Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna skierowana do dzieci i młodzieży  w wieku przedszkolnym, szkolnym  składa się z:

  • wywiadu psychologicznego przeprowadzanego z rodzicami dziecka (ewentualnie: analizy opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego),
  • obserwacji dziecka podczas badania psychologicznego i swobodnej aktywności w gabinecie psychologicznym,
  • rozwiązywania przez dziecko testów psychologicznych.

Diagnoza psychologiczna może dotyczyć następujących obszarów funkcjonowania dziecka:

  • Poziomu rozwoju intelektualnego,
  • Poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
  • Sprawności procesów pamięci i uwagi
  • Zaburzeń procesów lateralizacji
  • Poziomu sprawności motorycznej i graficznej rąk

Czas trwania diagnozy od 120 do 150 minut.