Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Aneta Bednarczyk-Oleba

Poniedziałek 15:00-21:00
Wtorek 17:00-21:00
Środa 15:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00
Piątek 15:00-21:00

Pedagog

Coach

Psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny

Dyrektor Poradni

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: społeczno –wychowawcza, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie specjalizacja: Resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie.

Absolwentka 4 – letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowie- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie: nurt systemowo – psychodynamiczny, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Absolwentka Szkoły Coachów MERITUM programu szkolenia coachów uczących Kluczowych Kompetencji Coachingowych oraz zasad Kodeksu Etycznego ICF o nawie ,,Mistrz Coachingu” uznawanego przez International Coach Federation akredytowanego programu szkolenia coachów (ACTP ICF).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej dla Dorosłych i  Klinice Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Stażu 2-letniego w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadziłam terapie indywidualne, par/małżeństw i rodzinne. Wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny, certyfikowany terapeuta TUS (Treningu Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu) – prowadziłam zajęcia terapeutyczne w Placówkach Oświatowych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Posiadam doświadczenie   w  pracy z dzieckiem i rodziną jako koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracowałam z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną –  jako psychoterapeuta, prowadziłam terapię rodzinną, par/małżeństw i indywidualną.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapię indywidualną, par/małżeńską, rodzinną w nurcie systemowo- psychodynamicznym 

Wspomagam  osoby ( dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny), którzy doświadczają:

 • kryzysów, 
 • trudności emocjonalnych (zaburzenia lękowe, depresyjne),
 • chronicznego stresu,
 • niskiej samooceny,
 • trudności ze snem,
 • dysfunkcyjnych relacji,
 • trudności wychowawczych,
 • sytuacji rozwodowej/okołorozwodowej
 • warsztaty terapeutyczne TUS- Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

Coaching/ mentoring: pomagam odkryć potencjał klienta, wzmacniam oraz  wspieram  w osiąganiu zamierzonego celu.

 

Zainteresowania zawodowe: Specjalizuje się w pracy z dziećmi i rodzicami  w przezwyciężaniu ich trudności, konfliktów, kryzysu w rodzinie. Pomagam  w odkryciu rozwiązań, które mają na celu poprawę relacji, komunikacji, więzi w systemie rodzinnym. W swojej pracy również wspieram rozwój człowieka. Pomagam odkryć swój potencjał, wzmacniam i wspieram w osiąganiu zamierzonego celu. Prywatnie jestem mamą  dorosłego 25 letniego syna. Lubię kontakt z naturą, czytać książki, interesuję się rozwojem osobistym i naturoterapią.

Aneta Golmento

Środa 15:00-21:00
Piątek 15:00-19:00

Psychoterapeuta

Pedagog

Socjoterapeuta

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych w zakresie edukacji seksualnej oraz socjoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie procesu szkolenia i certyfikacji, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Doświadczenie:

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w warszawskich i pozawarszawskich placówkach oświatowych pracując z młodzieżą i młodymi dorosłymi, a także służąc wsparciem i pomocą bliskim młodych osób doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących, warsztatach i konferencjach psychologiczno-terapeutycznych. Swoją pracę podaje systematycznej  superwizji  u certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

W poradni prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem dialogu motywującego.

Pracuję diagnostycznie i terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, obniżonym nastrojem, przewlekłym stresem, a także trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i w relacjach oraz doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Kluczem do osiągania wyników w pracy terapeutycznej jest dla mnie uważność i empatyczne podejście do drugiej osoby. Dlatego w centrum zainteresowania stawiam konkretnego człowieka i jego historię.

Prywatnie:

Żona, mama dwójki inspirujących dzieci, pasjonatka mądrych książek, ciekawej muzyki i dobrej kuchni.

Marzena Przybysz

Poniedziałek 15:00-21:00
Wtorek 15:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

Psychoterapeuta

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie i Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach przy UKSW w Warszawie. Studia podyplomowe: Integralna Profilaktyka  Uzależnień  – UKSW; Studium Terapii i Treningu Grupowego – UKSW.

