Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Aneta Bednarczyk-Oleba

Pedagog

Coach

Psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny

Dyrektor Poradni

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: społeczno –wychowawcza, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie specjalizacja: Resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie.

Absolwentka 4 – letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowie- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie: nurt systemowo – psychodynamiczny, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Absolwentka Szkoły Coachów MERITUM programu szkolenia coachów uczących Kluczowych Kompetencji Coachingowych oraz zasad Kodeksu Etycznego ICF o nawie ,,Mistrz Coachingu” uznawanego przez International Coach Federation akredytowanego programu szkolenia coachów (ACTP ICF).

Ukończyłam Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej do zarządzania oświatą – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego – wydany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Warszawa 2010 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej dla Dorosłych i  Klinice Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Stażu 2-letniego w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS w Warszawie- prowadziłam terapie indywidualne, par/małżeństw i rodzinne. Wieloletnie doświadczenie jako pedagog szkolny. Certyfikowany terapeuta TUS -Treningu Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadziłam zajęcia terapeutyczne z dziećmi w Placówkach Oświatowych, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

Posiadam doświadczenie   w  pracy z dzieckiem i rodziną jako koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracowałam z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną –  jako psychoterapeuta, prowadziłam terapię rodzinną, par/małżeństw i indywidualną.

Obecnie od 5 lat jestem właścicielem poradni, którą rozwijam i staram się, aby było to przyjazne, bezpieczne miejsce dla dzieci i dorosłych. Stawiam na kompleksową opiekę  i wsparcie dla naszych pacjentów.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Swoją pracę podaje systematycznej superwizji.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapię indywidualną, par/małżeńską, rodzinną w nurcie systemowo- psychodynamicznym 

Wspomagam  osoby ( dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny), którzy doświadczają:

 • kryzysów, 
 • trudności emocjonalnych (zaburzenia lękowe, depresyjne),
 • chronicznego stresu,
 • niskiej samooceny,
 • trudności ze snem,
 • dysfunkcyjnych relacji,
 • trudności wychowawczych,
 • sytuacji rozwodowej/okołorozwodowej

 

Coaching/ mentoring: pomagam odkryć potencjał klienta, wzmacniam oraz  wspieram  w osiąganiu zamierzonego celu.

Zainteresowania zawodowe: 

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i rodzicami  w przezwyciężaniu ich trudności, konfliktów, kryzysu w rodzinie. Pomagam  w odkryciu rozwiązań, które mają na celu poprawę relacji, komunikacji, więzi w systemie rodzinnym. W swojej pracy również wspieram rozwój człowieka. Pomagam odkryć swój potencjał, wzmacniam i wspieram w osiąganiu zamierzonego celu. Prywatnie jestem mamą  dorosłego 26 letniego syna. Lubię podróżować, kontakt z naturą, czytać książki. Interesuję się rozwojem osobistym i naturoterapią.

Ewa Mysłowska-Marczuk

Psycholog, psycholog dziecięcy

Terapeuta EEG Biofeedback

Diagnosta

Wicedyrektor Poradni

Absolwentka Katedry Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego kierunek: Psychologia.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i  zarzadzania oświatą- Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  Lublin 2012 r.

Szkolenie EEG Biofeedback I i II stopnia – prowadzone przez BioMed z Wrocławia.

Certyfikat Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Szkolenie: Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem zestawu Kwestionariuszy COONERS 3 i ASRS – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Certyfikat ADOS – 2 diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad dwudziestu pięciu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacyjnych. Na co dzień pracuje w szkole i przedszkolach  i zajmuję się terapią psychologiczną, która niesie pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia w obszarze relacji międzyludzkich, rozumienia i przeżywania uczuć i emocji oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i mających różne problemy edukacyjne. Od wielu lat podejmuje starania, aby każdy – dziecko, czy dorosły – odkrył z moją pomocą kierunek będący początkiem lepszej drogi, czyli tej, która prowadzi do równowagi między duszą i ciałem. Razem z podopiecznymi chce tworzyć lepsze warunki do ich pełniejszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne
 • terapię psychologiczną
 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD techniką Conners 3  i ASRS  
 • diagnozę ADOS-2 zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • terapię EEG Biofeedback

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach  psychologicznych.

Bartosz Ponichtera

Psycholog

Diagnosta

Szkoła Psychoterapii Dialog w Warszawie od 2022 r. do chwili obecnej, szkoła w nurcie integracyjnym. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie.

