Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Aneta Bednarczyk-Oleba

Pedagog

Psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny

Terapeuta zajęciowy

Dyrektor Poradni

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: społeczno –wychowawcza, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie specjalizacja: Resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie.

Absolwentka 4 –letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowie- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie- nurt systemowy i psychodynamiczny, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała  podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej dla Dorosłych i  Klinice Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Stażu 2-letniego w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadzenie terapii rodzinnych.

Wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny, pedagog- certyfikowany terapeuta TUS (Treningu Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu) – prowadząc zajęcia terapeutyczne w Placówkach Oświatowych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną jako Koordynator Pieczy zastępczej.

Współpracowała z Niepubliczną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną PrimoPsyche –  jako psychoterapeuta, prowadziła terapię rodzinną, par/małżeństw i indywidualną.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi

 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży mających problemy w prawidłowym nazywaniem i rozpoznawaniem emocji. Wspomaga dzieci w prawidłowym nabywaniu umiejętności społecznych, przeżywających napięcie i stany, doświadczających stresu  w sytuacji kryzysu, okołorozwodowej rodziców.
 • Psychoterapię rodzinną, par/małżeństw, indywidualną w nurcie systemowo -psychodynamicznym
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 
 • warsztaty dla rodziców 

Zainteresowania zawodowe

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i rodzicami  w przezwyciężaniu ich trudności, konfliktów, kryzysu w rodzinie. Pomaga  w odkryciu rozwiązań, które mają na celu poprawę relacji, komunikacji, więzi w systemie rodzinnym.

Edyta Bellitzay

Czwartek 15:00-21:00

Psychoterapeuta

Psycholog

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.  

Studia Podyplomowe: Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej- Wyższa Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Absolwentka 5 letniej Szkoły  Psychoterapii – Szkolenie Całościowe Systemowo Psychodynamiczne organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

Doświadczenie zawodowe

Staż 2- letni  w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadzenie terapii rodzinnych.

Staże zawodowe, wolontariaty min.: w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Klinika dzieci i młodzieży). SPZOZ Centrum Odwykowe Warszawa, ul. Zgierska 18 a. 
Od kilku lat pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Wiele lat pracowałam jako kurator. Pracowałam również w Ośrodku Pomocy Społecznej z seniorami doznającymi przemocy.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapię rodzinną, par/małżeństw, indywidualną w nurcie systemowo- psychodynamicznym

Zainteresowania zawodowe: 

Pracuję też w nurcie zintegrowanym chociaż najbliżej jest mi do myślenia i pracy systemowej. Bliskie są mi teorie Psychologii Pozytywnej.  Prywatnie jestem żoną, mamą wspaniałej dziewczynki. Uwielbiam zwierzęta. Obecnie mieszkają ze mną dwa psy. 

Katarzyna Miller Sokół

Wtorek 17:30 - 21:00

Psychoterapeuta

Psycholog

Terapeuta uzależnień

Absolwentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia podyplomowe z Terapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji-Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie. Absolwentka  dwuletniej szkoły  psychoterapii Osób z Problemem Uzależnia w Laboratorium Psychoedukacji- Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie. Rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów w Warszawie. Posiadam doświadczenie kliniczne; przez rok pracowałam w oddziale psychoterapii zaburzeń nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarczynie. Współpracuje z NZOZ Zdrowie to My w Józefosławiu. Pracowałam również w różnych szkołach zarówno prywatnych jak i państwowych, jako psycholog. Prowadziłam warsztaty i szkolenia dla dorosłych z psychologii rozwojowej.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczęszczając na warsztaty, szkolenia oraz na Międzynarodowe Konferencje Naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii.

Utrzymuję kontakt ze środowiskiem akademickim i terapeutycznym.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • terapię  indywidualną dorosłych, młodzieży, par.

Zainteresowania zawodowe: Terapia psychodynamiczna, ISTDP, psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT).

Aneta Golmento

Psychoterapeuta

Pedagog

Socjoterapeuta

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych w zakresie edukacji seksualnej oraz socjoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie procesu szkolenia i certyfikacji, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Doświadczenie:

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w warszawskich i pozawarszawskich placówkach oświatowych pracując z młodzieżą i młodymi dorosłymi, a także służąc wsparciem i pomocą bliskim młodych osób doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących, warsztatach i konferencjach psychologiczno-terapeutycznych. Swoją pracę podaje systematycznej  superwizji  u certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

W poradni prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem dialogu motywującego.

