Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Aneta Bednarczyk-Oleba

Poniedziałek 15:00-21:00
Wtorek 17:00-21:00
Środa 15:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00
Piątek 15:00-21:00

Pedagog

Coach

Psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny

Dyrektor Poradni

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: społeczno –wychowawcza, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie specjalizacja: Resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie.

Absolwentka 4 – letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowie- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie: nurt systemowo – psychodynamiczny, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Absolwentka Szkoły Coachów MERITUM programu szkolenia coachów uczących Kluczowych Kompetencji Coachingowych oraz zasad Kodeksu Etycznego ICF o nawie ,,Mistrz Coachingu” uznawanego przez International Coach Federation akredytowanego programu szkolenia coachów (ACTP ICF).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej dla Dorosłych i  Klinice Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Stażu 2-letniego w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadziłam terapie indywidualne, par/małżeństw i rodzinne. Wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny, certyfikowany terapeuta TUS (Treningu Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu) – prowadziłam zajęcia terapeutyczne w Placówkach Oświatowych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Posiadam doświadczenie   w  pracy z dzieckiem i rodziną jako koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracowałam z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną –  jako psychoterapeuta, prowadziłam terapię rodzinną, par/małżeństw i indywidualną.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapię indywidualną, par/małżeńską, rodzinną w nurcie systemowo- psychodynamicznym 

Wspomagam  osoby ( dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny), którzy doświadczają:

 • kryzysów, 
 • trudności emocjonalnych (zaburzenia lękowe, depresyjne),
 • chronicznego stresu,
 • niskiej samooceny,
 • trudności ze snem,
 • dysfunkcyjnych relacji,
 • trudności wychowawczych,
 • sytuacji rozwodowej/okołorozwodowej
 • warsztaty terapeutyczne TUS- Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

Coaching/ mentoring: pomagam odkryć potencjał klienta, wzmacniam oraz  wspieram  w osiąganiu zamierzonego celu.

 

Zainteresowania zawodowe: Specjalizuje się w pracy z dziećmi i rodzicami  w przezwyciężaniu ich trudności, konfliktów, kryzysu w rodzinie. Pomagam  w odkryciu rozwiązań, które mają na celu poprawę relacji, komunikacji, więzi w systemie rodzinnym. W swojej pracy również wspieram rozwój człowieka. Pomagam odkryć swój potencjał, wzmacniam i wspieram w osiąganiu zamierzonego celu. Prywatnie jestem mamą  dorosłego 25 letniego syna. Lubię kontakt z naturą, czytać książki, interesuję się rozwojem osobistym i naturoterapią.

Edyta Bellitzay

Czwartek 15:00-21:00

Psychoterapeuta

Psycholog

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.  

Studia Podyplomowe: Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej- Wyższa Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Absolwentka 5 letniej Szkoły  Psychoterapii – Szkolenie Całościowe Systemowo Psychodynamiczne organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

Doświadczenie zawodowe

Staż 2- letni  w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadzenie terapii rodzinnych.

Staże zawodowe, wolontariaty min.: w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Klinika dzieci i młodzieży). SPZOZ Centrum Odwykowe Warszawa, ul. Zgierska 18 a. 
Od kilku lat pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Wiele lat pracowałam jako kurator. Pracowałam również w Ośrodku Pomocy Społecznej z seniorami doznającymi przemocy.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapię rodzinną, par/małżeństw, indywidualną w nurcie systemowo- psychodynamicznym

Zainteresowania zawodowe: 

Pracuję też w nurcie zintegrowanym chociaż najbliżej jest mi do myślenia i pracy systemowej. Bliskie są mi teorie Psychologii Pozytywnej.  Prywatnie jestem żoną, mamą wspaniałej dziewczynki. Uwielbiam zwierzęta. Obecnie mieszkają ze mną dwa psy. 

Aneta Golmento

Środa 15:00-21:00
Piątek 15:00-19:00

Psychoterapeuta

Pedagog

Socjoterapeuta

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych w zakresie edukacji seksualnej oraz socjoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie procesu szkolenia i certyfikacji, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Doświadczenie:

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w warszawskich i pozawarszawskich placówkach oświatowych pracując z młodzieżą i młodymi dorosłymi, a także służąc wsparciem i pomocą bliskim młodych osób doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących, warsztatach i konferencjach psychologiczno-terapeutycznych. Swoją pracę podaje systematycznej  superwizji  u certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

W poradni prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem dialogu motywującego.