Obecnie w trakcie 5–letniego Całościowego Kursu Psychoterapii w nurcie systemowo – ericksonowskim organizowanym przez Wielkopolski Instytut  Psychoterapii w Poznaniu, atestowany przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Doświadczenie zawodowe :

Od 14 lat zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Swoje doświadczenie  zawodowe zdobywała pracując: w warszawskiej placówce wsparcia dziennego, organizacji pozarządowej oraz placówkach oświatowych. Prowadząc: zajęcia grupowe (socjoterapię, TUS, TKZ) i indywidualne zajęcia z dziećmi oraz konsultacje psychologiczne, warsztaty rozwojowe dla rodziców. Obecnie pracuje  również jako  Psycholog w szkole.

Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w licznych szkoleniach  i warsztatach, konferencjach psychologiczny.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia indywidualna, par/małżeńska, rodzinna w nurcie systemowo – ericksonowskim.

Zainteresowania zawodowe:

Człowiek jego relacje ze sobą samym, z otoczeniem, cały jego potencjał – tkwiący w „tu i teraz”,  możliwość  zmiany i towarzyszenie w poszukiwaniu dróg rozwoju.

 

Urszula Łydzińska

Piątek 15:00-21:00

Psychodietetyk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: pedagogika ogólna oraz pedagogika pracy socjalnej z wychowaniem fizycznym. Uprawnienia trenera personalnego specjalność: kulturystyka i żywienie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie Studia Podyplomowe kierunek: Psychodietetyka

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m. in. w instytucjach samorządowych: gminnym ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, placówkach oświatowych: szkoła podstawowa. Obecnie pracuje jako pedagog szkolny prowadząc między innymi edukację zdrowotną i żywieniową. W pracy efektywnie korzystam ze swoich interdyscyplinarnych praktyk, doskonale wykorzystuje swoje umiejętności komunikacyjne.

Podnoszę  swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach i warsztatach oraz czytaniu fachowej literatury i analizowaniu dostępnych badań. 

Moim celem zawodowym jest pomaganie ludziom w odkrywaniu potencjału zdrowia psychofizycznego.

W poradni prowadzi:

Konsultacje psychodietetyczne dla osób:

 

 • cierpiących z powodu nadwagi, otyłości, jak i osoby z prawidłową masą ciała lub niedowagą,
 • po wielu niepowodzeniach w odchudzaniu się za pomocą diet i innych metod,
 • zmagające się z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
 • które zdecydowały się zmienić swój sposób odżywiania się, ale brakuje im wiedzy, wsparcia, czy motywacji,
 • nieakceptujące swojego wyglądu,
 • które czują, że utraciły kontrolę nad jedzeniem: „zajadają” stres, napięcie, emocje, problemy,
 • cierpiące na zaburzenia odżywiania (np. anoreksję, bulimię, zaburzenie z napadami objadania się.

 

Zainteresowania

Jestem pasjonatką i propagatorką zdrowego stylu życia. Lubię motywować innych do zmian. Interesuję się zdrowiem człowieka, fotografią przyrodniczą, psychologią i dietetyką. Uprawiam rekreacyjnie różne sporty. Morsuję od 2016 r.

Justyna Leonhard

Psycholog, psycholog dziecięcy

Diagnosta

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Psychologia.

Studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.

Studiów podyplomowych z zakresu diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny.

Systematycznie poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju dziecka i zaburzeń z tym związanych.

 

Doświadczenie:

Zdobywałam podczas stażu terapeutycznego z dziećmi z ADHD prowadzonego

przez Klinikę Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie we współpracy z Fundacją  Przyjaciół Szpitala Dziecięcego na Litewskiej. Pracowałam w charakterze psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Niepublicznym Ośrodku zajmującym się terapią dzieci i ich rodzin.