Uniwersytet SWPS w Warszawie: magister psychologii o specjalizacji: kształtowanie i modyfikowanie zachowania.

Studia licencjackie z filozofii na Uniwersytecie Ignatianum o specjalizacji: Filozofia klasyczna i współczesna oraz edukacja etyczna.

Doświadczenie:

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego oraz  psychologiem diagnostą.

Przeprowadzam diagnostykę psychologiczną w kierunku spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i lękowych. Zajmuję się również diagnozą inteligencji, osobowości i temperamentu. Diagnozę przeprowadzam dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Ukończyłem również roczny kurs trenerski, którego celem było kształcenie umiejętności związanych z pracą w grupie, komunikacją oraz prowadzeniem warsztatów. Swobodnie posługuje się narzędziem diagnostycznym: ADOS-2.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem przede wszystkim pracując jako terapeuta grupowy, terapeuta zajęciowy oraz  psycholog diagnosta w Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica w Konstancinie – Jeziornej.

Podczas spotkań staram się zapewniać atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, abyś mógł/a poczuć się wysłuchany/a i przyjęty/a.

W wolnych chwilach lubię chodzić na spacery oraz grać w strategiczne planszówki.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych ( spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i lękowych, diagnoza inteligencji, osobowości i temperamentu.

Zuzanna Hermanowska

Psycholog, Psycholog dziecięcy

Diagnosta

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS na kierunku: Psychologia kliniczna.

Szkolenie i certyfikat: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 nadające uprawnienia do diagnozy – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych 

Obecnie w trakcie szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) I stopnia, akredytowanym przez PSTTSR.

Doświadczenie zawodowe:

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi zdobywałam m. in w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gdzie byłam kooterapeutą zajęć rozwojowych: TUS,  muzykoterapii (gordonki), sensoplastyki oraz w centrum terapeutycznym – prowadząc konsultacje i diagnostykę dorosłych. Od lat pracuje z dziećmi, jeszcze na początku studiów udzielałam pomocy kryzysowej dzieciom i ich rodzicom jako ratownik. 

Obecnie przyjmuje stałych klientów w centrum medycznym, prowadząc diagnostykę, konsultację i terapię.

W pracy podążam za pacjentami, kieruje się życzliwością i uważnością na ich potrzeby. Wszechstronność mojego podejścia terapeutycznego pozwala mi na objęcie pomocą psychologiczną każdego przypadku indywidualnie, działam w oparciu o zasoby pacjenta, wykorzystuje techniki TSR, techniki terapii ericksonowskiej, poznawczo – behawioralne i 3 fali m. in ACT – terapii skoncentrowanej na akceptacji i zaangażowaniu. 

Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach. 

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną
 • Diagnostykę psychologiczna

Agata Gurzyńska

Psycholog, Psycholog dziecięcy

Jestem magistrem psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także trenerem umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci i osób dorosłych, a także osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zdobywałam w stowarzyszeniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym i osobom potrzebującym wsparcia ,,JESTEM’’, a także jako terapeuta dzieci w spektrum autyzmu w przedszkolu specjalnym oraz prowadząc treningi umiejętności społecznych w placówkach przedszkolnych. Obecnie pracuje w przedszkolu   terapeutycznym jako psycholog, prowadzę terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz TUS – Trening Umiejętności Społecznych.

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia takie jak np.:

 1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 2. ,,Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą’’,
 3. terapia oddechowa, tańcem i ruchem, dźwiękiem (bajkoterapia),
 4. ,,Trening uważności (mindfulness) jako metoda pracy z dzieckiem i nastolatkiem doświadczającym stresu i napięcia’’,
 5. ,,Skuteczne techniki komunikacji i regulacji emocji dzieci w spektrum autyzmu’’

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapię psychologiczną
 • Warsztaty TUS- Trening Umiejętności Społecznych

Zainteresowania:

Psychologia kliniczna i rozwoju dziecka, psychosomatyka Sport: joga, pilates, rower Teatr i sztuka Architektura i aranżacja wnętrz.

Aneta Golmento

Psychoterapeuta

Pedagog

Socjoterapeuta

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych w zakresie edukacji seksualnej oraz socjoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie procesu szkolenia i certyfikacji, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Doświadczenie:

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w warszawskich i pozawarszawskich placówkach oświatowych pracując z młodzieżą i młodymi dorosłymi, a także służąc wsparciem i pomocą bliskim młodych osób doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach doskonalących, warsztatach i konferencjach psychologiczno-terapeutycznych. Swoją pracę podaje systematycznej  superwizji  u certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

W poradni prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem dialogu motywującego.

