fbpx

Aneta Bednarczyk-Oleba

Poniedziałek 15.00-21.00, Wtorek 18.00-21.00, Środa 15.00-21.00, Czwartek 15.00-21.00, Piątek 15.00-21.00

Pedagog

Psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny

Terapeuta zajęciowy

Założycielka Poradnii

Psychoterapeuta  systemowy i psychodynamiczny, pedagog, terapeuta zajęciowy, założycielka poradni

Kwalifikacje

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: społeczno –wychowawcza, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie specjalizacja: Resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie.

Absolwentka 4 –letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowie- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie- nurt systemowy i psychodynamiczny, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała  podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej dla Dorosłych i  Klinice Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Stażu 2-letniego w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadzenie terapii rodzinnych.

Wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny, pedagog- certyfikowany terapeuta TUS (Treningu Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu) – prowadząc zajęcia terapeutyczne w Placówkach Oświatowych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną jako Koordynator Pieczy zastępczej.

Współpracowała z Niepubliczną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną PrimoPsyche –  jako psychoterapeuta, prowadziła terapię rodzinną, par/małżeństw i indywidualną.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi

 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży mających problemy w prawidłowym nazywaniem i rozpoznawaniem emocji. Wspomaga dzieci w prawidłowym nabywaniu umiejętności społecznych, przeżywających napięcie i stany, doświadczających stresu  w sytuacji kryzysu, okołorozwodowej rodziców.
 • Psychoterapię rodzinną, par/małżeństw, indywidualną w nurcie systemowo -psychodynamicznym
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 
 • warsztaty dla rodziców 

Zainteresowania zawodowe

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i rodzicami  w przezwyciężaniu ich trudności, konfliktów, kryzysu w rodzinie. Pomaga  w odkryciu rozwiązań, które mają na celu poprawę relacji, komunikacji, więzi w systemie rodzinnym.

Katarzyna Miller Sokół

Wtorek 15.00-21.00

Psychoterapeuta

Psycholog

Terapeuta uzależnień

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta uzależnień

Kwalifikacje

Absolwentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia podyplomowe z Terapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji-Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie. W trakcie szkolenia w dwuletniej szkole psychoterapii Osób z Problemem Uzależnia w Laboratorium Psychoedukacji-Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie. Rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów w Warszawie. Posiadam doświadczenie kliniczne; przez rok pracowałam w oddziale psychoterapii zaburzeń nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarczynie. Współpracuje z NZOZ Zdrowie to My w Józefosławiu. Pracowałam również w różnych szkołach zarówno prywatnych jak
i państwowych, jako psycholog. Prowadziłam warsztaty i szkolenia dla dorosłych z psychologii rozwojowej.

Utrzymuję kontakt ze środowiskiem akademickim, i terapeutycznym.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • terapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży, par

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczęszczając na warsztaty, szkolenia oraz na Międzynarodowe Konferencje Naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii. Obecnie jestem w  Szkole Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia.

Zainteresowania zawodowe: Terapia psychodynamiczna, ISTDP, psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT).

Ewa Mysłowska-Marczuk

Poniedziałek 16.00 - 21.00, Środa 15.00 - 21.00, Czwartek 15.00 - 17.00

Psycholog

EEG Biofeedback

Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacje

Absolwentka Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziecmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacyjnych.

Szkolenie EEG Biofeedback I i II stopnia – prowadzone przez BioMed z Wrocławia.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuje w szkole i zajmuję się terapią psychologiczną, która niesie pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia w obszarze relacji międzyludzkich, rozumienia i przeżywania uczuć i emocji oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i mających różne problemy edukacyjne. Od wielu lat podejmuje starania, aby każdy – dziecko, czy dorosły – odkrył z moją pomocą kierunek będący początkiem lepszej drogi, czyli tej, która prowadzi do równowagi między duszą i ciałem. Razem z podopiecznymi chce tworzyć lepsze warunki do ich pełniejszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozę dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD techniką Conners 3  po szkoleniu w Pracowni Testów Psychologicznych
 • badanie EEG biofeedbac 
 • terapię ręki
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • realizuje międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach  psychologicznych.

Maria Chmielewska

Środa 17.00- 21.00, Czwartek 17.00-21.00

Psycholog

Socjoterapeuta i profilaktyk społeczny

Kwalifikacje

Absolwentka dwóch kierunków studiów: Nauki Społeczne i Resocjalizacja ze specjalnością wychowawczą oraz Psychologia, a także Studia Podyplomowe na kierunku Terapia i Trening Grupowy. Jestem specjalistą w dziedzinie psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz psychologii rodziny, a także w dziedzinie socjoterapii, profilaktyki społecznej i twórczej pedagogiki.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk i staży w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzinami, a także w pracy zawodowej jako psycholog wspierający psychospołeczne funkcjonowanie rodzin. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, wzmacniające ich kondycję psychiczną i samoocenę.

