Terapia Ręki

,,To dzięki ręce człowiek zarabia na życie, Rodzice pieszczą swe dzieci , Muzyk gra sonaty, ociemniały czyta, a głuchy mówi."

Bez umiejętności grafomotorycznych dziecku  trudniej jest….mówić!

Obszary ruchowe ręki i mowy znajdują się w mózgu człowieka bardzo blisko siebie, dlatego powinniśmy dbać o rozwój motoryki u dzieci.

Terapia ręki

Ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Są to ćwiczenia manualne, które mają na celu pomóc dziecku do poprawy samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Zajęcia z terapii ręki u dziecka:

  • poprawiają umiejętności chwytania
  • wzmacniają koncentrację
  • poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową
  • wpływają pozytywnie na rozwój mowy
Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci, które:
  • niechętnie podejmują zabawy stolikowe (manualne) np. malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie
  • mają problemy z precyzyjnymi czynnościami dnia codziennego np. zapinaniem guzików, zawiązywaniem sznurowadeł
  • problem z obniżonym i podwyższonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyn górnych lub całego ciała
  • za mocno lub za słabo trzymają kredkę, ołówek, długopis
  • wykonują czynności manualne albo bardzo wolno albo bardzo szybko i niedbale
  • nie lubią dotykać różnorodnych materiałów.

Czas trwania zajęć  jest ustalana indywidualnie i dostosowana do możliwości dziecka.