Obecnie oprócz Pracy w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jako

psycholog. Pełnię również  rolę psychologa w Publicznym Przedszkolu, gdzie

zajmuje się prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi z diagnozą zaburzeń neurorozwojowych, w tym spektrum autyzmu i nadpobudliwością psychoruchową oraz z dziećmi z diagnozą afazji i niepełnosprawności intelektualnej.

W Poradni Publicznej zajmuję się głównie diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i           wczesnoszkolnym, prowadzę konsultacje dla rodziców oraz udzielam wsparcia dzieciom w ich trudnościach.

 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • terapię psychologiczną
 • diagnozę psychologiczną

Zapraszam do mnie, jeśli:

 • doświadczasz trudności wychowawczych;
 • obawiasz się, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo;
 • niepokoją Cię zmiany w zachowaniu, jakie obserwujesz u swojego dziecka;
 • dostrzegasz, że Twoje dziecko przejawia trudności w uczeniu się lub w relacjach z

            rówieśnikami;

 • obserwujesz, że Twoje dziecko doświadcza trudności związanych z zaniżoną samooceną.

W swojej pracy najbardziej lubię kontakt z drugim człowiekiem oraz potrzebę ciągłego

rozwoju, co nie pozwala mi się nudzić 😉  Dlatego pielęgnuję w sobie ciekawość i otwartość.

Cenię sobie współpracę z innymi specjalistami, oraz poddaję swoją pracę superwizji.

Ewa Mysłowska-Marczuk

Poniedziałek 17:00-21:00
Środa 16:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00
Piątek 16:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

EEG Biofeedback

Diagnosta

Absolwentka Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziecmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacyjnych.

Szkolenie EEG Biofeedback I i II stopnia – prowadzone przez BioMed z Wrocławia.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuje w szkole i zajmuję się terapią psychologiczną, która niesie pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia w obszarze relacji międzyludzkich, rozumienia i przeżywania uczuć i emocji oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i mających różne problemy edukacyjne. Od wielu lat podejmuje starania, aby każdy – dziecko, czy dorosły – odkrył z moją pomocą kierunek będący początkiem lepszej drogi, czyli tej, która prowadzi do równowagi między duszą i ciałem. Razem z podopiecznymi chce tworzyć lepsze warunki do ich pełniejszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozę dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD techniką Conners 3  po szkoleniu w Pracowni Testów Psychologicznych
 • badanie EEG biofeedbac 
 • terapię ręki
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • realizuje międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach  psychologicznych.

Anna Penconek

Wtorek 15:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

Mediator, Trener

Terapeuta EMDR

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacji we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Studiów Podyplomowych Negocjacje i Mediacje, oraz Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej – na SWPS,

Ukończyłam kurs Mediatora Rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji; szkolenie z metody Kids’ Skills (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz kurs trenerski Treningu Kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych. Jestem po I części podstawowego szkolenia EMDR Europe. Byłam słuchaczem kursów UW, wielu konferencji i webinarów o tematyce psychologicznej i terapeutycznej.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam 20 letnie doświadczenie jako psycholog,  współpracowałam  z organizacjami pozarządowymi jako psycholog i trener. Pracowałam z dziećmi, młodzieżą, studentami, nauczycielami i dorosłymi, rodzinami zastępczymi – prowadząc warsztaty, zajęcia, konsultacje i wsparcie psychologiczne. Ostatnio pracowałam w szkole o profilu Montessori – czas pandemii był szczególnym doświadczeniem dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Wspierałam ich i pomagałam w radzeniu sobie w tym trudnym okresie. Pracowałam z dziećmi od poziomu przedszkola po nastolatki, również dziećmi z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzicami. Prowadziłam także zajęcia z Inteligencji Emocjonalnej z elementami mindfulness.