Pracuję diagnostycznie i terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, obniżonym nastrojem, przewlekłym stresem, a także trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i w relacjach oraz doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Kluczem do osiągania wyników w pracy terapeutycznej jest dla mnie uważność i empatyczne podejście do drugiej osoby. Dlatego w centrum zainteresowania stawiam konkretnego człowieka i jego historię.

Prywatnie:

Żona, mama dwójki inspirujących dzieci, pasjonatka mądrych książek, ciekawej muzyki i dobrej kuchni.

Marzena Przybysz

Psycholog, psycholog dziecięcy

Psychoterapeuta

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie i Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach przy UKSW w Warszawie. Studia podyplomowe: Integralna Profilaktyka  Uzależnień  – UKSW; Studium Terapii i Treningu Grupowego – UKSW.

Obecnie w trakcie 5–letniego Całościowego Kursu Psychoterapii w nurcie systemowo – ericksonowskim organizowanym przez Wielkopolski Instytut  Psychoterapii w Poznaniu, atestowany przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Doświadczenie zawodowe :

Od 14 lat zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Swoje doświadczenie  zawodowe zdobywała pracując: w warszawskiej placówce wsparcia dziennego, organizacji pozarządowej oraz placówkach oświatowych. Prowadząc: zajęcia grupowe (socjoterapię, TUS, TKZ) i indywidualne zajęcia z dziećmi oraz konsultacje psychologiczne, warsztaty rozwojowe dla rodziców. Obecnie pracuje  również jako  Psycholog w szkole.

Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w licznych szkoleniach  i warsztatach, konferencjach psychologiczny.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia indywidualna, par/małżeńska, rodzinna w nurcie systemowo – ericksonowskim.

Zainteresowania zawodowe:

Człowiek jego relacje ze sobą samym, z otoczeniem, cały jego potencjał – tkwiący w „tu i teraz”,  możliwość  zmiany i towarzyszenie w poszukiwaniu dróg rozwoju.

 

Renata Oczkowska

Coach, terapeuta holistyczny i trener pracy z ciałem

Certyfikowany Provider TRE- redukcja stresu i uwalnianie blokad i napięć w ciele. Specjalizacja Transformacja Kobiety

Certyfikowany Coach EMCC

Certyfikowany Provider TRE®

Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży TUS

Absolwent rocznego Kursu technik terapii tańcem i ruchem IBA

Praktyk RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań

Live & Business Coach Systemowy

Certyfikowany terapeuta ustawień systemowych rodzin

Certyfikowany Praktyk Kody Emocji

Certyfikowany Mistrz Nauczyciel Reiki

Praktyk Masażu Dotyk Motyla

Praktyk Masażu Acess Bars

mgr Zarządzania i Finansów

Absolwent studiów podyplomowych „Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne”

Doświadczenie zawodowe:

Prowadzę holistyczne sesje indywidualne pracy z ciałem i rozwoju osobistego oraz szkolenia, kursy i warsztaty grupowe dla kobiet.

Obecnie prowadzę swoje autorskie programy dla kobiet, jak m.in.:

 • “Pokochaj swoją kobiecość i czerp z niej MOC”
 • „Soczysta Miednica – transformacja życiowa kobiety i jej kobiecości”,
 • „Alchemia Sukcesu – droga kobiety do pracy marzeń”,
 • ”Chcę być mamą – trudna droga do macierzyństwa”,
 • „Moc Emocji – poznaj, pokochaj, odblokuj swoje emocje i czerp energię z ich mocy”,
 • „TRE® dla zdrowego życia, oddechu, ruchu, tańca, głosu, miednicy, seksualności”.

Współpracowałam z Ośrodkiem leczenia zaburzeń odżywiania „Otulenie” oraz prowadziłam zajęcia na 6 edycjach cykli warsztatów w pracowni terapeutycznej uzależnień i współuzależnień. A ćwiczenia TRE® , które stosuje od lat (Tension & Trauma Releasing Exercises – ćwiczenie, które pomagają redukować stres i napięcia w ciele), miałam okazję prezentować w TVP oraz w TVN. Ponadto byłam prelegentką na konferencji dla kobiet „Z lekkością o seksie” z okazji Dnia Kobiet 8 marca.