Pracuję diagnostycznie i terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, obniżonym nastrojem, przewlekłym stresem, a także trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i w relacjach oraz doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Kluczem do osiągania wyników w pracy terapeutycznej jest dla mnie uważność i empatyczne podejście do drugiej osoby. Dlatego w centrum zainteresowania stawiam konkretnego człowieka i jego historię.

Prywatnie:

Żona, mama dwójki inspirujących dzieci, pasjonatka mądrych książek, ciekawej muzyki i dobrej kuchni.

Marzena Przybysz

Poniedziałek 15:00-21:00
Wtorek 15:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

Psychoterapeuta

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie i Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach przy UKSW w Warszawie. Studia podyplomowe: Integralna Profilaktyka  Uzależnień  – UKSW; Studium Terapii i Treningu Grupowego – UKSW.

Obecnie w trakcie 5–letniego Całościowego Kursu Psychoterapii w nurcie systemowo – ericksonowskim organizowanym przez Wielkopolski Instytut  Psychoterapii w Poznaniu, atestowany przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Doświadczenie zawodowe :

Od 14 lat zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Swoje doświadczenie  zawodowe zdobywała pracując: w warszawskiej placówce wsparcia dziennego, organizacji pozarządowej oraz placówkach oświatowych. Prowadząc: zajęcia grupowe (socjoterapię, TUS, TKZ) i indywidualne zajęcia z dziećmi oraz konsultacje psychologiczne, warsztaty rozwojowe dla rodziców. Obecnie pracuje  również jako  Psycholog w szkole.

Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w licznych szkoleniach  i warsztatach, konferencjach psychologiczny.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia indywidualna, par/małżeńska, rodzinna w nurcie systemowo – ericksonowskim.

Zainteresowania zawodowe:

Człowiek jego relacje ze sobą samym, z otoczeniem, cały jego potencjał – tkwiący w „tu i teraz”,  możliwość  zmiany i towarzyszenie w poszukiwaniu dróg rozwoju.

 

Urszula Łydzińska

Piątek 15:00-21:00

Psychodietetyk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: pedagogika ogólna oraz pedagogika pracy socjalnej z wychowaniem fizycznym. Uprawnienia trenera personalnego specjalność: kulturystyka i żywienie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie Studia Podyplomowe kierunek: Psychodietetyka

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m. in. w instytucjach samorządowych: gminnym ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, placówkach oświatowych: szkoła podstawowa. Obecnie pracuje jako pedagog szkolny prowadząc między innymi edukację zdrowotną i żywieniową. W pracy efektywnie korzystam ze swoich interdyscyplinarnych praktyk, doskonale wykorzystuje swoje umiejętności komunikacyjne.

Podnoszę  swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach i warsztatach oraz czytaniu fachowej literatury i analizowaniu dostępnych badań. 

Moim celem zawodowym jest pomaganie ludziom w odkrywaniu potencjału zdrowia psychofizycznego.

W poradni prowadzi:

Konsultacje psychodietetyczne dla osób:

 

 • cierpiących z powodu nadwagi, otyłości, jak i osoby z prawidłową masą ciała lub niedowagą,
 • po wielu niepowodzeniach w odchudzaniu się za pomocą diet i innych metod,
 • zmagające się z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
 • które zdecydowały się zmienić swój sposób odżywiania się, ale brakuje im wiedzy, wsparcia, czy motywacji,
 • nieakceptujące swojego wyglądu,
 • które czują, że utraciły kontrolę nad jedzeniem: „zajadają” stres, napięcie, emocje, problemy,
 • cierpiące na zaburzenia odżywiania (np. anoreksję, bulimię, zaburzenie z napadami objadania się.

 

Zainteresowania

Jestem pasjonatką i propagatorką zdrowego stylu życia. Lubię motywować innych do zmian. Interesuję się zdrowiem człowieka, fotografią przyrodniczą, psychologią i dietetyką. Uprawiam rekreacyjnie różne sporty. Morsuję od 2016 r.

