Neurologopeda

Rodzicu jeśli zauważyłeś, że dziecko:

 1. Pochodzi z grupy ryzyka ciążowego lub okołoporodowego;
 2. Ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu;
 3. Podczas zabaw dowolnych i zajęć obserwuje się u dziecka opóźnienie psychoruchowe;
 4. Podczas spożywania posiłków zauważalne jest, że ma problem z jedzeniem, odgryzaniem i połykaniem (w tym wybiórczość pokarmową, zalewanie się płynami, wypdanie kęsów z jamy ustnej itp.);
 5. Ma problem z mówieniem: nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy, ma zmienioną barwę głosu;
 6. Nadmiernie się ślini, ma zawsze uchyloną buzię, nie oddycha przez nos;
 7. Ma problemy z werbalizowaniem swoich wypowiedzi, mówi niepłynnie, robi przerwy, chaotycznie oddycha podczas wypowiedzi;
 8. Charakteryzuje się męczliwością podczas zajęć, nadruchliwością, krótkim czasem koncentracji uwagi;
 9. Wykazuje trudności z analizatorem słuchowym (słuch fonematyczny) czy wzrokowym (wodzenie wzrokiem, utrzymywanie kontaktu wzrokowego);

Rodzicu jeśli coś Cię niepokoi u dziecka chcesz sprawdzić, czy rozwój psychoruchowy  przebiega prawidłowo, zapraszam na konsultację.

Dorosły jeśli:

 1. Doznał udaru i występują objawy związane z mową, połykaniem czy oddychaniem,
 2. W wyniku guza, urazu czy innych przykrych doznań występują porażenia w obrębie twarzoczaszki, kłopoty z mówieniem, głosem.

Lub po prostu chce pozbyć się wady wymowy towarzyszącej przez całe dotychczasowe życie.