Utrzymuje kontakt ze środowiskiem akademickim, publikuje w czasopismach naukowych z dziedziny psychologii i pedagogiki.

W poradni  prowadzi konsultację w zakresie:

 • problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
 • problemów emocjonalnych i rozwojowych dzieci i młodzieży,
 • problemów związanych z pełnieniem roli rodzica,
 • efektywnej komunikacji interpersonalnej z dzieckiem i bliską osobą,
 • asertywności,
 • radzenia sobie w sytuacji kryzysu (strata pracy, strata bliskiej osoby, rozwód, inwalidztwo).
 • diagnozę dzieci i młodzieży.

Anna Nalewajko

Środa 16.00-21.00

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunek Psychologia. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii INTRA, skoncentrowanej na podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na całodobowym oddziale diagnostyczno-terapeutycznym F2 i F7 oraz na oddziale dziennym F9. Posiadam uprawnienia pedagogiczne pracuję z dziećmi i młodzieżą w szkołach jako psycholog, gdzie prowadzę  terapię indywidualną jak również terapię grupową.

W pracy wykorzystuję wiele znanych mi technik z szeroko rozumianego podejścia holistycznego, które na co dzień z powodzeniem stosuję we własnym życiu. Wiele z nich jest nierozerwalnie związanych z pracą z ciałem. Są to m.in. relaksacja, medytacja, uważność, uwalnianie napięć z ciała, zdrowe i świadome żywienie oraz  naturoterapie. Daje mi to możliwość połączenia akademickiej psychologii i terapii z  cielesnością i energetyczną sferą naszego życia, które są dla mnie nierozerwalnie ze sobą połączone. Umysł, ciało i duch kiedy się komunikują i współgrają ze sobą dają nam możliwość osiągnięcia większego balansu i spokoju wewnętrznego.

Uwielbiam pracę z ludźmi – tę możliwość niezwykłego spotkania z drugim człowiekiem. Do każdego podchodzę indywidualnie, starając się możliwie jak najlepiej wspierać jego mocne strony oraz korzystając z szerokich, znanych mi źródeł dać mu narzędzia do radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach czy kryzysach, oferując przy tym wsparcie, akceptację i przestrzeń do wyrażania siebie

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach psychologicznych i psychoterapeutycznych

Swoją pracę podaję systematycznej superwizji

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię indywidualną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi
 • problemami wychowawczymi
 • problemami emocjonalnymi
 • psychoterapię indywidualną w nurcie humanistycznym
 • konsultacje psychologiczne w placówkach zewnętrznych

Alina Rutkowska

Poniedziałek 15.00-21.00
Wtorek 17.00 -21.00

Logopeda

Neurologopeda

Pedagog

EEG Biofeedback

Certyfikowany diagnosta KORP

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalizacja: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutyczne, dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej Podyplomowych Studiów Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna, dyplom Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Podyplomowych studiów Neurologopedia, certyfikat EEGInstytutu: Neuroterapeuta Eegbiofeedback, certyfikat diagnosty KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 9 roku życia). Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Doświadczenie zawodowe:

Od 12 lat logopeda, pracujący z dziećmi i dorosłymi, także z aktorami, współpracuje ze szkołami i przedszkolami publicznymi, niepublicznymi, prelegent na spotkaniach z młodymi mamami. Doświadczony neuroterapeuta Eegbiofeedback. Odbyła wiele szkoleń, także kursów kwalifikacyjnych umożliwiających prowadzenie holistycznej terapii logopedycznej.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo
 • diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnozę funkcji oralnych noworodków i niemowląt
 • badanie EEG biofeedback
 • diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Prywatnie:

Mama trójki dzieci, miłośniczka natury i zdrowego trybu życia

Katarzyna Radowska
URLOP

Środa 15.00-21.00, Czwartek 18.00-21.00

Terapeuta pedagogiczny

Specjalista terapii ręki

Nauczyciel

Kwalifikacje

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalizacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz pedagogika korekcyjna. 

Absolwentka studiów podyplomowych  na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku zarządzanie w systemie oświaty. Ukończone liczne szkolenia i kursy związane z nauką oraz terapią pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Doświadczenie zawodowe:

Od 8 lat pracuje jako nauczyciel i terapeuta  pedagogiczny z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Specjalista terapii ręki. Posiada doświadczenie na stanowisku dyrektora ds. pedagogicznych w przedszkolu.

W poradni prowadzi:

 • diagnostykę dzieci i młodzieży
 • terapię pedagogiczną
 • terapię ręki

Prywatnie:

miłośniczka dobrej kawy, książek i teatru, wielbicielka Grecji, fanka dobrego jedzenia.