Pracuję diagnostycznie i terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, obniżonym nastrojem, przewlekłym stresem, a także trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i w relacjach oraz doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Kluczem do osiągania wyników w pracy terapeutycznej jest dla mnie uważność i empatyczne podejście do drugiej osoby. Dlatego w centrum zainteresowania stawiam konkretnego człowieka i jego historię.

Prywatnie:

Żona, mama dwójki inspirujących dzieci, pasjonatka mądrych książek, ciekawej muzyki i dobrej kuchni.

Anna Nalewajko

Środa 16 -2 1, Czwartek 16 - 21, Piątek 16 - 21

Psycholog

Psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunek Psychologia. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii INTRA, skoncentrowanej na podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na całodobowym oddziale diagnostyczno-terapeutycznym F2 i F7 oraz na oddziale dziennym F9. Posiadam uprawnienia pedagogiczne pracuję z dziećmi i młodzieżą w szkołach jako psycholog, gdzie prowadzę  terapię indywidualną jak również terapię grupową.

W pracy wykorzystuję wiele znanych mi technik z szeroko rozumianego podejścia holistycznego, które na co dzień z powodzeniem stosuję we własnym życiu. Wiele z nich jest nierozerwalnie związanych z pracą z ciałem. Są to m.in. relaksacja, medytacja, uważność, uwalnianie napięć z ciała, zdrowe i świadome żywienie oraz  naturoterapie. Daje mi to możliwość połączenia akademickiej psychologii i terapii z  cielesnością i energetyczną sferą naszego życia, które są dla mnie nierozerwalnie ze sobą połączone. Umysł, ciało i duch kiedy się komunikują i współgrają ze sobą dają nam możliwość osiągnięcia większego balansu i spokoju wewnętrznego.

Uwielbiam pracę z ludźmi – tę możliwość niezwykłego spotkania z drugim człowiekiem. Do każdego podchodzę indywidualnie, starając się możliwie jak najlepiej wspierać jego mocne strony oraz korzystając z szerokich, znanych mi źródeł dać mu narzędzia do radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach czy kryzysach, oferując przy tym wsparcie, akceptację i przestrzeń do wyrażania siebie

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach psychologicznych i psychoterapeutycznych

Swoją pracę podaję systematycznej superwizji

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię indywidualną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi
 • problemami wychowawczymi
 • problemami emocjonalnymi
 • psychoterapię indywidualną w nurcie humanistycznym
 • konsultacje psychologiczne w placówkach zewnętrznych

Ewa Mysłowska-Marczuk

Poniedziałek 16 - 21
Środa 15 - 21, Czwartek 15 - 17

Psycholog, psycholog dziecięcy

EEG Biofeedback

Terapeuta zajęciowy

Absolwentka Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziecmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacyjnych.

Szkolenie EEG Biofeedback I i II stopnia – prowadzone przez BioMed z Wrocławia.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuje w szkole i zajmuję się terapią psychologiczną, która niesie pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia w obszarze relacji międzyludzkich, rozumienia i przeżywania uczuć i emocji oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i mających różne problemy edukacyjne. Od wielu lat podejmuje starania, aby każdy – dziecko, czy dorosły – odkrył z moją pomocą kierunek będący początkiem lepszej drogi, czyli tej, która prowadzi do równowagi między duszą i ciałem. Razem z podopiecznymi chce tworzyć lepsze warunki do ich pełniejszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozę dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD techniką Conners 3  po szkoleniu w Pracowni Testów Psychologicznych
 • badanie EEG biofeedbac 
 • terapię ręki
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • realizuje międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach  psychologicznych.

Anna Penconek

Czwartek 15 - 21, Piątek 15 - 21

Psycholog, psycholog dziecięcy

Mediator, Trener

Terapeuta EMDR

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacji we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Studiów Podyplomowych Negocjacje i Mediacje, oraz Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej – na SWPS,

Ukończyłam kurs Mediatora Rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji; szkolenie z metody Kids’ Skills (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz kurs trenerski Treningu Kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych. Jestem po I części podstawowego szkolenia EMDR Europe. Byłam słuchaczem kursów UW, wielu konferencji i webinarów o tematyce psychologicznej i terapeutycznej.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam 20 letnie doświadczenie jako psycholog,  współpracowałam  z organizacjami pozarządowymi jako psycholog i trener. Pracowałam z dziećmi, młodzieżą, studentami, nauczycielami i dorosłymi, rodzinami zastępczymi – prowadząc warsztaty, zajęcia, konsultacje i wsparcie psychologiczne. Ostatnio pracowałam w szkole o profilu Montessori – czas pandemii był szczególnym doświadczeniem dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Wspierałam ich i pomagałam w radzeniu sobie w tym trudnym okresie. Pracowałam z dziećmi od poziomu przedszkola po nastolatki, również dziećmi z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzicami. Prowadziłam także zajęcia z Inteligencji Emocjonalnej z elementami mindfulness.

