Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych u dziecka.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży.

Celem zajęć jest:

  • pomoc w nauce
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
  • poprawa koncentracji uwagi
  • doskonalenie logicznego myślenia
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • usprawnienie orientacji przestrzennej

Podczas zajęć pomagamy uwierzyć dziecku we własne siły i możliwości, pracujemy nad zwiększeniem motywacji  u dziecka.

Program terapii ustalany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Czas trwania zajęć: 45 minut lub 60 minut

 

IMG_0040