Psychiatra

Konsultacja lekarska trwa 50 min z lekarzem psychiatrą.

Pierwsze spotkanie polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego z pacjentem i zalecenia dalszego leczenia. Konsultacja z lekarzem psychiatrą ma na celu ustalenie dalszych kroków w celu podjęcia terapii lub jak dalej działać w przypadku trudności z jakimi pacjent się zgłasza. Jeżeli jest konieczność lekarz informuje o leczeniu farmakologicznym.

 Jeżeli zauważyłeś u swojego dziecka albo u siebie trudności z:

  • zasypianiem, zaburzenia snu
  • ciągle powtarzające się złe samopoczucie
  • różne lęki, nerwice, fobie
  • ogólną niechęć do życia, działania
  • depresję spowodowaną nagłymi wydarzeniami życiowymi
  • stres
  • zaburzenia jedzenia
  • zaburzenia psychotyczne- schizofrenia
  • uzależnienia od alkoholu, narkotyków
  • wycofanie, bezradność