Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Cennik usług

Opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed sesją. Prosimy o zgłoszenie się do recepcji 10 minut wcześniej w celu rejestracji. W przypadku odwołania wizyty później niż na dobę przed umówionym terminem lub nie pojawienie się na wizycie, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty. Przyjmujemy płatność kartą lub gotówką.

Konsultacja psychologiczna50 min150 zł
Psychological therapy in English50 mins200 zł
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem50 min150 zł
Sesja terapii indywidualnej z psychologiem dla studentów50 min100 zł
Diagnoza trudności szkolnych część psychologiczna120 min300 zł
Diagnoza trudności szkolnych część pedagogiczna (badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii)120 min300 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej120 min270 zł
Wstępna diagnoza zespół Aspergera60 min150 zł
Wstępna diagnoza ADHD60 min150 zł
Skala inteligencji diagnoza pełna – Stanford BINET120 min300 zł
Wydanie opinii psychologicznej z omówieniem50 min150 zł
Wydanie opinii psychologicznej50 min100 zł
Wydanie zaświadczenia 1 szt.90 zł
Sesja terapii indywidualnej50 min150 zł
Sesja terapii par/małżeństw90 min250 zł
Sesja terapii rodzinnej90 min250 zł
Konsultacja z terapeutą uzależnień50 min150 zł
Sesja terapii uzależnień dla dzieci/młodzieży50 min150 zł
Sesja terapii uzależnień dla dorosłych50 min200 zł
Pierwsza konsultacja lekarza psychiatry 60 min 220 zł
Konsultacja lekarza psychiatry 30 min 180 zł
EEG Biofeedback diagnoza 90 min 250 zł
EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych 60 min 80 zł
EEG Biofeedback Pakiet 10 zajęć (dzieci i dorośli) 10 x 60 min 750 zł
Konsultacja pedagogiczna50 min150 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja / rewalidacja)50 min120 zł
Konsultacja 50 min 150 zł
Diagnoza 50 min 150 zł
Sesja terapii indywidualnej 50 min 100 zł
Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej 50 min 150 zł
Diagnoza rozwoju procesów SI (1- 2) spotkania dziecka z terapeutą na sali + omówienie z rodzicem i wydanie opinii 3 x 50 min 440 zł
Integracja Sensoryczna 50 min 100 zł
Logopedia z integracją sensoryczną 50 min 120 zł
Terapia ręki z integracją sensoryczną 50 min 120 zł
Konsultacja logopedyczna 50 min 150 zł
Diagnoza logopedyczna 50 min 250 zł
Sesja terapii logopedycznej 30 min 80 zł
Sesja terapii logopedycznej 50 min 120 zł
Diagnoza neurologopedyczna 50 min 250 zł
Sesja terapii neurologopedycznej 30 min 100 zł
Sesja terapii neurologopedycznej 50 min 120 zł
Wydanie opinii logopedycznej z omówieniem 50 min 150 zł
Wydanie zaświadczenia 1 szt. 90 zł
Konsultacja do treningu słuchowego60 min150 zł
Diagnoza Neuroflow ATS90 min290 zł
Trening dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD)60 min90 zł
TUS – Trening umiejętności społecznych60 min80 zł / dziecko
Zajęcia plastyczno – sensoryczne60 min70 zł / dziecko
Warsztaty inteligencji emocjonalnej60 min60 zł / dziecko
Kontrolowanie złości60 min60 zł / dziecko
Moi rodzice się rozwodzą60 min60 zł / dziecko
Muzykoterapia60 min60 zł / dziecko
Arteterapia60 min60 zł / dziecko
Joga i relaksacja wejście jednorazowe60 min30 zł / dziecko
Joga i relaksacja – karnet 4 wejścia w miesiącu60 min130 zł / dziecko
Joga i relaksacja wejście jednorazowe 90 min 40 zł
Joga i relaksacja – karnet 4 wejścia w miesiącu 90 min 140 zł
Joga i relaksacja – karnet 8 wejść w miesiącu 90 min 260 zł
Malowanie intuicyjne 4 godziny 190 zł
Koncert relaksacyjno – terapeutyczny (gongi, kametrony i misy) 90 min 80 zł
Masaż klasycznyj 60 min 150 zł
Masaż leczniczy 60 min 150 zł
Masaż relaksacyjny 60 min 150 zł
Masaż autorski 90 min 150 zł
Refleksologia stóp 60 min 120 zł
Terapia kranio-sakralna, czaszkowo-krzyżowa (CST) 60 min 150 zł
EN