Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Cennik usług

Obowiązuje od września 2022

Opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed sesją. Prosimy o zgłoszenie się do recepcji 10 minut wcześniej w celu rejestracji. W przypadku odwołania wizyty później niż na dobę przed umówionym terminem lub nie pojawienie się na wizycie, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty. Przyjmujemy płatność kartą lub gotówką.

Konsultacja psychologiczna 50 min 170 zł
Konsultacja psychologiczna 90 min 250 zł
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem 50 min 170 zł
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem dla studentów 50 min 150 zł
Diagnoza trudności szkolnych część psychologiczna 120 min 330 zł
Diagnoza trudności szkolnych część pedagogiczna (badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii) 120 min 330 zł
Wstępna diagnoza ADHD
50 min 170 zł
Wstępna diagnoza zespół Aspergera
50 min 170 zł
Sesja terapii EMDR dla dzieci i dorosłych 50 min 170 zł
Sesja terapii EMDR dla dzieci i dorosłych 90 min 250 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej 120 min 270 zł
Skala inteligencji diagnoza pełna – Stanford BINET 120 min 330 zł
Wydanie opinii psychologicznej z omówieniem 50 min 170 zł
Wydanie opinii psychologicznej 1 szt. 120 zł
Wydanie opinii do sądu 1 szt. 200 zł
Wydanie zaświadczenia 1 szt. 100 zł
Sesja terapii indywidualnej 50 min 170 zł
Sesja terapii par/małżeństw 90 min 270 zł
Sesja terapii rodzinnej 90 min 300 zł
Sesja coachingowa 50 min 170 zł
Sesja coachingowa 90 min 270 zł
Konsultacja pedagogiczna50 min170 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja / rewalidacja)50 min140 zł
Konsultacja 50 min 170 zł
Diagnoza 50 min 170 zł
Sesja terapii indywidualnej 50 min 120 zł
Wydanie opinii 1 szt. 120 zł
Konsultacja logopedyczna 50 min 170 zł
Diagnoza logopedyczna 50 min 250 zł
Sesja terapii logopedycznej 30 min 90 zł
Sesja terapii logopedycznej 50 min 130 zł
Diagnoza neurologopedyczna 50 min 250 zł
Sesja terapii neurologopedycznej 30 min 110 zł
Sesja terapii neurologopedycznej 50 min 140 zł
Wydanie opinii logopedycznej z omówieniem 50 min 170 zł
Wydanie opinii 1 szt. 120 zł
Wydanie zaświadczenia 1 szt. 100 zł
Konsultacja do treningu słuchowego60 min170 zł
Diagnoza Neuroflow ATS90 min290 zł
Trening dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD)60 min90 zł
Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej 50 min 170 zł
Diagnoza procesów SI dziecko od 1- 4 lat ( 3 spotkania) terapeuty z rodzicem i dzieckiem + omówienie z rodzicem i wydanie opinii 3 x 50 min 600 zł
Diagnoza rozwoju procesów SI dziecko od 4,5 lat ( 2- 3 spotkania) dziecka z terapeutą na sali + omówienie z rodzicem i wydanie opinii 2, 3 x 50 min 500 zł
Zajęcia integracja sensoryczna 50 min 130 zł
Zajęcia terapia ręki z integracją sensoryczną 50 min 150 zł
Konsultacja z fizjoterapeutą 50 min 170 zł
Sesja terapii z fizjoterapeutą dla dorosłych 60 min 170 zł
Sesja terapii z fizjoterapeutą dla dzieci 60 min 170 zł
EEG Biofeedback diagnoza90 min270 zł
EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych50 min120 zł
EEG Biofeedback Pakiet 10 zajęć (dzieci i dorośli)10 x 50 min (jednorazowo)1000 zł
Masaż klasyczny 60 min 150 zł
Masaż leczniczy 90 min 200 zł
Masaż relaksacyjny 60 min 150 zł
Terapia kranio-sakralna, czaszkowo-krzyżowa (CST) 60 min 150 zł
Joga i relaksacja wejście jednorazowe90 min50 zł
Joga i relaksacja – karnet 4 wejścia w miesiącu90 min150 zł
Joga i relaksacja – karnet 8 wejść w miesiącu90 min280 zł
Malowanie intuicyjne4 godziny190 zł
Koncert relaksacyjno – terapeutyczny (gongi, kametrony i misy)90 min100 zł
Spotkanie kwalifikacyjne do grupy warsztatowej TUS 50 min 150 zł
TUS – Trening umiejętności społecznych 60 min 100 zł
Zajęcia fizjoterapeutyczne z elementami Si 60 min 100 zł
Zajęcia plastyczno – sensoryczne 60 min 100 zł
Warsztaty inteligencji emocjonalnej 60 min 100 zł
Kontrolowanie złości 60 min 100 zł
Moi rodzice się rozwodzą 60 min 100 zł
Muzykoterapia 60 min 100 zł
Arteterapia 60 min 100 zł
Joga i relaksacja wejście jednorazowe 60 min 40 zł
Joga i relaksacja – karnet 4 wejścia w miesiącu 60 min 140 zł
EN