Wspierając i prowadząc konsultacje kieruję się przede wszystkim uważnością na potrzeby psychologiczne i emocje moich pacjentów. Jestem przekonana, że dobre relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i akceptacji – zarówno w rodzinie, przedszkolu, szkole, pracy – a także te terapeutyczne, są podstawą i drogą do rozwoju, efektywnego rozwiązania problemów i radzeniu sobie z trudnościami.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno- terapeutycznych.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną

Prywatnie:

Jestem mamą czwórki dorosłych już dzieci, wielbicielką zwierząt wszelakich i wycieczek po górach.

Agnieszka Soika

Czwartek 15.00-21.00

Psycholog, trener, mediator

Absolwentka studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: psychologia społeczna w języku angielskim (stopień magistra) oraz Studium Pedagogicznego. Absolwentka Szkoły Mediacji przy Stowarzyszeniu Mediatorów Polskich oraz Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku INTRA.

Doświadczenie zawodowe

Zdobywałam pracując przede wszystkim w instytucjach oświatowych. Na co dzień wspieram rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje oraz warsztaty dla rodziców pomagając im nawiązać głęboką relację z dzieckiem, opartą na zrozumieniu potrzeb, emocji, granic oraz obecnych wyzwań rozwojowych. W mojej pracy kieruję się psychologią bliskości oraz korzystam z Porozumienia Bez Przemocy. Ważne dla mnie jest to, żeby dzieci mogły czerpać z dzieciństwa wszystko, co najlepsze, mając empatycznych, świadomych rodzicielstwa opiekunów.

Swoje doświadczenie budowałam również podczas pracy warsztatowej z dorosłymi przez wiele lat współpracując z firmą szkoleniową. Dodatkowym zajęciem w moim życiu zawodowym są mediacje, które prowadziłam w sprawach rodzinnych.

W poradni  prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne,
 • terapię psychologiczną,
 • mediacje

Prywatnie:

 • Jestem mamą trójki dzieci, a w wolnym czasie pasjonatką projektowania wnętrz.

Milena Stachera

Piątek 17.00- 19.15

Psycholog kliniczny

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku psychologia ze specjalizacją kliniczną.

Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS).- Fundacja Pomoc Autyzm.

Ukończyła również szkolenie z profilaktyki uzależnień behawioralnych. Od ponad pięciu lat pracuje z dziećmi, zdobywała doświadczenie w pracy w świetlicy oraz w trakcie stażu w szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Aktualnie pracuje jako psycholog w szkole oraz przedszkolu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-pedagogicznych

W poradni  prowadzi:

 • zajęcia TUS – Trening
  Umiejętności Społecznych


Prywatnie:

 • Miłośniczka kotów, podróży i kryminałów.

Eliza Floras

Poniedziałek godz 15 - 21.00

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Logopeda

Pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu  Akademii Świętokrzyskiej o specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Absolwentka Podyplomowych studiów o specjalności: logopedia ukończonych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie.

Certyfikowany diagnosta oraz terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, nr certyfikatu PSTIS 937. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii integracji sensorycznej łączonej z terapią logopedyczną.

Doświadczenie zawodowe:

Szesnastoletnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach oświatowych. Ukończyła wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Aktywny terapeuta i pedagog.

W poradni prowadzi:

 • diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • łączoną terapię integracji sensorycznej z logopedyczną

Monika Krauze-Barska

Wtorek 17 - 21, Środa 15 - 21

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów magisterskich Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie o specjalizacji: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia w PSTiS nr 4145.

Doświadczenie zawodowe.

Trzynastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w pracy w przedszkolach oraz ponad trzyletnie doświadczenie jako terapeuta integracji sensorycznej.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończyłam wiele szkoleń i kursów :

Certyfikat:  Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (Sensum Mobile)

Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Fundacja Rozwoju Psychomotoryki)

Pierwsza pomoc przedmedyczna (A-Z Centrum Rozwoju Edukacji)

Arteterapia w pracy z dziećmi – OSK Komunikator

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera (Poradnia Edukacja).