Wspierając i prowadząc konsultacje kieruję się przede wszystkim uważnością na potrzeby psychologiczne i emocje moich pacjentów. Jestem przekonana, że dobre relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i akceptacji – zarówno w rodzinie, przedszkolu, szkole, pracy – a także te terapeutyczne, są podstawą i drogą do rozwoju, efektywnego rozwiązania problemów i radzeniu sobie z trudnościami.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno- terapeutycznych.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną

Prywatnie:

Jestem mamą czwórki dorosłych już dzieci, wielbicielką zwierząt wszelakich i wycieczek po górach.

Milena Stachera

Środa 15:00-21:00

Psycholog, psycholog dziecięcy

Psychodietetyk

Absolwentka studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie specjalizacja: Psychodietetyka.

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku Psychologia ze specjalizacją kliniczną.

Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS)- Fundacja Pomoc Autyzm.

Certyfikat Profilaktyka i terapia  uzależnień  behawioralnych Uniwersytet Warszawski

Certyfikat   Profilaktyka, diagnoza  i terapia uzależnień behawioralnych Uniwersytet Warszawski.

Doświadczenie zawodowe

Od ponad sześciu  lat pracuje z dziećmi, zdobywała doświadczenie w pracy w świetlicy oraz w trakcie stażu w szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Aktualnie pracuje jako psycholog w szkole oraz przedszkolu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-pedagogicznych.

W poradni  prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną dzieci w wieku 3 -12 lat z następującymi trudnościami:
  • trudności emocjonalne, behawioralne
  • trudności w relacjach z rówieśnikami
  • niska samoocena, nieśmiałość
  • przemoc rówieśnicza
  • fobia szkolna
  • neofobia, wybiórczość żywieniowa
  • rozwód rodziców – Jak to rozumieć?
  • nadwaga, otyłość
 • zajęcia TUS – Trening
  Umiejętności Społecznych


Prywatnie:

Miłośniczka kotów, podróży i kryminałów.

Monika Krauze-Barska

Poniedziałek 15:00-21:00
Czwartek 15:00-21:00

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Pedagog

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów magisterskich Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie o specjalizacji: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia w PSTiS nr 4145.

Doświadczenie zawodowe.

Trzynastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w pracy w przedszkolach oraz ponad trzyletnie doświadczenie jako terapeuta integracji sensorycznej.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończyłam wiele szkoleń i kursów :

Certyfikat:  Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (Sensum Mobile)

Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Fundacja Rozwoju Psychomotoryki)

Pierwsza pomoc przedmedyczna (A-Z Centrum Rozwoju Edukacji)

Arteterapia w pracy z dziećmi – OSK Komunikator

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera (Poradnia Edukacja).

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • Terapię ręki łączoną  z  integracją  sensoryczną

 

Prywatnie:

Mama dwójki dzieci, opiekunka psa i kota. W wolnych chwilach uwielbia przygotowywać różne słodkości oraz haftować obrazki.

Angelika Marek

Pedagog

Oligofrenopedagog

Certyfikowany Terapeuta TUS

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Absolwentka studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku pedagogika: specjalizacja  wczesnoszkolna i przedszkolna i pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Absolwentka w Wyższej Szkole Edukacyjnej Zdrowotnej i Nauk Społecznych specjalność: Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogiki.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia w PSTiS nr 4820.

Certyfikat Terapia Ręki – Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”.

Certyfikowany Terapeuta TUS – Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży – Ośrodek SUKCES w Warszawie.

Podnoszę własne kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach i webinariach.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w prywatnych żłobkach i przedszkolach oraz  w  szkole podstawowej, jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Posiadam 12 – letnie doświadczenie pracy z dziećmi, w tym  5 – letnie doświadczenie jako terapeuta integracji sensorycznej.

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Terapie integracji sensorycznej
 • Terapię integracji sensorycznej z terapią ręki

Prywatnie:

Mama dwójki cudownych chłopców w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

W wolnych chwilach uwielbiam spacerować, jeździć na rowerze oraz podróżować.