Jestem  Współzałożycielką i Członkinią Polskiego Stowarzyszenia TRE. Przez wiele lat zasiadałam w Zarządzie Stowarzyszenia. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu pozwala mi na realizację osobistych potrzeb pracy non profit, realizując m.in. takie projekty jak:

 • Uwolnij sTREs z TRE® – TRE® dla nauczycieli, rodziców i uczniów” – Projekt dla szkół podstawowych.
 • „Uwolnij sTREs z TRE® – TRE® dla nauczycieli, rodziców i uczniów” – Projekt dla ORE – Ośrodka Rozwoju Edukacji – publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • „Poznaj TRE® i inne techniki pracy z ciałem, jako wsparcie innych terapii” – Projekt dla studentów Koła Naukowego Zaburzeń Odżywiania przy UAM w Poznaniu;
 • „Kobieca Mama – ruchem, tańcem, głosem, czuciem – poznaj techniki odstresowania i relaksacji” – Projekt dla Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” w Warszawie;
 • „Uwolnij stres” – Projekt dla osób z „Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych”, które aktywnie włączyły się w akcje pomocowe dla osób uciekających od wojny na Ukrainie.
 • “Uwolnij stres, poznaj techniki redukcji stresu” – Projekt lokalny dla kobiet z Józefosławia i okolic.

Prywatnie

Kobieta spełniająca się w swoich życiowych rolach. Mama cudowniej nastolatki. Moja praca jest pasją. Dodatkowe pasje i hobby to projektowanie biżuterii, malowanie obrazów akrylami, pisanie bajek dla dzieci oraz pisanie wierszy i tekstów do piosenek – głównie do szuflady.

W poradni prowadzi:

 • Warsztaty dla kobiet

 – Stres: uwalniaj/redukuj stres, blokady i napięcia w ciele. Poznaj i doświadcz techniki radzenia sobie ze stresem oraz korzyści pracy z ciałem, dla poprawy jakości swojego codziennego życia.

Jagoda Buczyńska- Kozłowska

Psycholog, psycholog dziecięcy

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku: Psychologia

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kursor w Lublinie

Certyfikat: „Treningu umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”  Fundacja Pomoc Autyzm.

Stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, studiując  literaturę oraz pracując z dziećmi i dorosłymi z różnych środowisk  o różnych potrzebach.

 

Doświadczenie zawodowe:

Swoje doświadczenie zdobywałam w kilku placówkach.

Pracowałam jako psycholog z dziećmi i dorosłymi w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Przez 6 lat byłam psychologiem w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, gdzie zajmowałam się dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wspieraniem uczniów i rodziców w trudnych sytuacjach życiowych.

Miałam okazję opiekować się seniorami w zaawansowanym wieku.

Pracowałam w prywatnej szkole podstawowej  i dwóch prywatnych przedszkolach.

 

Jestem „psychologiem w trampkach”- staram się być jak najbliżej dziecięcego świata, gdyż dobry kontakt z dziećmi w komfortowej atmosferze, jest w mojej pracy priorytetem.

 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych
 • terapię psychologiczną dla dzieci i dorosłych

Prywatnie:

Uprawiam jogging, jeżdżę konno, lubię śpiew i taniec oraz nowinki psychologiczne.

 

Monika Krauze-Barska

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Pedagog

Kwalifikacje:

Absolwentka studiów magisterskich Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie o specjalizacji: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia w PSTiS nr 4145.

Doświadczenie zawodowe.

Trzynastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte w pracy w przedszkolach oraz ponad trzyletnie doświadczenie jako terapeuta integracji sensorycznej.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończyłam wiele szkoleń i kursów :

Certyfikat:  Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (Sensum Mobile)

Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Fundacja Rozwoju Psychomotoryki)

Pierwsza pomoc przedmedyczna (A-Z Centrum Rozwoju Edukacji)

Arteterapia w pracy z dziećmi – OSK Komunikator

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera (Poradnia Edukacja).

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • Terapię ręki łączoną  z  integracją  sensoryczną

 

Prywatnie:

Mama dwójki dzieci, opiekunka psa i kota. W wolnych chwilach uwielbia przygotowywać różne słodkości oraz haftować obrazki.

Angelika Marek

Pedagog

Oligofrenopedagog

Certyfikowany Terapeuta TUS

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Absolwentka studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku pedagogika: specjalizacja  wczesnoszkolna i przedszkolna i pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Absolwentka w Wyższej Szkole Edukacyjnej Zdrowotnej i Nauk Społecznych specjalność: Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogiki.

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia w PSTiS nr 4820.

Certyfikat Terapia Ręki – Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”.