Ewa Mysłowska-Marczuk

Poniedziałek 17:00-21:00
Środa 16:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00
Piątek 16:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

EEG Biofeedback

Terapeuta zajęciowy

Absolwentka Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziecmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacyjnych.

Szkolenie EEG Biofeedback I i II stopnia – prowadzone przez BioMed z Wrocławia.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuje w szkole i zajmuję się terapią psychologiczną, która niesie pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia w obszarze relacji międzyludzkich, rozumienia i przeżywania uczuć i emocji oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i mających różne problemy edukacyjne. Od wielu lat podejmuje starania, aby każdy – dziecko, czy dorosły – odkrył z moją pomocą kierunek będący początkiem lepszej drogi, czyli tej, która prowadzi do równowagi między duszą i ciałem. Razem z podopiecznymi chce tworzyć lepsze warunki do ich pełniejszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozę dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD techniką Conners 3  po szkoleniu w Pracowni Testów Psychologicznych
 • badanie EEG biofeedbac 
 • terapię ręki
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • realizuje międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach  psychologicznych.

Anna Penconek

Wtorek 15:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

Mediator, Trener

Terapeuta EMDR

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacji we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Studiów Podyplomowych Negocjacje i Mediacje, oraz Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej – na SWPS,

Ukończyłam kurs Mediatora Rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji; szkolenie z metody Kids’ Skills (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz kurs trenerski Treningu Kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych. Jestem po I części podstawowego szkolenia EMDR Europe. Byłam słuchaczem kursów UW, wielu konferencji i webinarów o tematyce psychologicznej i terapeutycznej.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam 20 letnie doświadczenie jako psycholog,  współpracowałam  z organizacjami pozarządowymi jako psycholog i trener. Pracowałam z dziećmi, młodzieżą, studentami, nauczycielami i dorosłymi, rodzinami zastępczymi – prowadząc warsztaty, zajęcia, konsultacje i wsparcie psychologiczne. Ostatnio pracowałam w szkole o profilu Montessori – czas pandemii był szczególnym doświadczeniem dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Wspierałam ich i pomagałam w radzeniu sobie w tym trudnym okresie. Pracowałam z dziećmi od poziomu przedszkola po nastolatki, również dziećmi z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzicami. Prowadziłam także zajęcia z Inteligencji Emocjonalnej z elementami mindfulness.

Wspierając i prowadząc konsultacje kieruję się przede wszystkim uważnością na potrzeby psychologiczne i emocje moich pacjentów. Jestem przekonana, że dobre relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i akceptacji – zarówno w rodzinie, przedszkolu, szkole, pracy – a także te terapeutyczne, są podstawą i drogą do rozwoju, efektywnego rozwiązania problemów i radzeniu sobie z trudnościami.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno- terapeutycznych.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną

Prywatnie:

Jestem mamą czwórki dorosłych już dzieci, wielbicielką zwierząt wszelakich i wycieczek po górach.

Milena Stachera

Środa 15:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

Psychodietetyk

Absolwentka studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie specjalizacja: Psychodietetyka.

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku Psychologia ze specjalizacją kliniczną.

Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS)- Fundacja Pomoc Autyzm.

Certyfikat Profilaktyka i terapia  uzależnień  behawioralnych Uniwersytet Warszawski

Certyfikat   Profilaktyka, diagnoza  i terapia uzależnień behawioralnych Uniwersytet Warszawski.

Doświadczenie zawodowe

Od ponad sześciu  lat pracuje z dziećmi, zdobywała doświadczenie w pracy w świetlicy oraz w trakcie stażu w szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Aktualnie pracuje jako psycholog w szkole oraz przedszkolu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-pedagogicznych.

W poradni  prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną dzieci w wieku 3 -12 lat z następującymi trudnościami:
  • trudności emocjonalne, behawioralne
  • trudności w relacjach z rówieśnikami
  • niska samoocena, nieśmiałość
  • przemoc rówieśnicza
  • fobia szkolna
  • neofobia, wybiórczość żywieniowa
  • rozwód rodziców – Jak to rozumieć?
  • nadwaga, otyłość
 • zajęcia TUS – Trening
  Umiejętności Społecznych


Prywatnie:

Miłośniczka kotów, podróży i kryminałów.

