Arte-terapia

ARTETERAPIA DLA DZIECI – leczenie przez sztukę

Warsztaty arteterapeutyczne – mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości  u dziecka,  nauka prawidłowego rozpoznania i nazywania  emocji,  wzbogacają pracę nad relacjami w grupie, wzbogacają  umiejętności społeczne u dziecka,  nauka prawidłowego rozwiązywania konfliktów.

Techniki pracy: bajkoterapia, terapia ruchem i tańcem, rysunkiem, malunkiem, muzyką.

Ćwiczenia dobierane  są indywidualnie do  tworzonej grupy jak również danego obszaru nad którym grupa obecnie pracuje np: emocje, bezpieczeństwo, odwaga, kreatywność, poczucie własnej wartości, itp.

Warsztaty mają na celu uruchomić u dziecka własne talenty i uzdrowić obszary z którymi dziecko ma problemy.