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • Terapię ręki łączoną  z  integracją  sensoryczną

 

Prywatnie:

Mama dwójki dzieci, opiekunka psa i kota. W wolnych chwilach uwielbia przygotowywać różne słodkości oraz haftować obrazki.

Krzysztof Floras

Czwartek 15-21
Piątek 15-21

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pedagog

Pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach,

Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia  nr certyfikatu PSTIS 4729.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2000 roku współpracuje z jednostkami edukacyjnymi, prowadzi terapię Integracji Sensorycznej.

Ukończył wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W poradni prowadzi:

 • zajęcia terapeutyczne w zakresie Integracji Sensorycznej
 • diagnozę Integracji Sensorycznej.

Anna Celeda

Poniedziałek 15.00-21.00
Piątek 17.00-21.00

Pedagog

Surdopedagog

Diagnosta

Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Pedagogika.

Ukończone Studia Podyplomowe:  Terapia  Pedagogiczna Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (WSSE w Warszawie).

Surdopedagogika (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego) oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki oraz liczne szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu.

Doświadczenie zawodowe

Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego.

Uczestniczyła w Programach przesiewowych badań słuchu w szkołach podstawowych organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w Szkole Podstawowej  oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako diagnosta trudności w uczeniu się (w tym o podłożu dyslektycznym), terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, członek Zespołu Orzekającego o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność słuchu i wzroku.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje pedagogiczne
 • diagnozę dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu
 • terapię pedagogiczną

Alina Rutkowska

Poniedziałek 15.00-21.00
Wtorek 17.00 -21.00

Logopeda

Neurologopeda

Pedagog

EEG Biofeedback

Certyfikowany diagnosta KORP

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalizacja: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutyczne, dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej Podyplomowych Studiów Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna, dyplom Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Podyplomowych studiów Neurologopedia, certyfikat EEGInstytutu: Neuroterapeuta Eegbiofeedback, certyfikat diagnosty KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 9 roku życia). Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Doświadczenie zawodowe:

Od 12 lat logopeda, pracujący z dziećmi i dorosłymi, także z aktorami, współpracuje ze szkołami i przedszkolami publicznymi, niepublicznymi, prelegent na spotkaniach z młodymi mamami. Doświadczony neuroterapeuta Eegbiofeedback. Odbyła wiele szkoleń, także kursów kwalifikacyjnych umożliwiających prowadzenie holistycznej terapii logopedycznej.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo
 • diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnozę funkcji oralnych noworodków i niemowląt
 • badanie EEG biofeedback
 • diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Prywatnie:

Mama trójki dzieci, miłośniczka natury i zdrowego trybu życia

Katarzyna Radowska

Środa 15.00-21.00, Czwartek 18.00-21.00

Terapeuta pedagogiczny

Specjalista terapii ręki

Nauczyciel

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalizacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz pedagogika korekcyjna. 

Absolwentka studiów podyplomowych  na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku zarządzanie w systemie oświaty. Ukończone liczne szkolenia i kursy związane z nauką oraz terapią pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Doświadczenie zawodowe:

Od 8 lat pracuje jako nauczyciel i terapeuta  pedagogiczny z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Specjalista terapii ręki. Posiada doświadczenie na stanowisku dyrektora ds. pedagogicznych w przedszkolu.

W poradni prowadzi:

 • diagnostykę dzieci i młodzieży
 • terapię pedagogiczną
 • terapię ręki

Prywatnie:

miłośniczka dobrej kawy, książek i teatru, wielbicielka Grecji, fanka dobrego jedzenia.

Alina Zająkała

Poniedziałek 15.00 - 21.00
Wtorek 16.00 - 21.00
Środa 15.00 - 21.00
Piątek 17.00 - 21.00

Oligofrenopedagog

Specjalista terapii ręki

Pedagog specjalny

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta zajęciowy

Absolwentka studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Absolwentka dwóch kierunków studiów organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” specjalność: Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Certyfikat Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia -masaż – PROCENTRUM-Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w prywatnych świetlicach szkolnych oraz pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Gość programu „Mamma mia!” na kanale Polsat Rodzina,  jako nauczyciel z pasji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • Diagnostykę dzieci i młodzieży
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię ręki
 • Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 

Prywatnie

Mama dwójki wspaniałych nastolatków Ewy i Marka. W wolnych chwilach maluje obrazy, rysuje dla uczniów i układa puzzle.

