Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Aneta Bednarczyk-Oleba

Pedagog

Psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny

Terapeuta zajęciowy

Dyrektor Poradni

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: społeczno –wychowawcza, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie specjalizacja: Resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie.

Absolwentka 4 – letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowie- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie: nurt systemowo – psychodynamiczny, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej dla Dorosłych i  Klinice Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Stażu 2-letniego w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadziłam terapie indywidualne, par/małżeństw i rodzinne.

Wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny, certyfikowany terapeuta TUS (Treningu Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu) – prowadziłam zajęcia terapeutyczne w Placówkach Oświatowych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Posiadam doświadczenie   w  pracy z dzieckiem i rodziną jako koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracowałam z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną –  jako psychoterapeuta, prowadziłam terapię rodzinną, par/małżeństw i indywidualną.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapię indywidualną, par/małżeńską, rodzinną w nurcie systemowo- psychodynamicznym 

Wspomagam  osoby ( dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny), którzy doświadczają:

 • kryzysów, 
 • trudności emocjonalnych (zaburzenia lękowe, depresyjne),
 • chronicznego stresu,
 • niskiej samooceny,
 • trudności ze snem,
 • dysfunkcyjnych relacji,
 • trudności wychowawczych,
 • sytuacji rozwodowej/okołorozwodowej
 • warsztaty terapeutyczne TUS- Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. 

 

Zainteresowania zawodowe: 

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i rodzicami  w przezwyciężaniu ich trudności, konfliktów, kryzysu w rodzinie. Pomagam  w odkryciu rozwiązań, które mają na celu poprawę relacji, komunikacji, więzi w systemie rodzinnym. W swojej pracy z pacjentem również wspieram rozwój człowieka i pomagam w osiąganiu lepszych rezultatów działania. Prywatnie jestem mamą 24 letniego syna. Lubię kontakt z naturą, czytać książki, interesuję się rozwojem osobistym i naturoterapią.

Edyta Bellitzay

Czwartek 15:00-21:00

Psychoterapeuta

Psycholog

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.  

Studia Podyplomowe: Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej- Wyższa Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Absolwentka 5 letniej Szkoły  Psychoterapii – Szkolenie Całościowe Systemowo Psychodynamiczne organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

Doświadczenie zawodowe

Staż 2- letni  w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadzenie terapii rodzinnych.

Staże zawodowe, wolontariaty min.: w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Klinika dzieci i młodzieży). SPZOZ Centrum Odwykowe Warszawa, ul. Zgierska 18 a. 
Od kilku lat pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Wiele lat pracowałam jako kurator. Pracowałam również w Ośrodku Pomocy Społecznej z seniorami doznającymi przemocy.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapię rodzinną, par/małżeństw, indywidualną w nurcie systemowo- psychodynamicznym

Zainteresowania zawodowe: 

Pracuję też w nurcie zintegrowanym chociaż najbliżej jest mi do myślenia i pracy systemowej. Bliskie są mi teorie Psychologii Pozytywnej.  Prywatnie jestem żoną, mamą wspaniałej dziewczynki. Uwielbiam zwierzęta. Obecnie mieszkają ze mną dwa psy. 

Katarzyna Miller Sokół

Wtorek 17:30 - 21:00

Psychoterapeuta

Psycholog

Terapeuta uzależnień

Absolwentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia podyplomowe z Terapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji-Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie. Absolwentka  dwuletniej szkoły  psychoterapii Osób z Problemem Uzależnia w Laboratorium Psychoedukacji- Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie. Rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów w Warszawie. Posiadam doświadczenie kliniczne; przez rok pracowałam w oddziale psychoterapii zaburzeń nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarczynie. Współpracuje z NZOZ Zdrowie to My w Józefosławiu. Pracowałam również w różnych szkołach zarówno prywatnych jak i państwowych, jako psycholog. Prowadziłam warsztaty i szkolenia dla dorosłych z psychologii rozwojowej.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczęszczając na warsztaty, szkolenia oraz na Międzynarodowe Konferencje Naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii.

Utrzymuję kontakt ze środowiskiem akademickim i terapeutycznym.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • terapię  indywidualną dorosłych, młodzieży, par.

Zainteresowania zawodowe: Terapia psychodynamiczna, ISTDP, psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT).

