Terapia Rodzinna

TERAPIA RODZINNA (SYSTEMOWA) Józefosław,gmina Piaseczno

Terapia rodzinna, nazywana jest również systemową, ponieważ rodzinę można porównać do systemu, w którym jedna niefunkcjonująca prawidłowo część, może wpływać negatywnie na inne. Dlatego też w terapii tego typu udział biorą wszyscy członkowie rodziny, zamieszkujący jedno domostwo, poza dziećmi poniżej 7-go roku życia.

Zdarzają się sytuacje, w których tak ważna w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny równowaga zostanie zachwiana – przywrócić taką równowagę i jednocześnie poradzić sobie z wszelkimi problemami rodzinnymi, pozwala tylko terapia rodzinna w Józefosławiu, gminie Piaseczno. Dzięki pomocy terapeuty, możliwe jest:

  • ustalenie granic, ról i reguł funkcjonowania w życiu rodzinnym,
  • łatwiejsze wyrażanie emocji,
  • usprawnienie komunikacji w rodzinie,
  • skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów,
  • wzmocnienie więzi w rodzinie.

Terapia rodzinna daje możliwość zmiany struktury rodziny w chwili kryzysu i poprawienie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, których problemy mogą negatywnie wpływać na innych członków rodziny. Dzięki terapii możliwe jest rozwiązanie wszelkich problemów, dzięki czemu:

  • rodzina zacznie prawidłowo funkcjonować,
  • członkowie rodziny, w tym dzieci, nauczą się prawidłowo nazywać i rozpoznawać emocje,
  • zażegnany zostanie konflikt w rodzinie,
  • przywrócony zostanie kontakt z dzieckiem lub jakimkolwiek członkiem rodziny,
  • rozwiązany zostanie problem z indywidualnym zachowaniem jednostki w rodzinie.

Terapia rodzinna (systemowa) to odpowiedź na problemy Twojej rodziny – nie bój się więc skorzystać z pomocy specjalisty!