Aleksandra Kozłowska

Piątek 15:00-21:00

Pedagog

Oligofrenopedagog

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  na kierunku pedagogika specjalna:

 • Specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), wychowanie przedszkolne
 • Specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwentka Podyplomowych Studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  

 • Specjalność: Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Ukończenie kursu z Programu Rozwoju Poznawczego “Klucz do uczenia się”

Certyfikat ukończenia kursu “Terapia ręki”. Zgodna z realizacją programu Klucza do uczenia się – moduł “Od bazgrania do pisania”

Certyfikat ukończenia szkolenia z metody Werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej /cz.1/

Podnoszę własne kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach i webinariach.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam pięcioletnie doświadczenie w pracy w szkole podstawowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzę również zajęcia integracji sensorycznej w niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej jako terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki.

W swojej pracy kieruję się dobrem dziecka. Jestem zwolenniczką uczenia się przez zabawę i praktykę.

Prywatnie:

W wolnym czasie lubię malować, gotować i słuchać muzyki.

Łukasz Świątek

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Absolwent Uczelni Techniczno – Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie  kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwent Studiów Podyplomowych  Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki  Nr 1629/CIS/2022

Doświadczenie:

Swoje pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałem podczas  prowadzenia zajęć grupowych o charakterze ogólnorozwojowym.

W czasie studiowania zdobywałem wiele praktyk zawodowych oraz w późniejszym okresie zacząłem pracować już jako Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Obecnie współpracuję z placówkami oświatowymi: przedszkolami, gdzie przeprowadzam diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

W pracy z dziećmi stawiam na nawiązanie i pogłębienie relacji z dzieckiem, a także dopasowanie ćwiczeń zabaw do potrzeb i deficytów dziecka.  

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Terapię integracji sensorycznej
 • Terapię integracji sensorycznej z terapią ręki

Prywatnie:

Miłośnik motocykli oraz samochodów, instruktor sztuk walki i samoobrony, żołnierz wojsk obrony terytorialnej, rozwój osobisty.

Anna Celeda

Poniedziałek 15:00-21:00
Środa 16:30-21:00

Pedagog

Surdopedagog

Diagnosta

Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Pedagogika.

Ukończone Studia Podyplomowe:  Terapia  Pedagogiczna Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (WSSE w Warszawie).

Surdopedagogika (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego) oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki oraz liczne szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu.

Doświadczenie zawodowe

Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego.

Uczestniczyła w Programach przesiewowych badań słuchu w szkołach podstawowych organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w Szkole Podstawowej  oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako diagnosta trudności w uczeniu się (w tym o podłożu dyslektycznym), terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, członek Zespołu Orzekającego o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność słuchu i wzroku.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje pedagogiczne
 • diagnozę dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu
 • terapię pedagogiczną

Alina Zakrzewska

Piątek 16:00-21:00

Logopeda

Neurologopeda

Pedagog

EEG Biofeedback

Certyfikowany diagnosta KORP

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalizacja: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutyczne, dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej Podyplomowych Studiów Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna, dyplom Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Podyplomowych studiów Neurologopedia, certyfikat EEGInstytutu: Neuroterapeuta Eegbiofeedback, certyfikat diagnosty KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 9 roku życia). Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Doświadczenie zawodowe:

Od 12 lat logopeda, pracujący z dziećmi i dorosłymi, także z aktorami, współpracuje ze szkołami i przedszkolami publicznymi, niepublicznymi, prelegent na spotkaniach z młodymi mamami. Doświadczony neuroterapeuta Eegbiofeedback. Odbyła wiele szkoleń, także kursów kwalifikacyjnych umożliwiających prowadzenie holistycznej terapii logopedycznej.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje i poradnictwo
 • diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnozę funkcji oralnych noworodków i niemowląt
 • badanie EEG biofeedback
 • diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Prywatnie:

Mama trójki dzieci, miłośniczka natury i zdrowego trybu życia

Anna Filip

Środa 15:00-21:00

Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny

Oligofrenopedagog

Certyfikowany Terapeuta TUS

Absolwentka studiów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie kierunek: Filologia angielska, specjalizacja: Komunikacja językowa w biznesie i administracji.

