Integracja sensoryczna

Diagnoza integracji sensorycznej składa się z takich elementów jak: wywiad z rodzicami, kwestionariusz rozwoju senso-motorycznego, próby kliniczne, testy kalifornijskie integracji sensorycznej i pisemna diagnoza z zaleceniami. W czasie wywiadu rodzice są pytani o przebieg ciąży, a także rozwój dziecka.

Terapia integracji sensorycznej poprzedzona jest ogólną diagnozą składająca się z dwóch,   spotkań, następnie jest ustalany indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb dziecka.

Diagnoza integracji sensorycznej składa się z takich elementów jak: wywiad z rodzicami, kwestionariusz rozwoju senso-motorycznego, próby kliniczne, testy kalifornijskie integracji sensorycznej i pisemna diagnoza z zaleceniami. W czasie wywiadu rodzice są pytani o przebieg ciąży, a także rozwój dziecka. Na kolejnym spotkaniu dziecko jest obserwowane przez specjalistę podczas swojej spontanicznej aktywności oraz w trakcie wykonywania zadań. Następnie testy kalifornijskie umożliwiają ocenę procesów integracji sensorycznej. 

Na zakończenie rodzice poznają wyniki badań i zalecenia do terapii integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej jest potrzebna wtedy, gdy pojawiają się jakiekolwiek zaburzenia adaptacyjne, w konsekwencji prowadzące do deficytów i dysfunkcji w rozwoju poznawczym i motorycznym dziecka. Dążymy do tego, by  terapia integracji sensorycznej uporządkowała przetwarzanie bodźców sensorycznych.

Zajęcia odbywają się w przestrzennej, specjalnie zaprojektowanej sali do integracji sensorycznej, która jest wyposażona w sprzęt z atestem firmy EMPIS. 

Diagnozę i terapię prowadzą certyfikowani terapeuci z wieloletnim doświadczeniem. 


Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutów, w zależności od potrzeb dziecka (1-2 razy w tygodniu) zajęcia trwają 50 minut. Terapeuta pracuje z jednym dzieckiem podczas zajęć, według programu terapii ustalonego indywidualnie dla każdego dziecka.

Na terapię z zakresu Integracji Sensorycznej zapraszamy również dzieci, które posiadają diagnozę rozwoju procesów sensorycznych również spoza Poradni Izyss.

Zaburzenia SI mogą występować w obszarze zmysłów:

– dotyk (powierzchowny, głęboki), wzrok, smak, słuch, węch, przedsionek.

Rodzicu skontaktuj się z terapeutą kiedy zauważysz, że Twoje dziecko: 

 

 • ma problemy ze snem /na każdym etapie rozwoju/, 
 • jest rozdrażnione, wymaga ciągłej uwagi,
 • zbyt często biega, podskakuje, kręci się bez przyczyny,
 • nie słyszy co do niego mówisz, nie reaguje na polecenia,
 • ma kłopoty z podporządkowaniem własnej przestrzeni,
 • ma trudności z jazdą na rowerze, oraz innymi formami ruchu
 • ma trudności z różnicowaniem stron prawa, lewa,
 • ma trudności z adekwatną reakcją na werbalne, szybkie komendy,
 • ma problemy szkolne(czytaniem, pisaniem, liczeniem, rysowaniem)
 • ma problemy z koncentracją uwagi i zachowaniem,
 • ma kłopoty z mową, zapamiętywaniem, uwagą słuchową,
 • ma problemy z niezgrabnością ruchową,

 

Zapraszamy na zajęcia do naszych specjalistów