Dorota Jaksik

Poniedziałek – Środa
19:00 - 20:30

Oligofrenopedagog

Pedagog specjalny

Instruktor jogi

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha  Joga, studia podyplomowe na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

12 lat – oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych.

5 lat – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadzi szkolne zajęcia  „Relaksacja dla dzieci”.

Regularnie praktykuje jogę. Zafascynowana jogą podnosi swoje kwalifikacje biorąc  udział w licznych kursach i warsztatach dla dorosłych i dzieci.

Praktykowanie jogi jest dla mnie nieustającym źródłem radości, uważności i inspiracji w życiu.

W poradni prowadzi zajęcia:

 • Relaksacja dla dzieci z elementami jogi.
 • Joga dla dorosłych.

Marta Gruza

Arte–Terapeutka

Ukończyła dwuletni kurs, z praktykami oraz obroną pracy dyplomowej)  techniki:  bajkoterapii, muzykoterapii, rysunku, malunku, terapii tańcem i ruchem, dramy, zajęć teatralnych – praca dyplomowa z terapii Tańcem i ruchem.

Trening Świadomości Ciała ukończyła Roczny kurs Świadomości ruchu oparty na metodzie Laban Bartenieff.

Malarstwo intuicyjne ukończyła Trzystopniowy kurs malowania intuicyjnego oparty na  metodzie Vedic Art z rozszerzeniem o Transcendental Art. Ostatni stopień z uprawnieniem do prowadzenia kursów.

Doświadczenie zawodowe:

Maluje, tworzy rękodzieło – wszystko własnego pomysłu. Ma za sobą wystawy własnych prac ( Nowy Dwór Mazowiecki i w Nowodworskim Ośrodku Kultury).

W poradni prowadzi warsztaty:

 • Warsztaty wspomagające rozwój dziecka, głównie w sferze twórczej, kreatywnej:
 • warsztaty rękodzieła, teatralne, podróżnicze, chemiczne – eksperymenty,
 • warsztaty arte-terapeutyczne – mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka, rozpoznanie uczuć, emocji, pracę nad relacjami w grupie, rozwiązywanie konfliktów, za pomocą technik: bajkoterapii, terapii ruchem i tańcem, rysunkiem, malunkiem, muzyki. Ćwiczenia dobrane do danego tematu nad którym grupa obecnie pracuje: bezpieczeństwo, odwaga, kreatywność itp.
 • urodziny dla dzieci.
 • Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych/ Malowanie Intuicyjne

Moje bogate doświadczenie i wiedza z tej tematyki połączona z twórczością dają niebywałe efekty w wielopoziomowym rozwoju człowieka. Za pomocą malowania intuicyjnego, kilku zasad, prawd, mamy wgląd we własne wnętrze, w nasze bogactwo. Dotykając swojej nieskończonej głębi, piękna, uczymy się słuchać intuicji omijając wewnętrznego krytyka, ocenę, słabości. Uczymy się AKCEPTACJI własnego JA. Piękny warsztat wzbogaca wiedzę na własny temat, uczy otwartości na siebie, a dodatkowo powstają przepiękne obrazy – malowane intuicją.

Ewa Ortiz Iwanowska

Muzykoterapeuta

Z medycyną związana jestem od 1987 roku, kiedy to podjęłam pierwszą moją pracę zawodową w szpitalu państwowym. Od 1994 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, poszerzając i doskonaląc  swoją wiedzę medyczną. Oprócz tradycyjnej medycyny akademickiej, poznałam również kilka innych systemów  medycznych. Pierwszym z nich była homeopatia. Zaczęłam studiować TCM  i akupunkturę. Zapoznałam się z filozofią TAO, dowiedziałam się co to jest energia Qi, dowiedziałam się o meridianach, jak również poznałam Feng Shui, którego zasady zastosowałam w swoim domu i ogrodzie. Poznałam kolejny wielki system holistyczny- Ajurwedę, która obecnie jest  również moją filozofią życia.  Podczas studiowania Ajurwedy okazało się, że oprócz stosowania  ziołolecznictwa i innych środków terapeutycznych, jest w niej również  mowa o terapii dźwiękiem, która bardzo mnie zainteresowała i szybko stała się moją wielką  pasją. Poznając te dwie wielkie interdyscyplinarne dziedziny, Ajurwedę i Dźwięk, ich niezaprzeczalne wielowiekowe osiągnięcia w  medycynie, postanowiłam  zacząć je studiować.