Absolwentka studiów  Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Terapia pedagogiczna. 

Absolwentka Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, specjalność: Przygotowanie pedagogiczne.

 

Absolwentka Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, specjalność: Oligofrenopedagogika –

Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Certyfikowany Terapeuta – Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS) I i II stopnia. – Fundacja Pomoc Autyzm.

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk zawodowych  w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Prowadziłam TUS – Trening Umiejętności Społecznych z dziećmi i młodzieżą.

 

Praca z dziećmi jest dla mnie pasją. Ważna jest dla mnie pozytywna relacja z dziećmi oparta na zaufaniu, empatii oraz odpowiedzialnej współpracy z rodzicami. 

 

Podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach psychologiczno-pedagogicznych. 

 

W poradni prowadzi:

 • Terapię pedagogiczną
 • TUS -Trening Umiejętności Społecznych

 

Prywatnie:

 

Od lat pływam wyczynowo, lubię jeździć na rowerze. Interesuję się psychologią. Bardzo lubię podróżować i poznawać nowe kultury. 

Joanna Żmudzka - Szyprzak

Poniedziałek 15:00-21:00
Piątek 16:00-21:00

Logopeda

Pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Praktyka logopedyczna w Poradni Logopedycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat udzielam konsultacji logopedycznych oraz prowadzę  terapię logopedyczną. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Współpracowałam ze szkołami, przedszkolami publicznymi i niepublicznymi.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz fizycznie. Odbyłam  wiele szkoleń podnoszących moje kwalifikacje logopedyczne i pedagogiczne.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje i poradnictwo logopedyczne
 • terapię indywidualną logopedyczną dla dzieci i młodzieży
 • diagnozę logopedyczną

Prywatnie:

Babcia dwóch wnuczek, miłośniczka psów, ceramiki i pieszych wycieczek.

Alina Zająkała

Poniedziałek 15:00-21:00
Wtorek 15:00-21:00

Oligofrenopedagog

Specjalista terapii ręki

Pedagog specjalny

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego

Absolwentka studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Absolwentka dwóch kierunków studiów organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” specjalność: Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

Certyfikat Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia -masaż – PROCENTRUM-Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w prywatnych świetlicach szkolnych oraz pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Gość programu „Mamma mia!” na kanale Polsat Rodzina,  jako nauczyciel z pasji.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • Diagnostykę dzieci i młodzieży
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię ręki
 • Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • warsztaty terapeutyczne TUS- trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 

Prywatnie

Mama dwójki wspaniałych nastolatków Ewy i Marka. W wolnych chwilach maluje obrazy, rysuje dla uczniów i układa puzzle.

Dorota Jaksik

Poniedziałek – Środa
19:00 - 20:30

Oligofrenopedagog

Pedagog specjalny

Instruktor jogi

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha  Joga, studia podyplomowe na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

12 lat – oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych.

5 lat – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadzi szkolne zajęcia  „Relaksacja dla dzieci”.

Regularnie praktykuje jogę. Zafascynowana jogą podnosi swoje kwalifikacje biorąc  udział w licznych kursach i warsztatach dla dorosłych i dzieci.

Praktykowanie jogi jest dla mnie nieustającym źródłem radości, uważności i inspiracji w życiu.

W poradni prowadzi zajęcia:

 • Relaksacja dla dzieci z elementami jogi.
 • Joga dla dorosłych.