Alina Zająkała

Poniedziałek 15.00 - 21.00
Wtorek 15.00 - 21.00
Środa 15.00 - 21.00
Piątek 17.00 - 21.00

Oligofrenopedagog

Specjalista terapii ręki

Pedagog specjalny

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacje

Absolwentka studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Absolwentka dwóch kierunków studiów organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” specjalność: Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Certyfikat Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia -masaż – PROCENTRUM-Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w prywatnych świetlicach szkolnych oraz pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Gość programu „Mamma mia!” na kanale Polsat Rodzina,  jako nauczyciel z pasji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • Diagnostykę dzieci i młodzieży
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię ręki
 • Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 

Prywatnie

Mama dwójki wspaniałych nastolatków Ewy i Marka. W wolnych chwilach maluje obrazy, rysuje dla uczniów i układa puzzle.

Dorota Jaksik

wtorek 19.15 - 20.45, piątek 19.15 - 20.45

Oligofrenopedagog

Pedagog specjalny

Instruktor jogi

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha  Joga, studia podyplomowe na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

12 lat – oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych.

5 lat – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadzi szkolne zajęcia  „Relaksacja dla dzieci”.

Regularnie praktykuje jogę. Zafascynowana jogą podnosi swoje kwalifikacje biorąc  udział w licznych kursach i warsztatach dla dorosłych i dzieci.

Praktykowanie jogi jest dla mnie nieustającym źródłem radości, uważności i inspiracji w życiu.

W poradni prowadzi zajęcia:

 • Relaksacja dla dzieci z elementami jogi.
 • Joga dla dorosłych.

Marta Gruza

Arte–Terapeutka

Ukończyła dwuletni kurs, z praktykami oraz obroną pracy dyplomowej)  techniki:  bajkoterapii, muzykoterapii, rysunku, malunku, terapii tańcem i ruchem, dramy, zajęć teatralnych – praca dyplomowa z terapii Tańcem i ruchem.

Trening Świadomości Ciała ukończyła Roczny kurs Świadomości ruchu oparty na metodzie Laban Bartenieff.

Malarstwo intuicyjne ukończyła Trzystopniowy kurs malowania intuicyjnego oparty na  metodzie Vedic Art z rozszerzeniem o Transcendental Art. Ostatni stopień z uprawnieniem do prowadzenia kursów.

Doświadczenie zawodowe:

Maluje, tworzy rękodzieło – wszystko własnego pomysłu. Ma za sobą wystawy własnych prac ( Nowy Dwór Mazowiecki i w Nowodworskim Ośrodku Kultury).

W poradni prowadzi warsztaty:

 • Warsztaty wspomagające rozwój dziecka, głównie w sferze twórczej, kreatywnej:
 • warsztaty rękodzieła, teatralne, podróżnicze, chemiczne – eksperymenty,
 • warsztaty arte-terapeutyczne – mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka, rozpoznanie uczuć, emocji, pracę nad relacjami w grupie, rozwiązywanie konfliktów, za pomocą technik: bajkoterapii, terapii ruchem i tańcem, rysunkiem, malunkiem, muzyki. Ćwiczenia dobrane do danego tematu nad którym grupa obecnie pracuje: bezpieczeństwo, odwaga, kreatywność itp.
 • urodziny dla dzieci.
 • Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych/ Malowanie Intuicyjne

Moje bogate doświadczenie i wiedza z tej tematyki połączona z twórczością dają niebywałe efekty w wielopoziomowym rozwoju człowieka. Za pomocą malowania intuicyjnego, kilku zasad, prawd, mamy wgląd we własne wnętrze, w nasze bogactwo. Dotykając swojej nieskończonej głębi, piękna, uczymy się słuchać intuicji omijając wewnętrznego krytyka, ocenę, słabości. Uczymy się AKCEPTACJI własnego JA. Piękny warsztat wzbogaca wiedzę na własny temat, uczy otwartości na siebie, a dodatkowo powstają przepiękne obrazy – malowane intuicją.

Ewa Ortiz Iwanowska

Muzykoterapeuta

Z medycyną związana jestem od 1987 roku, kiedy to podjęłam pierwszą moją pracę zawodową w szpitalu państwowym. Od 1994 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, poszerzając i doskonaląc  swoją wiedzę medyczną. Oprócz tradycyjnej medycyny akademickiej, poznałam również kilka innych systemów  medycznych. Pierwszym z nich była homeopatia. Zaczęłam studiować TCM  i akupunkturę. Zapoznałam się z filozofią TAO, dowiedziałam się co to jest energia Qi, dowiedziałam się o meridianach, jak również poznałam Feng Shui, którego zasady zastosowałam w swoim domu i ogrodzie. Poznałam kolejny wielki system holistyczny- Ajurwedę, która obecnie jest  również moją filozofią życia.  Podczas studiowania Ajurwedy okazało się, że oprócz stosowania  ziołolecznictwa i innych środków terapeutycznych, jest w niej również  mowa o terapii dźwiękiem, która bardzo mnie zainteresowała i szybko stała się moją wielką  pasją. Poznając te dwie wielkie interdyscyplinarne dziedziny, Ajurwedę i Dźwięk, ich niezaprzeczalne wielowiekowe osiągnięcia w  medycynie, postanowiłam  zacząć je studiować.