Monika Krauze-Barska

Poniedziałek 15:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Pedagog

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów magisterskich Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie o specjalizacji: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia w PSTiS nr 4145.

Doświadczenie zawodowe.

Trzynastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w pracy w przedszkolach oraz ponad trzyletnie doświadczenie jako terapeuta integracji sensorycznej.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończyłam wiele szkoleń i kursów :

Certyfikat:  Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (Sensum Mobile)

Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Fundacja Rozwoju Psychomotoryki)

Pierwsza pomoc przedmedyczna (A-Z Centrum Rozwoju Edukacji)

Arteterapia w pracy z dziećmi – OSK Komunikator

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera (Poradnia Edukacja).

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • Terapię ręki łączoną  z  integracją  sensoryczną

 

Prywatnie:

Mama dwójki dzieci, opiekunka psa i kota. W wolnych chwilach uwielbia przygotowywać różne słodkości oraz haftować obrazki.

Emma Kazanowska

Wtorek 17:00-21:00
Środa 15:00-21:00

Fizjoterapeutka

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich na Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie na kierunku: FIZJOTERAPIA

Certyfikowany kurs I stopnia; z zakresu Neurofizjologicznych podstaw Integracji sensorycznej:  REHAMAX Warszawa.

Certyfikowany kurs II stopnia Integracja sensoryczna Diagnoza i Terapia  REHAMAX w Warszawie.

Certyfikowany kurs: Diagnoza i  Terapia Ręki  I i II stopnia. ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia w Lublinie.

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas wielu praktyk zawodowych, ale także podczas pracy jako Terapeuta Integracji Sensorycznej. Od początku swojej pracy zawodowej dbam o profesjonalizm zajęć, skuteczność terapii i przyjazną atmosferę. Za najważniejsze w mojej pracy uważam nawiązywanie i pogłębianie relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu, ponieważ jest ona fundamentem każdego procesu edukacyjnego czy terapeutycznego. Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka oraz stawiam na ścisłą współpracę z rodzicami w celu osiągnięciach jak najlepszych efektów wspólnej pracy. Wiedza i skuteczność terapii to dla mnie rzecz priorytetowa dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych. Dodatkowym atutem jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Obecnie pracuje głównie z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

W poradni prowadzi:

– fizjoterapia dzieci

– integracja sensoryczna diagnoza i terapia

– integracja sensoryczna z terapią ręki.

Prywatnie:

Żona, miłośniczka zwierząt, w wolnym czasie lubi chodzić na spacery z psem, oraz czytać książki o tematyce medycznej oraz interesuje się samorozwojem i poszerzaniem swoich kompetencji.

Aleksandra Kozłowska

Piątek 15:00-21:00

Pedagog

Oligofrenopedagog

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  na kierunku pedagogika specjalna:

 • Specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), wychowanie przedszkolne
 • Specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwentka Podyplomowych Studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  

 • Specjalność: Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Ukończenie kursu z Programu Rozwoju Poznawczego “Klucz do uczenia się”

Certyfikat ukończenia kursu “Terapia ręki”. Zgodna z realizacją programu Klucza do uczenia się – moduł “Od bazgrania do pisania”

Certyfikat ukończenia szkolenia z metody Werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej /cz.1/

Podnoszę własne kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach i webinariach.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam pięcioletnie doświadczenie w pracy w szkole podstawowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzę również zajęcia integracji sensorycznej w niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej jako terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki.

W swojej pracy kieruję się dobrem dziecka. Jestem zwolenniczką uczenia się przez zabawę i praktykę.

Prywatnie:

W wolnym czasie lubię malować, gotować i słuchać muzyki.

Anna Celeda

Poniedziałek 15:00-21:00
Środa 16:30-21:00

Pedagog

Surdopedagog

Diagnosta

Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Pedagogika.

Ukończone Studia Podyplomowe:  Terapia  Pedagogiczna Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (WSSE w Warszawie).