Ewa Ortiz Iwanowska

Muzykoterapeuta

Z medycyną związana jestem od 1987 roku, kiedy to podjęłam pierwszą moją pracę zawodową w szpitalu państwowym. Od 1994 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, poszerzając i doskonaląc  swoją wiedzę medyczną. Oprócz tradycyjnej medycyny akademickiej, poznałam również kilka innych systemów  medycznych. Pierwszym z nich była homeopatia. Zaczęłam studiować TCM  i akupunkturę. Zapoznałam się z filozofią TAO, dowiedziałam się co to jest energia Qi, dowiedziałam się o meridianach, jak również poznałam Feng Shui, którego zasady zastosowałam w swoim domu i ogrodzie. Poznałam kolejny wielki system holistyczny- Ajurwedę, która obecnie jest  również moją filozofią życia.  Podczas studiowania Ajurwedy okazało się, że oprócz stosowania  ziołolecznictwa i innych środków terapeutycznych, jest w niej również  mowa o terapii dźwiękiem, która bardzo mnie zainteresowała i szybko stała się moją wielką  pasją. Poznając te dwie wielkie interdyscyplinarne dziedziny, Ajurwedę i Dźwięk, ich niezaprzeczalne wielowiekowe osiągnięcia w  medycynie, postanowiłam  zacząć je studiować.

Po tysiącach spędzonych godzin nad tą ogromną wiedzą uzyskałam dyplom konsultantki ajurwedyjskiej, a następnie masażystki ajurwedyjskiej.

Ukończyłam również 4-stopniowy kurs muzykoterapii rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zostałam certyfikowanym muzykoterapeutą.

Zajmuję  się konsultacjami ajurwedyjskimi, leczniczymi masażami ajurwedyjskimi,  ustalaniem   spersonalizowanej diety oraz terapią dźwiękiem,  w tym refleksjologią stóp i akupunkturą  bezigłową  z użyciem specjalnego kamertonu. 

Prowadzę również  indywidualne uzdrawiające  sesje dźwiękowe, a także koncerty relaksacyjno – medytacyjne.

Prowadzę również warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również dla dorosłych. 

W muzykoterapii używam kamertonów terapeutycznych, mis tybetańskich i  kryształowych, gongu oraz wielu innych instrumentów.

W poradni prowadzi:

 • warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • koncerty  terapeutyczno- relaksacyjne dla dorosłych.

Marcin Tarnowski

Wtorek 15:00 – 18:00

Masażysta

Dyplomowany magister fizjoterapii

Fizjoterapeuta i masażysta z  dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem, dyplomowany magister fizjoterapii

Kwalifikacje

Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Konstancinie- Jeziornej. Studia licencjackie z fizjoterapii na Akademii Medycznej w Warszawie. Studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tytuł magister fizjoterapii.

Terapia kranio-sakralna czaszkowo- krzyżowa (CST) I i II stopień Instytut Upledgera w Sierosławiu k/Poznania.

Doświadczenie zawodowe

Jestem masażystą i fizjoterapeutą z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem.

Wykonuję:

 1. Masaż leczniczy, odprężający masaż kręgosłupa i karku pozwalający na rozluźnienie się napiętych mięśni okołokręgowych oraz ich lepsze ukrwienie po terapii. Koncentruję się na bolesnych miejscach podczas masażu co pozwala na lokalizację źródeł dolegliwości i skuteczną pomoc.
 2. Masaż relaksacyjny,zakres terapii do ustalenia z terapeutą, odcinek poddawany terapii  
 3. Terapię kranio – sakralną, czaszkowo-krzyżową  (CST)  Normalizacja krążenia płynu – rdzeniowego w ciele ma niebagatelne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania organizmu w codziennej aktywności. Podczas sesji terapeutycznej oprócz badania i wpływania na puls kranialny (czaszkowy) w ciele, poprawiamy także ruchomość kości czaszki.

Terapia pomaga w następujących problemach:

 • psychozy, kłopoty z koncentracją uwagi, zaburzenia osobowości u dzieci i dorosłych, stres ,depresja, dysleksja, kłopoty z nauką i koncentracją.
 • bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenia uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napięcia i bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, wady zgryzu.
 • bóle kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwa kulszowa, skoliozy, bolesne napięcie barków, wszystkie urazy po wypadkowe,
 • działa uspokajająco i poprawia funkcjonowanie organizmu.
EN