Po tysiącach spędzonych godzin nad tą ogromną wiedzą uzyskałam dyplom konsultantki ajurwedyjskiej, a następnie masażystki ajurwedyjskiej.

Ukończyłam również 4-stopniowy kurs muzykoterapii rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zostałam certyfikowanym muzykoterapeutą.

Zajmuję  się konsultacjami ajurwedyjskimi, leczniczymi masażami ajurwedyjskimi,  ustalaniem   spersonalizowanej diety oraz terapią dźwiękiem,  w tym refleksjologią stóp i akupunkturą  bezigłową  z użyciem specjalnego kamertonu. 

Prowadzę również  indywidualne uzdrawiające  sesje dźwiękowe, a także koncerty relaksacyjno – medytacyjne.

Prowadzę również warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również dla dorosłych. 

W muzykoterapii używam kamertonów terapeutycznych, mis tybetańskich i  kryształowych, gongu oraz wielu innych instrumentów.

W poradni prowadzi:

 • warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • koncerty  terapeutyczno- relaksacyjne dla dorosłych.

Małgorzata Dulińska

Środa 15.00-21.00

Masażysta

Refleksologia stóp

Masażami zajmuję się od 2011 r. choć od zawsze interesowałam się zdrowiem i naturalnymi terapiami, które pozwalają żyć w zdrowiu, spełnieniu i na wysokim poziomie.

Ukończyłam kurs masażu klasycznego I i II stopnia. Następnie kurs „Innowacyjne techniki masażu spa i wellness”, a w 2017 r. kurs masażu głębokiego tkanek miękkich. Posiadam dyplom ukończenia kursu „Dotyk Motyla” Evy Reich.

Ukończyłam kurs refleksologii stóp metodą Inge Dougans przy Międzynarodowej Akademii Refleksologii w Warszawie.

Corocznie biorę udział w Festiwalu Masażu i Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem poszerzając horyzonty.

Wszystkie masaże są wykonywane przy użyciu naturalnych olejków odpowiednio dobranych do potrzeb pacjenta.

Zainteresowania:

Na co dzień praktykuję chińskie sztuki walki, w tym tai-chi i żyję aktywnie. Moją pasją są podróże i dobra lektura.

Marcin Tarnowski

Poniedziałek 18.30 – 22.00

Masażysta

Dyplomowany magister fizjoterapii

Fizjoterapeuta i masażysta z  dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem, dyplomowany magister fizjoterapii

Kwalifikacje

Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Konstancinie- Jeziornej. Studia licencjackie z fizjoterapii na Akademii Medycznej w Warszawie. Studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tytuł magister fizjoterapii.

Terapia kranio-sakralna czaszkowo- krzyżowa (CST) I i II stopień Instytut Upledgera w Sierosławiu k/Poznania.

Doświadczenie zawodowe

Jestem masażystą i fizjoterapeutą z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem.

Wykonuję:

 1. Masaż leczniczy, odprężający masaż kręgosłupa i karku pozwalający na rozluźnienie się napiętych mięśni okołokręgowych oraz ich lepsze ukrwienie po terapii. Koncentruję się na bolesnych miejscach podczas masażu co pozwala na lokalizację źródeł dolegliwości i skuteczną pomoc.
 2. Masaż relaksacyjny,zakres terapii do ustalenia z terapeutą, odcinek poddawany terapii  
 3. Terapię kranio – sakralną, czaszkowo-krzyżową  (CST)  Normalizacja krążenia płynu – rdzeniowego w ciele ma niebagatelne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania organizmu w codziennej aktywności. Podczas sesji terapeutycznej oprócz badania i wpływania na puls kranialny (czaszkowy) w ciele, poprawiamy także ruchomość kości czaszki.

Terapia pomaga w następujących problemach:

 • psychozy, kłopoty z koncentracją uwagi, zaburzenia osobowości u dzieci i dorosłych, stres ,depresja, dysleksja, kłopoty z nauką i koncentracją.
 • bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenia uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napięcia i bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, wady zgryzu.
 • bóle kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwa kulszowa, skoliozy, bolesne napięcie barków, wszystkie urazy po wypadkowe,
 • działa uspokajająco i poprawia funkcjonowanie organizmu.

Ta strona korzysta z ciasteczek/cookies. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.