Surdopedagogika (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego) oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki oraz liczne szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu.

Doświadczenie zawodowe

Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego.

Uczestniczyła w Programach przesiewowych badań słuchu w szkołach podstawowych organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w Szkole Podstawowej  oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako diagnosta trudności w uczeniu się (w tym o podłożu dyslektycznym), terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, członek Zespołu Orzekającego o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność słuchu i wzroku.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje pedagogiczne
 • diagnozę dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu
 • terapię pedagogiczną

Alina Zakrzewska

Piątek 16:00-21:00

Logopeda

Neurologopeda

Pedagog

EEG Biofeedback

Certyfikowany diagnosta KORP

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalizacja: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutyczne, dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej Podyplomowych Studiów Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna, dyplom Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Podyplomowych studiów Neurologopedia, certyfikat EEGInstytutu: Neuroterapeuta Eegbiofeedback, certyfikat diagnosty KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 9 roku życia). Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Doświadczenie zawodowe:

Od 12 lat logopeda, pracujący z dziećmi i dorosłymi, także z aktorami, współpracuje ze szkołami i przedszkolami publicznymi, niepublicznymi, prelegent na spotkaniach z młodymi mamami. Doświadczony neuroterapeuta Eegbiofeedback. Odbyła wiele szkoleń, także kursów kwalifikacyjnych umożliwiających prowadzenie holistycznej terapii logopedycznej.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo
 • diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnozę funkcji oralnych noworodków i niemowląt
 • badanie EEG biofeedback
 • diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Prywatnie:

Mama trójki dzieci, miłośniczka natury i zdrowego trybu życia

Joanna Żmudzka - Szyprzak

Poniedziałek 15:00-21:00
Piątek 16:00-21:00

Logopeda

Pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Praktyka logopedyczna w Poradni Logopedycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat udzielam konsultacji logopedycznych oraz prowadzę  terapię logopedyczną. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Współpracowałam ze szkołami, przedszkolami publicznymi i niepublicznymi.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz fizycznie. Odbyłam  wiele szkoleń podnoszących moje kwalifikacje logopedyczne i pedagogiczne.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje i poradnictwo logopedyczne
 • terapię indywidualną logopedyczną dla dzieci i młodzieży
 • diagnozę logopedyczną

Prywatnie:

Babcia dwóch wnuczek, miłośniczka psów, ceramiki i pieszych wycieczek.

Alina Zająkała

Poniedziałek 15:00-21:00
Wtorek 15:00-21:00

Oligofrenopedagog

Specjalista terapii ręki

Pedagog specjalny

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta zajęciowy

Absolwentka studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Absolwentka dwóch kierunków studiów organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” specjalność: Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Certyfikat Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia -masaż – PROCENTRUM-Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w prywatnych świetlicach szkolnych oraz pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Gość programu „Mamma mia!” na kanale Polsat Rodzina,  jako nauczyciel z pasji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • Diagnostykę dzieci i młodzieży
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię ręki
 • Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 

Prywatnie

Mama dwójki wspaniałych nastolatków Ewy i Marka. W wolnych chwilach maluje obrazy, rysuje dla uczniów i układa puzzle.

Dorota Jaksik

Poniedziałek – Środa
19:00 - 20:30

Oligofrenopedagog

Pedagog specjalny

Instruktor jogi

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha  Joga, studia podyplomowe na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

12 lat – oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych.

5 lat – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadzi szkolne zajęcia  „Relaksacja dla dzieci”.

Regularnie praktykuje jogę. Zafascynowana jogą podnosi swoje kwalifikacje biorąc  udział w licznych kursach i warsztatach dla dorosłych i dzieci.

Praktykowanie jogi jest dla mnie nieustającym źródłem radości, uważności i inspiracji w życiu.

W poradni prowadzi zajęcia:

 • Relaksacja dla dzieci z elementami jogi.
 • Joga dla dorosłych.