Aneta Golmento

Psychoterapeuta

Pedagog

Socjoterapeuta

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych w zakresie edukacji seksualnej oraz socjoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie procesu szkolenia i certyfikacji, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Doświadczenie:

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w warszawskich i pozawarszawskich placówkach oświatowych pracując z młodzieżą i młodymi dorosłymi, a także służąc wsparciem i pomocą bliskim młodych osób doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących, warsztatach i konferencjach psychologiczno-terapeutycznych. Swoją pracę podaje systematycznej  superwizji  u certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

W poradni prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem dialogu motywującego.

Pracuję diagnostycznie i terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, obniżonym nastrojem, przewlekłym stresem, a także trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i w relacjach oraz doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Kluczem do osiągania wyników w pracy terapeutycznej jest dla mnie uważność i empatyczne podejście do drugiej osoby. Dlatego w centrum zainteresowania stawiam konkretnego człowieka i jego historię.

Prywatnie:

Żona, mama dwójki inspirujących dzieci, pasjonatka mądrych książek, ciekawej muzyki i dobrej kuchni.

Ewa Mysłowska-Marczuk

Poniedziałek 16 - 21
Środa 15 - 21, Czwartek 15 - 17

Psycholog, psycholog dziecięcy

EEG Biofeedback

Terapeuta zajęciowy

Absolwentka Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziecmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacyjnych.

Szkolenie EEG Biofeedback I i II stopnia – prowadzone przez BioMed z Wrocławia.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuje w szkole i zajmuję się terapią psychologiczną, która niesie pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia w obszarze relacji międzyludzkich, rozumienia i przeżywania uczuć i emocji oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i mających różne problemy edukacyjne. Od wielu lat podejmuje starania, aby każdy – dziecko, czy dorosły – odkrył z moją pomocą kierunek będący początkiem lepszej drogi, czyli tej, która prowadzi do równowagi między duszą i ciałem. Razem z podopiecznymi chce tworzyć lepsze warunki do ich pełniejszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozę dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD techniką Conners 3  po szkoleniu w Pracowni Testów Psychologicznych
 • badanie EEG biofeedbac 
 • terapię ręki
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • realizuje międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach  psychologicznych.

Anna Penconek

Czwartek 15 - 21, Piątek 15 - 21

Psycholog, psycholog dziecięcy

Mediator, Trener

Terapeuta EMDR

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacji we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Studiów Podyplomowych Negocjacje i Mediacje, oraz Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej – na SWPS,

Ukończyłam kurs Mediatora Rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji; szkolenie z metody Kids’ Skills (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz kurs trenerski Treningu Kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych. Jestem po I części podstawowego szkolenia EMDR Europe. Byłam słuchaczem kursów UW, wielu konferencji i webinarów o tematyce psychologicznej i terapeutycznej.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam 20 letnie doświadczenie jako psycholog,  współpracowałam  z organizacjami pozarządowymi jako psycholog i trener. Pracowałam z dziećmi, młodzieżą, studentami, nauczycielami i dorosłymi, rodzinami zastępczymi – prowadząc warsztaty, zajęcia, konsultacje i wsparcie psychologiczne. Ostatnio pracowałam w szkole o profilu Montessori – czas pandemii był szczególnym doświadczeniem dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Wspierałam ich i pomagałam w radzeniu sobie w tym trudnym okresie. Pracowałam z dziećmi od poziomu przedszkola po nastolatki, również dziećmi z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzicami. Prowadziłam także zajęcia z Inteligencji Emocjonalnej z elementami mindfulness.

Wspierając i prowadząc konsultacje kieruję się przede wszystkim uważnością na potrzeby psychologiczne i emocje moich pacjentów. Jestem przekonana, że dobre relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i akceptacji – zarówno w rodzinie, przedszkolu, szkole, pracy – a także te terapeutyczne, są podstawą i drogą do rozwoju, efektywnego rozwiązania problemów i radzeniu sobie z trudnościami.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno- terapeutycznych.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną

Prywatnie:

Jestem mamą czwórki dorosłych już dzieci, wielbicielką zwierząt wszelakich i wycieczek po górach.

Milena Stachera

Piątek 17.00- 19.15

Psycholog kliniczny

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku psychologia ze specjalizacją kliniczną.

Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS).- Fundacja Pomoc Autyzm.

