psychologiczna

Wywiad psychologiczny poprzedzający diagnostykę (dorośli)90 min300 zł
Diagnoza inteligencji dorośli: Skala Inteligencji Stanford- Binet 5 (SB5)120 min500 zł
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzież: Skala Inteligencji Stanford- Binet 5 (SB5)120 min500 zł
Diagnoza pedagogiczna (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)120 min500 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej90 min350 zł
Diagnoza dyskalkulii120 min600 zł
Wydanie opinii 120 zł
Wydanie opinii z omówieniem wyników 190 zł

 

Diagnoza Autyzmu

ASRS – zestaw kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu dla nauczyciela i rodzica50 min200 zł
Wydanie opinii pisemnej wraz z omówieniem wyników50 min190 zł

 

Diagnoza ADHD

CONNERS 3 (zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD dla nauczyciela i rodzica 200 zł
Wydanie opinii pisemnej wraz z omówieniem50 min190 zł
Diagnoza ADHD: Diva 5 (dorośli)120 min300 zł
Diagnoza ADHD: Diva 5 Young (dzieci)90 min300 zł
Wydanie opinii pisemnej wraz z omówieniem50 min190 zł

 

Pozostałe Testy Diagnostyczne

Diagnoza koncentracji i uwagi d2 R 200 zł
Diagnoza osobowości: MMPI- 2 1000 zł
Diagnoza zaburzeń osobowości SCID-5 800 zł
Diagnoza depresji dzieci i młodzieży CDI-2 200 zł
Diagnoza depresji dorośli KPD 300 zł
Diagnoza temperamentu: FCZ-KT(R) 300 zł
Diagnoza osobowości: NEO-FFI 300 zł
Diagnoza temperamentu: EPQ-R(S) 200 zł
Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem: CISS 200 zł
Diagnoza lęku cechy i stanu STAI 200 zł
Diagnoza nadziei podstawowej BHI-12 200 zł

Pakiety Diagnostyczne

UsługaCzas trwania (min)Cena (zł)
Testy ADI-R + ADOS-2  
Wywiad psychologiczny połączony z wywiadem kierunkowym ADI-R z rodzicem180 min 
Badanie ADOS-2 z badanym  (badanie nagrywane audio-video)60 min 
Omówienie wyników i przekazanie opinii rodzicowi50 min 
Koszt pakietu 1500 zł
UsługaCzas trwania (min)Cena (zł)
Testy ADOS-2  
Wywiad psychologiczny90 min 
Badanie ADOS-2 z badanym  (badanie nagrywane audio-video)60 min 
Omówienie wyników i przekazanie opinii50 min 
Koszt pakietu 1500 zł
Usługa Czas trwania (min) Cena (zł)
Test DIVA 5 + MMPI-2 + d2-R
Wywiad psychologiczny 90 min
Test Diva 5 120 min
Test MMPI-2 + d2-R 90 min
Omówienie wyników i przekazanie opinii 50 min
Koszt pakietu 1700 zł
UsługaCzas trwania (min)Cena (zł)
Wywiad psychologiczny wraz z wypełnieniem kwestionariusza przesiewowego SCID-5120 min 
Wywiad SCID-5 wraz z wypełnieniem kwestionariuszy KPD, CISS, STAI120 min 
Omówienie wyników i przekazanie opinii50 min 
Koszt pakietu 1500 zł
UsługaCzas trwania (min)Cena (zł)
Wywiad psychologiczny oraz wypełnienie kwestionariuszu przesiewowego SCID-5120 min 
Wywiad SCID-5 oraz wypełnienie kwestionariusza MMPI-2120 min 
Omówienie wyników i przekazanie opinii50 min 
Koszt pakietu 1800 zł
UsługaCzas trwania (min)Cena (zł)
Wywiad psychologiczny oraz wypełnienie kwestionariuszy FCZ-KT(R) + NEO-FFI + EPQ-R(S))120 min 
Test SB5120 min 
Omówienie wyników i przekazanie opinii50 min 
Koszt pakietu 1600 zł
Sesja terapii indywidualnej 50 min 200 zł
Sesja terapii par/małżeństw 90 min 300 zł
Sesja terapii rodzinnej 90 min 300 zł
Sesja coachingowa 50 min 200 zł
Sesja coachingowa 90 min 300 zł
Konsultacja pedagogiczna50 min180 zł
Terapia pedagogiczna50 min145 zł
Konsultacja 50 min 180 zł
Diagnoza 50 min 180 zł
Sesja terapii indywidualnej 50 min 145 zł
Konsultacja logopedyczna 50 min 180 zł
Diagnoza logopedyczna 50 min 250 zł + wydanie opinii 120 zł
Sesja terapii logopedycznej 30 min 100 zł
Sesja terapii logopedycznej 50 min 145 zł
Diagnoza neurologopedyczna 50 min 250 zł + wydanie opinii 120 zł
Sesja terapii neurologopedycznej 30 min 120 zł
Sesja terapii neurologopedycznej 50 min 155 zł
Audiogram tonalny – wykonywany przez protetyka słuchu60 min100 zł
Konsultacja do treningu słuchowego60 min180 zł
Diagnoza Neuroflow ATS90 min300 zł
Rediagnoza Neuroflow ATS90 min300 zł
Trening dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD)60 min100 zł
Konsultacja z terapeutą Johansena
180 zł
Diagnoza Centralnego Przetwarzania Słuchowego metodą Johansena (opis z
omówieniem)

400 zł
Rediagnoza
350 zł
Program indywidualny
Program standardowy
Trening słuchowy odbywa się w warunkach domowych w oparciu o indywidualną
diagnozę lub program standardowy.
koszt płyty 250 zł
Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej 50 min 180 zł
Diagnoza procesów SI metodą KATIS dziecko od 1- 4 lat

(w cenie 3 spotkania: terapeuty z rodzicem i dzieckiem, omówienie z rodzicem, wydanie diagnozy)
3 x 50 min 600 zł
Diagnoza rozwoju procesów SI dziecko od 4,5 lat
(do 3 spotkań: dziecko z terapeutą na sali, omówienie z rodzicem, wydanie diagnozy)
2 lub 3 x 50 min 600 zł
Terapia integracji sensorycznej. Pakiet 4 wejścia w miesiącu (płatne jednorazowo z góry) 4 x 50 min 580 zł
Terapia integracji sensorycznej + terapia ręki. Pakiet 4 wejścia w miesiącu (płatne jednorazowo z góry) 4 x 50 min 600 zł
EEG Biofeedback diagnoza 90 min 300 zł
EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych 50 min 140 zł
EEG Biofeedback Pakiet 10 zajęć (dzieci i dorośli) 10 x 50 min (płatne z góry) 1200 zł
Warsztaty dla kobiet – redukcja stresu, blokad w ciele metodą TRE jednorazowe wejście 150 zł
Warsztaty dla kobiet – redukcja stresu, blokad w ciele metodą TRE 6 spotkań (czas trwania spotkania: 2 godziny) 800 zł
Konsultacja z terapeutą do grupy warsztatowej TUS 50 min 190 zł
TUS – Trening umiejętności społecznych 20 spotkań plus konsultacja z rodzicem (możliwość płatności w 4 ratach) 60 min 110 zł/godz. 2300 zł
EN