Ewa Ortiz Iwanowska

Muzykoterapeuta

Z medycyną związana jestem od 1987 roku, kiedy to podjęłam pierwszą moją pracę zawodową w szpitalu państwowym. Od 1994 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, poszerzając i doskonaląc  swoją wiedzę medyczną. Oprócz tradycyjnej medycyny akademickiej, poznałam również kilka innych systemów  medycznych. Pierwszym z nich była homeopatia. Zaczęłam studiować TCM  i akupunkturę. Zapoznałam się z filozofią TAO, dowiedziałam się co to jest energia Qi, dowiedziałam się o meridianach, jak również poznałam Feng Shui, którego zasady zastosowałam w swoim domu i ogrodzie. Poznałam kolejny wielki system holistyczny- Ajurwedę, która obecnie jest  również moją filozofią życia.  Podczas studiowania Ajurwedy okazało się, że oprócz stosowania  ziołolecznictwa i innych środków terapeutycznych, jest w niej również  mowa o terapii dźwiękiem, która bardzo mnie zainteresowała i szybko stała się moją wielką  pasją. Poznając te dwie wielkie interdyscyplinarne dziedziny, Ajurwedę i Dźwięk, ich niezaprzeczalne wielowiekowe osiągnięcia w  medycynie, postanowiłam  zacząć je studiować.

Po tysiącach spędzonych godzin nad tą ogromną wiedzą uzyskałam dyplom konsultantki ajurwedyjskiej, a następnie masażystki ajurwedyjskiej.

Ukończyłam również 4-stopniowy kurs muzykoterapii rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zostałam certyfikowanym muzykoterapeutą.

Zajmuję  się konsultacjami ajurwedyjskimi, leczniczymi masażami ajurwedyjskimi,  ustalaniem   spersonalizowanej diety oraz terapią dźwiękiem,  w tym refleksjologią stóp i akupunkturą  bezigłową  z użyciem specjalnego kamertonu. 

Prowadzę również  indywidualne uzdrawiające  sesje dźwiękowe, a także koncerty relaksacyjno – medytacyjne.

Prowadzę również warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również dla dorosłych. 

W muzykoterapii używam kamertonów terapeutycznych, mis tybetańskich i  kryształowych, gongu oraz wielu innych instrumentów.

W poradni prowadzi:

 • warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • koncerty  terapeutyczno- relaksacyjne dla dorosłych.

Marcin Tarnowski

Wtorek 15:00 – 18:00

Masażysta

Dyplomowany magister fizjoterapii

Fizjoterapeuta i masażysta z  dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem, dyplomowany magister fizjoterapii

Kwalifikacje

Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Konstancinie- Jeziornej. Studia licencjackie z fizjoterapii na Akademii Medycznej w Warszawie. Studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tytuł magister fizjoterapii.

Terapia kranio-sakralna czaszkowo- krzyżowa (CST) I i II stopień Instytut Upledgera w Sierosławiu k/Poznania.

Doświadczenie zawodowe

Jestem masażystą i fizjoterapeutą z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem.

Wykonuję:

 1. Masaż leczniczy, odprężający masaż kręgosłupa i karku pozwalający na rozluźnienie się napiętych mięśni okołokręgowych oraz ich lepsze ukrwienie po terapii. Koncentruję się na bolesnych miejscach podczas masażu co pozwala na lokalizację źródeł dolegliwości i skuteczną pomoc.
 2. Masaż relaksacyjny,zakres terapii do ustalenia z terapeutą, odcinek poddawany terapii  
 3. Terapię kranio – sakralną, czaszkowo-krzyżową  (CST)  Normalizacja krążenia płynu – rdzeniowego w ciele ma niebagatelne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania organizmu w codziennej aktywności. Podczas sesji terapeutycznej oprócz badania i wpływania na puls kranialny (czaszkowy) w ciele, poprawiamy także ruchomość kości czaszki.

Terapia pomaga w następujących problemach:

 • psychozy, kłopoty z koncentracją uwagi, zaburzenia osobowości u dzieci i dorosłych, stres ,depresja, dysleksja, kłopoty z nauką i koncentracją.
 • bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenia uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napięcia i bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, wady zgryzu.
 • bóle kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwa kulszowa, skoliozy, bolesne napięcie barków, wszystkie urazy po wypadkowe,
 • działa uspokajająco i poprawia funkcjonowanie organizmu.
EN