Po tysiącach spędzonych godzin nad tą ogromną wiedzą uzyskałam dyplom konsultantki ajurwedyjskiej, a następnie masażystki ajurwedyjskiej.

Ukończyłam również 4-stopniowy kurs muzykoterapii rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zostałam certyfikowanym muzykoterapeutą.

Zajmuję  się konsultacjami ajurwedyjskimi, leczniczymi masażami ajurwedyjskimi,  ustalaniem   spersonalizowanej diety oraz terapią dźwiękiem,  w tym refleksjologią stóp i akupunkturą  bezigłową  z użyciem specjalnego kamertonu. 

Prowadzę również  indywidualne uzdrawiające  sesje dźwiękowe, a także koncerty relaksacyjno – medytacyjne.

Prowadzę również warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również dla dorosłych. 

W muzykoterapii używam kamertonów terapeutycznych, mis tybetańskich i  kryształowych, gongu oraz wielu innych instrumentów.

W poradni prowadzi:

 • warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • koncerty  terapeutyczno- relaksacyjne dla dorosłych.

Małgorzata Dulińska

Środa 15.00-21.00

Masażysta

Refleksologia stóp

Masażami zajmuję się od 2011 r. choć od zawsze interesowałam się zdrowiem i naturalnymi terapiami, które pozwalają żyć w zdrowiu, spełnieniu i na wysokim poziomie.

Ukończyłam kurs masażu klasycznego I i II stopnia. Następnie kurs „Innowacyjne techniki masażu spa i wellness”, a w 2017 r. kurs masażu głębokiego tkanek miękkich. Posiadam dyplom ukończenia kursu „Dotyk Motyla” Evy Reich.

Ukończyłam kurs refleksologii stóp metodą Inge Dougans przy Międzynarodowej Akademii Refleksologii w Warszawie.

Corocznie biorę udział w Festiwalu Masażu i Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem poszerzając horyzonty.

Wszystkie masaże są wykonywane przy użyciu naturalnych olejków odpowiednio dobranych do potrzeb pacjenta.

Zainteresowania:

Na co dzień praktykuję chińskie sztuki walki, w tym tai-chi i żyję aktywnie. Moją pasją są podróże i dobra lektura.

Marcin Tarnowski

Wtorek 15:00 – 18:00

Masażysta

Dyplomowany magister fizjoterapii

Fizjoterapeuta i masażysta z  dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem, dyplomowany magister fizjoterapii

Kwalifikacje

Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Konstancinie- Jeziornej. Studia licencjackie z fizjoterapii na Akademii Medycznej w Warszawie. Studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tytuł magister fizjoterapii.

Terapia kranio-sakralna czaszkowo- krzyżowa (CST) I i II stopień Instytut Upledgera w Sierosławiu k/Poznania.

Doświadczenie zawodowe

Jestem masażystą i fizjoterapeutą z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem.

Wykonuję:

 1. Masaż leczniczy, odprężający masaż kręgosłupa i karku pozwalający na rozluźnienie się napiętych mięśni okołokręgowych oraz ich lepsze ukrwienie po terapii. Koncentruję się na bolesnych miejscach podczas masażu co pozwala na lokalizację źródeł dolegliwości i skuteczną pomoc.
 2. Masaż relaksacyjny,zakres terapii do ustalenia z terapeutą, odcinek poddawany terapii  
 3. Terapię kranio – sakralną, czaszkowo-krzyżową  (CST)  Normalizacja krążenia płynu – rdzeniowego w ciele ma niebagatelne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania organizmu w codziennej aktywności. Podczas sesji terapeutycznej oprócz badania i wpływania na puls kranialny (czaszkowy) w ciele, poprawiamy także ruchomość kości czaszki.

Terapia pomaga w następujących problemach:

 • psychozy, kłopoty z koncentracją uwagi, zaburzenia osobowości u dzieci i dorosłych, stres ,depresja, dysleksja, kłopoty z nauką i koncentracją.
 • bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenia uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napięcia i bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, wady zgryzu.
 • bóle kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwa kulszowa, skoliozy, bolesne napięcie barków, wszystkie urazy po wypadkowe,
 • działa uspokajająco i poprawia funkcjonowanie organizmu.
EN