Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Cennik usług

Opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed sesją. Prosimy o zgłoszenie się do recepcji 10 minut wcześniej w celu rejestracji. W przypadku odwołania wizyty później niż na dobę przed umówionym terminem lub nie pojawienie się na wizycie, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty. Przyjmujemy płatność kartą lub gotówką.

Konsultacja psychologiczna 50 min 170 zł
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem 50 min 170 zł
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem dla studentów 50 min 150 zł
Diagnoza trudności szkolnych część psychologiczna 120 min 330 zł
Diagnoza trudności szkolnych część pedagogiczna (badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii) 120 min 330 zł
Sesja terapii EMDR dla dzieci i dorosłych 50 min 170 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej 120 min 300 zł
Wstępna diagnoza zespół Aspergera 60 min 170 zł
Wstępna diagnoza ADHD 60 min 170 zł
Skala inteligencji diagnoza pełna – Stanford BINET 120 min 330 zł
Wydanie opinii psychologicznej z omówieniem 50 min 170 zł
Wydanie opinii psychologicznej 50 min 120 zł
Wydanie zaświadczenia  1 szt. 100 zł
Diagnoza Dyskalkulii 120 min 450 zł
Sesja terapii indywidualnej50 min170 zł
Sesja terapii par/małżeństw90 min250 zł
Sesja terapii rodzinnej90 min300 zł
Konsultacja z terapeutą uzależnień50 min170 zł
Sesja terapii uzależnień dla dzieci/młodzieży50 min170 zł
Sesja terapii uzależnień dla dorosłych50 min200 zł
Pierwsza konsultacja lekarza psychiatry 60 min 220 zł
Konsultacja lekarza psychiatry 30 min 180 zł
EEG Biofeedback diagnoza90 min270 zł
EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych60 min90 zł
EEG Biofeedback Pakiet 10 zajęć (dzieci i dorośli)10 x 60 min850 zł
Konsultacja pedagogiczna50 min170 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja / rewalidacja)50 min140 zł
Konsultacja50 min170 zł
Diagnoza50 min170 zł
Sesja terapii indywidualnej50 min120 zł
Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej50 min170 zł
Diagnoza rozwoju procesów SI (1- 2) spotkania dziecka z terapeutą na sali + omówienie z rodzicem i wydanie opinii3 x 50 min450 zł
Integracja Sensoryczna50 min110 zł
Terapia ręki z integracją sensoryczną50 min120 zł
Konsultacja logopedyczna50 min170 zł
Diagnoza logopedyczna50 min250 zł
Sesja terapii logopedycznej30 min80 zł
Sesja terapii logopedycznej50 min120 zł
Diagnoza neurologopedyczna50 min250 zł
Sesja terapii neurologopedycznej30 min100 zł
Sesja terapii neurologopedycznej50 min120 zł
Wydanie opinii logopedycznej z omówieniem50 min170 zł
Wydanie zaświadczenia1 szt.100 zł
Konsultacja do treningu słuchowego60 min170 zł
Diagnoza Neuroflow ATS90 min290 zł
Trening dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD)60 min90 zł
TUS – Trening umiejętności społecznych60 min80 zł / dziecko
Zajęcia plastyczno – sensoryczne60 min80 zł / dziecko
Warsztaty inteligencji emocjonalnej60 min80 zł / dziecko
Kontrolowanie złości60 min80 zł / dziecko
Moi rodzice się rozwodzą60 min80 zł / dziecko
Muzykoterapia60 min80 zł / dziecko
Arteterapia60 min80 zł / dziecko
Joga i relaksacja wejście jednorazowe60 min30 zł / dziecko
Joga i relaksacja – karnet 4 wejścia w miesiącu60 min130 zł / dziecko
Joga i relaksacja wejście jednorazowe 90 min 40 zł
Joga i relaksacja – karnet 4 wejścia w miesiącu 90 min 140 zł
Joga i relaksacja – karnet 8 wejść w miesiącu 90 min 260 zł
Malowanie intuicyjne 4 godziny 190 zł
Koncert relaksacyjno – terapeutyczny (gongi, kametrony i misy) 90 min 80 zł
Masaż klasycznyj60 min150 zł
Masaż leczniczy90 min200 zł
Masaż relaksacyjny60 min150 zł
Masaż autorski90 min150 zł
Refleksologia stóp60 min140 zł
Terapia kranio-sakralna, czaszkowo-krzyżowa (CST)60 min150 zł
Masaż bańką chińską30 min80 zł
Japoński masaż twarzy50 min150 zł
EN