Ukończyła również szkolenie z profilaktyki uzależnień behawioralnych. Od ponad pięciu lat pracuje z dziećmi, zdobywała doświadczenie w pracy w świetlicy oraz w trakcie stażu w szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Aktualnie pracuje jako psycholog w szkole oraz przedszkolu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-pedagogicznych

W poradni  prowadzi:

 • zajęcia TUS – Trening
  Umiejętności Społecznych


Prywatnie:

 • Miłośniczka kotów, podróży i kryminałów.

Monika Krauze-Barska

Wtorek 17 - 21, Środa 15 - 21

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów magisterskich Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie o specjalizacji: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia w PSTiS nr 4145.

Doświadczenie zawodowe.

Trzynastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w pracy w przedszkolach oraz ponad trzyletnie doświadczenie jako terapeuta integracji sensorycznej.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończyłam wiele szkoleń i kursów :

Certyfikat:  Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (Sensum Mobile)

Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Fundacja Rozwoju Psychomotoryki)

Pierwsza pomoc przedmedyczna (A-Z Centrum Rozwoju Edukacji)

Arteterapia w pracy z dziećmi – OSK Komunikator

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera (Poradnia Edukacja).

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • Terapię ręki łączoną  z  integracją  sensoryczną

 

Prywatnie:

Mama dwójki dzieci, opiekunka psa i kota. W wolnych chwilach uwielbia przygotowywać różne słodkości oraz haftować obrazki.

Dominika Soboń

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pedagog

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie na Wydziale Pedagogicznym ze specjalizacji: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia w PSTiS nr certyfikatu 5488

Doświadczenie zawodowe:

Pracę z dziećmi rozpoczęłam jako animator czasu wolnego oraz instruktor na obozach wakacyjnych. Z biegiem czasu zaczęłam poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania więc rozpoczęłam pracę w placówkach oświatowych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam w pracy w przedszkolach integracyjnych oraz specjalnych jak również w szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca i nauczyciel świetlicy. Pracowałam również jako Terapeuta Integracji  Sensorycznej w placówkach niepublicznych. W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach doszkalających, warsztatach i konferencjach naukowych.

W najbliższym czasie planuje uczestniczyć w kursie terapii ręki oraz rozpocząć studia podyplomowe na kierunku: Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu ( zespołem Aspergera).  

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • Terapię pedagogiczną

Anna Celeda

Poniedziałek 15.00-21.00
Piątek 17.00-21.00

Pedagog

Surdopedagog

Diagnosta

Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Pedagogika.

Ukończone Studia Podyplomowe:  Terapia  Pedagogiczna Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (WSSE w Warszawie).

Surdopedagogika (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego) oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki oraz liczne szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu.

Doświadczenie zawodowe

Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego.

Uczestniczyła w Programach przesiewowych badań słuchu w szkołach podstawowych organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w Szkole Podstawowej  oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako diagnosta trudności w uczeniu się (w tym o podłożu dyslektycznym), terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, członek Zespołu Orzekającego o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność słuchu i wzroku.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje pedagogiczne
 • diagnozę dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu
 • terapię pedagogiczną

Alina Zakrzewska

Poniedziałek 15.00-21.00
Wtorek 17.00 -21.00

Logopeda

Neurologopeda

Pedagog

EEG Biofeedback

Certyfikowany diagnosta KORP

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalizacja: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutyczne, dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej Podyplomowych Studiów Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna, dyplom Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Podyplomowych studiów Neurologopedia, certyfikat EEGInstytutu: Neuroterapeuta Eegbiofeedback, certyfikat diagnosty KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 9 roku życia). Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Doświadczenie zawodowe:

Od 12 lat logopeda, pracujący z dziećmi i dorosłymi, także z aktorami, współpracuje ze szkołami i przedszkolami publicznymi, niepublicznymi, prelegent na spotkaniach z młodymi mamami. Doświadczony neuroterapeuta Eegbiofeedback. Odbyła wiele szkoleń, także kursów kwalifikacyjnych umożliwiających prowadzenie holistycznej terapii logopedycznej.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo
 • diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnozę funkcji oralnych noworodków i niemowląt
 • badanie EEG biofeedback
 • diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Prywatnie:

Mama trójki dzieci, miłośniczka natury i zdrowego trybu życia

Joanna Żmudzka - Szyprzak

Poniedziałek 15.00-21.00

Logopeda

Pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Praktyka logopedyczna w Poradni Logopedycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat udzielam konsultacji logopedycznych oraz prowadzę  terapię logopedyczną. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Współpracowałam ze szkołami, przedszkolami publicznymi i niepublicznymi.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz fizycznie. Odbyłam  wiele szkoleń podnoszących moje kwalifikacje logopedyczne i pedagogiczne.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje i poradnictwo logopedyczne
 • terapię indywidualną logopedyczną dla dzieci i młodzieży
 • diagnozę logopedyczną

Prywatnie:

Babcia dwóch wnuczek, miłośniczka psów, ceramiki i pieszych wycieczek.