Certyfikowany Terapeuta TUS – Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży – Ośrodek SUKCES w Warszawie.

Podnoszę własne kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach i webinariach.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w prywatnych żłobkach i przedszkolach oraz  w  szkole podstawowej, jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Posiadam 12 – letnie doświadczenie pracy z dziećmi, w tym  5 – letnie doświadczenie jako terapeuta integracji sensorycznej.

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Terapie integracji sensorycznej
 • Terapię integracji sensorycznej z terapią ręki

Prywatnie:

Mama dwójki cudownych chłopców w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

W wolnych chwilach uwielbiam spacerować, jeździć na rowerze oraz podróżować.

Aleksandra Kozłowska

Pedagog

Oligofrenopedagog

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Certyfikowany Terapeuta Ręki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  na kierunku pedagogika specjalna:

 • Specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), wychowanie przedszkolne
 • Specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwentka Podyplomowych Studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  

 • Specjalność: Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Ukończenie kursu z Programu Rozwoju Poznawczego “Klucz do uczenia się”

Certyfikat ukończenia kursu “Terapia ręki”. Zgodna z realizacją programu Klucza do uczenia się – moduł “Od bazgrania do pisania”

Certyfikat ukończenia szkolenia z metody Werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej /cz.1/

Podnoszę własne kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach i webinariach.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam pięcioletnie doświadczenie w pracy w szkole podstawowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzę również zajęcia integracji sensorycznej w niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej jako terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki.

W swojej pracy kieruję się dobrem dziecka. Jestem zwolenniczką uczenia się przez zabawę i praktykę.

Prywatnie:

W wolnym czasie lubię malować, gotować i słuchać muzyki.

Anna Celeda

Pedagog

Surdopedagog

Diagnosta

Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Pedagogika.

Ukończone Studia Podyplomowe:  Terapia  Pedagogiczna Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (WSSE w Warszawie).

Surdopedagogika (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego) oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki oraz liczne szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu.

Doświadczenie zawodowe

Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego.

Uczestniczyła w Programach przesiewowych badań słuchu w szkołach podstawowych organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w Szkole Podstawowej  oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako diagnosta trudności w uczeniu się (w tym o podłożu dyslektycznym), terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, członek Zespołu Orzekającego o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność słuchu i wzroku.

W poradni prowadzi:

 • konsultacje pedagogiczne
 • diagnozę dzieci w zakresie trudności w uczeniu się oraz problemów wynikających z niepełnosprawności wzroku lub słuchu
 • terapię pedagogiczną

Marta Pycka

Logopeda

Neurologopeda

Absolwentka jednolitych studiów dziennych magisterskich na kierunku Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Posiadam liczne certyfikaty kursów logopedycznych, neurologopedycznych oraz ortodontycznych w zakresie stymulatorów funkcji MFS.

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 16 lat diagnozuję i prowadzę terapię logopedyczną w publicznej szkole podstawowej oraz kilkakrotnie diagnozowałam i prowadziłam zajęcia w niepublicznym przedszkolu. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz udzielam konsultacji osobom dorosłym. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz dziećmi ze spektrum autyzmu: zespół Aspergera.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację i poszerzam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach logopedycznych. 

W poradni prowadzi:

 • konsultacje logopedyczne / neurologopedyczne
 • diagnozę logopedyczną / neurologopedyczną
 • indywidualną terapię logopedyczną / neurologopedyczną

Prywatnie:

Mama dwojga nastolatków, miłośniczka kotów i wycieczek w góry.

Anna Filip

Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny

Oligofrenopedagog

Certyfikowany Terapeuta TUS

Absolwentka studiów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie kierunek: Filologia angielska, specjalizacja: Komunikacja językowa w biznesie i administracji.

Absolwentka studiów  Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Terapia pedagogiczna. 

Absolwentka Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, specjalność: Przygotowanie pedagogiczne.

 

Absolwentka Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, specjalność: Oligofrenopedagogika –

Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Certyfikowany Terapeuta – Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS) I i II stopnia. – Fundacja Pomoc Autyzm.

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk zawodowych  w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Prowadziłam TUS – Trening Umiejętności Społecznych z dziećmi i młodzieżą.

 

Praca z dziećmi jest dla mnie pasją. Ważna jest dla mnie pozytywna relacja z dziećmi oparta na zaufaniu, empatii oraz odpowiedzialnej współpracy z rodzicami. 

 

Podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach psychologiczno-pedagogicznych. 

