Integracja sensoryczna Piaseczno – Józefosław

Czym jest integracja sensoryczna (SI)? To złożony proces rozwojowy, który rozpoczyna się już w czasie ciąży, a intensyfikuje zazwyczaj pomiędzy trzecim a siódmym rokiem życia dziecka. Dzięki niemu możliwe jest poprawne odbieranie i rozumienie bodźców płynących bezpośrednio z własnego ciała, jak i z otaczającego świata. 

Wszelkiego rodzaju zaburzenia procesu integracji sensorycznej mogą objawiać się na różne sposoby – zaburzoną uwagą dziecka, trudnościami z podjęciem nauki, a nawet problemami z prawidłową koordynacją ruchową. Takie nieprawidłowości stanowią dla rodziców i opiekunów wyraźny sygnał do konsultacji ze specjalistami terapii integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej (SI) Józefosław 

W miejscowości Józefosław prowadzimy terapię integracji sensorycznej. Stosuje się ją u dzieci, u których zauważalne są wspomniane powyżej trudności, zaburzenia adaptacyjne prowadzące w konsekwencji do deficytów i dysfunkcji w rozwoju poznawczym i motorycznym. Zaburzenia SI mogą występować w obszarze zmysłów: dotyku (powierzchowny, głęboki), wzroku, smaku, słuchu.

W naszym Centrum metodę integracji sensorycznej prowadzą doświadczeni i certyfikowani terapeuci, którzy dążą do tego, by terapia SI uporządkowała przetwarzanie bodźców sensorycznych. Same zajęcia terapeutyczne odbywają się w przestrzennej, specjalnie zaprojektowanej sali wyposażonej w atestowany sprzęt firmy EMPIS. Ogromną zaletą terapii SI jest jej dostosowanie do potrzeb małego Pacjenta. Poszczególne ćwiczenia najczęściej przyjmują formę zabawy, której celem jest przede wszystkim wzmocnienie prawidłowych reakcji organizmu.

Terapia integracji sensorycznej (SI) prowadzona jest, w zależności od potrzeb dziecka, 1 – 2 razy w tygodniu. Pojedyncze zajęcia trwają 50 minut i w tym czasie terapeuta pracuje z jednym dzieckiem, kierując się wytycznymi programu terapii ustalonego indywidualnie dla każdego Pacjenta. Tego rodzaju działania terapeutyczne muszą zostać poprzedzone ogólną diagnozą. Składają się na nią dwa spotkania oraz kilka ważnych elementów.

Diagnoza integracji sensorycznej Piaseczno

W pobliżu Piaseczna, w niewielkiej miejscowości Józefosław prowadzimy Centrum, w którym przeprowadzane jest diagnozowanie integracji sensorycznej. Na taki proces składają się poniższe elementy:

 • wywiad z rodzicami, w czasie którego zostaną oni poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do przebiegu ciąży i kwestii dotychczasowego rozwoju dziecka,
 • kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego,
 • próby kliniczne,
 • testy kalifornijskie integracji sensorycznej.

Podczas kolejnego spotkania dziecko jest obserwowane przez specjalistę w czasie swojej spontanicznej aktywności oraz w trakcie wykonywania zadań. Wspomniane testy kalifornijskie umożliwiają natomiast ocenę procesów zachodzących w ramach integracji sensorycznej. Rodzice mogą poznać szczegółowe wyniki badań. Na podstawie uzyskanych tą drogą informacji wydawana jest pisemna diagnoza z zaleceniami. 

Terapia integracji sensorycznej (Piaseczno, Józefosław i okolice) prowadzona jest również dla dzieci, które otrzymały diagnozę rozwoju procesów sensorycznych spoza Poradni Izyss.

Kiedy potrzebna jest diagnoza sensoryczna?

W jakich sytuacjach, jako Rodzic, powinieneś skontaktować się z terapeutą? Diagnoza sensoryczna, którą przeprowadzamy na terenie miejscowości Józefosław) może okazać się niezbędna w kilku przypadkach. Zachęcamy do zgłaszania się po pomoc oferowaną przez Centrum, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

 • ma problemy ze snem – bez względu na etap rozwoju,
 • często bywa rozdrażnione, a do tego oczekuje ciągłej uwagi,
 • wydaje się nadaktywne fizycznie – zbyt często biega, podskakuje, kręci się bez powodu,
 • nie słucha, co do niego mówisz i nie reaguje na polecenia,
 • ma kłopoty z podporządkowaniem własnej przestrzeni,
 • trudności sprawia mu jazda na rowerze i inne formy ruchu,
 • ma problem z różnicowaniem stron prawa/lewa,
 • nie radzi sobie z adekwatnym reagowaniem na werbalne, szybkie polecenia,
 • wykazuje problemy szkolne z czytaniem, pisaniem, liczeniem, rysowaniem,
 • trudno mu koncentrować uwagę i odpowiednio się zachowywać,
 • ma kłopoty z mową, zapamiętywaniem, uwagą słuchową,
 • przejawia niezgrabność ruchową.

Zapraszamy na spotkanie z naszymi terapeutami!