Anna Tomaszewska

Poniedziałek 15.00-21.00

Logopeda

Pedagog

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2012 roku uzyskałam tytuł licencjata w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności logopedia, pedagogika wczesnoszkolna. W 2015 roku uzyskałam tytuł magistra pedagoga specjalnego w zakresie logopedii. Dodatkowo ukończyłam kursy organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, takie jak: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Terapia neurobiologiczna”, „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, „Stymulacja procesów myślenia”. Byłam uczestnikiem kursu „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN- diagnoza i terapia”. Aktualnie odbywam kurs z zakresu terapii miofunkcjonalnej.

Doświadczenie zawodowe:

Od 10 lat pracuję jako logopeda w placówkach oświatowych. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z dziećmi neurotypowymi, a także z dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Do pacjentów staram się podchodzić holistycznie, dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo
 • diagnozę logopedyczną
 • terapię indywidualną dla dzieci

Prywatnie:

Jestem żoną i mamą trójki dzieci. Uwielbiam długie spacery, wycieczki rowerowe i wieczory z dobrą książką.

Alina Zająkała

Poniedziałek 15.00 - 21.00
Wtorek 16.00 - 21.00
Środa 15.00 - 21.00
Piątek 17.00 - 21.00

Oligofrenopedagog

Specjalista terapii ręki

Pedagog specjalny

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta zajęciowy

Absolwentka studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Absolwentka dwóch kierunków studiów organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” specjalność: Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Certyfikat Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia -masaż – PROCENTRUM-Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w prywatnych świetlicach szkolnych oraz pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Gość programu „Mamma mia!” na kanale Polsat Rodzina,  jako nauczyciel z pasji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • Diagnostykę dzieci i młodzieży
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię ręki
 • Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 

Prywatnie

Mama dwójki wspaniałych nastolatków Ewy i Marka. W wolnych chwilach maluje obrazy, rysuje dla uczniów i układa puzzle.

Dorota Jaksik

Poniedziałek – Środa
19:00 - 20:30

Oligofrenopedagog

Pedagog specjalny

Instruktor jogi

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha  Joga, studia podyplomowe na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

12 lat – oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych.

5 lat – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadzi szkolne zajęcia  „Relaksacja dla dzieci”.

Regularnie praktykuje jogę. Zafascynowana jogą podnosi swoje kwalifikacje biorąc  udział w licznych kursach i warsztatach dla dorosłych i dzieci.

Praktykowanie jogi jest dla mnie nieustającym źródłem radości, uważności i inspiracji w życiu.

W poradni prowadzi zajęcia:

 • Relaksacja dla dzieci z elementami jogi.
 • Joga dla dorosłych.

Ewa Ortiz Iwanowska

Muzykoterapeuta

Z medycyną związana jestem od 1987 roku, kiedy to podjęłam pierwszą moją pracę zawodową w szpitalu państwowym. Od 1994 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, poszerzając i doskonaląc  swoją wiedzę medyczną. Oprócz tradycyjnej medycyny akademickiej, poznałam również kilka innych systemów  medycznych. Pierwszym z nich była homeopatia. Zaczęłam studiować TCM  i akupunkturę. Zapoznałam się z filozofią TAO, dowiedziałam się co to jest energia Qi, dowiedziałam się o meridianach, jak również poznałam Feng Shui, którego zasady zastosowałam w swoim domu i ogrodzie. Poznałam kolejny wielki system holistyczny- Ajurwedę, która obecnie jest  również moją filozofią życia.  Podczas studiowania Ajurwedy okazało się, że oprócz stosowania  ziołolecznictwa i innych środków terapeutycznych, jest w niej również  mowa o terapii dźwiękiem, która bardzo mnie zainteresowała i szybko stała się moją wielką  pasją. Poznając te dwie wielkie interdyscyplinarne dziedziny, Ajurwedę i Dźwięk, ich niezaprzeczalne wielowiekowe osiągnięcia w  medycynie, postanowiłam  zacząć je studiować.

