Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Cennik usług

Obowiązuje od września 2023

Opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed sesją. Prosimy o zgłoszenie się do recepcji 10 minut wcześniej w celu rejestracji. W przypadku odwołania wizyty później niż na dobę przed umówionym terminem lub nie pojawienie się na wizycie, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty. Przyjmujemy płatność kartą lub gotówką.

UsługaCzas trwania (min)Cena (zł)
Konsultacja psychologiczna50180

Konsultacja psychologiczna

 

90270
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem50180
Diagnoza trudności szkolnych część pedagogiczna (badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii)120400
Diagnoza trudności szkolnych część psychologiczna  BINET120400
Diagnoza dojrzałości szkolnej120350
Skala inteligencji – diagnoza pełna Stanford BINET120400
Diagnoza Dyskalkulii120600
 ASRS  ( zestaw kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu dla nauczyciela i rodzicajednorazowo180
CONNERS 3 (zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD  dla nauczyciela i rodzicajednorazowo180

Diagnoza ADOS-2 – zaburzeń ze spektrum autyzmu:

Konsultacja z rodzicem

Konsultacja z dzieckiem

Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Pisemna diagnoza i omówienie z rodzicem

50

50

60

50

180

180

660

180

Całość  diagnozy  1200

Wydanie opinii /z omówieniemjednorazowo180
Wydanie opiniijednorazowo120
Wydanie zaświadczeniajednorazowo100
Wydanie opinii do sądujednorazowo200
Sesja terapii indywidualnej50 min190 zł
Sesja terapii par/małżeństw90 min300 zł
Sesja terapii rodzinnej90 min300 zł
Sesja coachingowa50 min180 zł
Sesja coachingowa90 min300 zł
Konsultacja pedagogiczna50 min180 zł
Terapia pedagogiczna50 min145 zł
Konsultacja 50 min 180 zł
Diagnoza 50 min 180 zł
Sesja terapii indywidualnej 50 min 145 zł
Konsultacja logopedyczna 50 min 180 zł
Diagnoza logopedyczna 50 min 250 zł + wydanie opinii 120
Sesja terapii logopedycznej 30 min 100 zł
Sesja terapii logopedycznej 50 min 145 zł
Diagnoza neurologopedyczna 50 min 250 zł + wydanie opinii 120
Sesja terapii neurologopedycznej 30 min 120 zł
Sesja terapii neurologopedycznej 50 min 155 zł
Konsultacja do treningu słuchowego60 min180 zł
Diagnoza Neuroflow ATS90 min300 zł
Trening dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD)60 min100 zł
Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej50 min180 zł
Diagnoza procesów SI  metodą KATIS dziecko od 1- 4 lat ( 3 spotkania) terapeuty z rodzicem i dzieckiem + omówienie z rodzicem i wydanie diagnozy3 x 50 min600 zł
Diagnoza rozwoju procesów SI dziecko od 4,5 lat ( 2- 3 spotkania) dziecka z terapeutą na sali + omówienie z rodzicem i wydanie diagnozy2, 3 x 50 min600 zł

Terapia integracja sensoryczna

Pakiet 4 wejścia w miesiącu
50 min

                            145

                            580 

                   ( płatne jednorazowo)

Terapia integracja sensoryczna i terapia ręki

Pakiet 4 wejścia w miesiącu
50 min

150

600

                   ( płatne jednorazowo)
EEG Biofeedback diagnoza90 min300 zł
EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych50 min120 zł
EEG Biofeedback Pakiet 10 zajęć (dzieci i dorośli)10 x 50 min (jednorazowo)1000 zł
Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera 10 spotkań po 2 h. 120 min 1500 zł
Warsztaty rodzicielstwa Kompetencje rodzicielskie „ja i moje dzieci” 10 spotkań po 2 h 120 min 1500 zł

Joga i relaksacja wejście jednorazowe

90 min50 zł

Joga i relaksacja – karnet 4 wejścia w miesiącu

90 min150 zł

Koncert relaksacyjno – terapeutyczny (gongi, kametrony i misy)

90 min150 zł
Konsultacja z terapeutą do grupy warsztatowej TUS50 min180 zł

TUS – Trening umiejętności społecznych

20 spotkań plus konsultacja z rodzicem ( możliwość płatności w 4 ratach)

60 min

110 /1 h

2300

Warsztaty dla dzieci/ nastolatków

„mój chellenge” lub „ja + świat” stop stres/lęk

10 spotkań  X 2 h

120 min1500 zł
EN