Po tysiącach spędzonych godzin nad tą ogromną wiedzą uzyskałam dyplom konsultantki ajurwedyjskiej, a następnie masażystki ajurwedyjskiej.

Ukończyłam również 4-stopniowy kurs muzykoterapii rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zostałam certyfikowanym muzykoterapeutą.

Zajmuję  się konsultacjami ajurwedyjskimi, leczniczymi masażami ajurwedyjskimi,  ustalaniem   spersonalizowanej diety oraz terapią dźwiękiem,  w tym refleksjologią stóp i akupunkturą  bezigłową  z użyciem specjalnego kamertonu. 

Prowadzę również  indywidualne uzdrawiające  sesje dźwiękowe, a także koncerty relaksacyjno – medytacyjne.

Prowadzę również warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również dla dorosłych. 

W muzykoterapii używam kamertonów terapeutycznych, mis tybetańskich i  kryształowych, gongu oraz wielu innych instrumentów.

W poradni prowadzi:

 • warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • koncerty  terapeutyczno- relaksacyjne dla dorosłych.

Małgorzata Dulińska

Środa 15.00-21.00

Masażysta

Refleksologia stóp

Masażami zajmuję się od 2011 r. choć od zawsze interesowałam się zdrowiem i naturalnymi terapiami, które pozwalają żyć w zdrowiu, spełnieniu i na wysokim poziomie.

Ukończyłam kurs masażu klasycznego I i II stopnia. Następnie kurs „Innowacyjne techniki masażu spa i wellness”, a w 2017 r. kurs masażu głębokiego tkanek miękkich. Posiadam dyplom ukończenia kursu „Dotyk Motyla” Evy Reich.

Ukończyłam kurs refleksologii stóp metodą Inge Dougans przy Międzynarodowej Akademii Refleksologii w Warszawie.

Corocznie biorę udział w Festiwalu Masażu i Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem poszerzając horyzonty.

Wszystkie masaże są wykonywane przy użyciu naturalnych olejków odpowiednio dobranych do potrzeb pacjenta.

Zainteresowania:

Na co dzień praktykuję chińskie sztuki walki, w tym tai-chi i żyję aktywnie. Moją pasją są podróże i dobra lektura.

Marcin Tarnowski

Wtorek 15:00 – 18:00

Masażysta

Dyplomowany magister fizjoterapii

Fizjoterapeuta i masażysta z  dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem, dyplomowany magister fizjoterapii

Kwalifikacje

Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Konstancinie- Jeziornej. Studia licencjackie z fizjoterapii na Akademii Medycznej w Warszawie. Studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tytuł magister fizjoterapii.

Terapia kranio-sakralna czaszkowo- krzyżowa (CST) I i II stopień Instytut Upledgera w Sierosławiu k/Poznania.

Doświadczenie zawodowe

Jestem masażystą i fizjoterapeutą z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem.

Wykonuję:

 1. Masaż leczniczy, odprężający masaż kręgosłupa i karku pozwalający na rozluźnienie się napiętych mięśni okołokręgowych oraz ich lepsze ukrwienie po terapii. Koncentruję się na bolesnych miejscach podczas masażu co pozwala na lokalizację źródeł dolegliwości i skuteczną pomoc.
 2. Masaż relaksacyjny,zakres terapii do ustalenia z terapeutą, odcinek poddawany terapii  
 3. Terapię kranio – sakralną, czaszkowo-krzyżową  (CST)  Normalizacja krążenia płynu – rdzeniowego w ciele ma niebagatelne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania organizmu w codziennej aktywności. Podczas sesji terapeutycznej oprócz badania i wpływania na puls kranialny (czaszkowy) w ciele, poprawiamy także ruchomość kości czaszki.

Terapia pomaga w następujących problemach:

 • psychozy, kłopoty z koncentracją uwagi, zaburzenia osobowości u dzieci i dorosłych, stres ,depresja, dysleksja, kłopoty z nauką i koncentracją.
 • bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenia uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napięcia i bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, wady zgryzu.
 • bóle kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwa kulszowa, skoliozy, bolesne napięcie barków, wszystkie urazy po wypadkowe,
 • działa uspokajająco i poprawia funkcjonowanie organizmu.
EN