 

W poradni prowadzi:

 • Terapię pedagogiczną
 • TUS -Trening Umiejętności Społecznych

 

Prywatnie:

 

Od lat pływam wyczynowo, lubię jeździć na rowerze. Interesuję się psychologią. Bardzo lubię podróżować i poznawać nowe kultury. 

Joanna Żmudzka - Szyprzak

Logopeda

Pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Praktyka logopedyczna w Poradni Logopedycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat udzielam konsultacji logopedycznych oraz prowadzę  terapię logopedyczną. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Współpracowałam ze szkołami, przedszkolami publicznymi i niepublicznymi.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz fizycznie. Odbyłam  wiele szkoleń podnoszących moje kwalifikacje logopedyczne i pedagogiczne.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje i poradnictwo logopedyczne
 • terapię indywidualną logopedyczną dla dzieci i młodzieży
 • diagnozę logopedyczną

Prywatnie:

Babcia dwóch wnuczek, miłośniczka psów, ceramiki i pieszych wycieczek.

Alina Zająkała

Oligofrenopedagog

Specjalista terapii ręki

Pedagog specjalny

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego

Diagnosta

Absolwentka studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalizacja: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną.

Absolwentka dwóch kierunków studiów organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” specjalność: Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy –  APD- Medical.

Certyfikat Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia -masaż – PROCENTRUM- Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa.

Certyfikat Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu ,, Fundacja  Pomoc Autyzm”.

Kurs Trening Zastępowania Agresji z treningiem Umiejętności Społecznych Akademia Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Uprawnienia diagnostyczne Diagnoza Dysleksji Rozwojowej nr uprawnień 1001/eL/DDJ w Pracowni Testów Psychologiczno – Pedagogicznych  w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w prywatnych świetlicach szkolnych, pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz posiadam  5 letnie  doświadczenie jako terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta TUS.

W poradni prowadzi:

 • Konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • Diagnostykę dzieci i młodzieży
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię ręki
 • Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • Warsztaty terapeutyczne TUS – trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 
 • Diagnozę Dysleksji Rozwojowej.

 

Prywatnie

Mama dwójki wspaniałych nastolatków Ewy i Marka. W wolnych chwilach maluje obrazy, rysuje dla uczniów i układa puzzle.

Edyta Twardowska

Pedagog specjalny

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta pedagogiczny

Diagnosta zaburzeń przetwarzania słuchowego metoda Johansena ISA

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku: pedagogika społeczna.  Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiegona kierunku: edukacja początkowa i reedukacja. Absolwentka  studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie, na kierunku: integracja sensoryczna. Diagnosta i terapeutka zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena IAS. Certyfikowany diagnosta i terapeutka Bilateralnej Terapii BI nr 00191. Certyfikowany terapeuta terapii ręki i zaburzeń motoryki małej w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki PROCENTRUM, wydany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej PSTIS nr 0843

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat pracuję z dziećmi w przedszkolu, od ośmiu lat pracuję jako diagnosta i terapeutka zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena oraz od trzech lat wspieram dzieci i młodzież w rozwoju w szkole podstawowej jako terapeuta integracji sensorycznej.  Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach, kursach i superwizjach.  Dodatkowo w ramach pracy w przedszkolu na terenie poradni psychologiczno – pedagogicznej uczestniczę i współprowadzę spotkania Sieci Współpracy Terapeutów SI.

W poradni prowadzi:

 • Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena ISA

 

Prywatnie:

Lubię  taniec, jeździć na rowerze i czytać książki.

Tomasz Kopeć

Dyplomowany protetyk słuchu

Absolwent Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w specjalności protetyka słuchu. Uczestnik wielu szkoleń i kursów prowadzonych przez renomowanych producentów aparatów słuchowych takich jak  Oticon, Phonak, Starkey w zakresie doboru aparatów słuchowych.

 

Doświadczenie:

Posiadam 14 letnie doświadczenie z pracy z dziećmi niedosłyszącymi oraz osobami dorosłymi z problemami słuchu.

Niebadany oraz niekontrolowany niedosłuch u dzieci może mieć swoje konsekwencje w rozwoju dziecka. Przede wszystkim może być związany ze złym rozwojem mowy, nieodpowiednią jakość zdobywanej wiedzy i niekorzystną socjalizację społeczną. Dziecko poprzez problemy ze słuchem może po jakimś czasie charakteryzować się aspołecznością. Nie będzie chciało bawić się z innymi dziećmi i przebywać w większym gronie osób. Problemy ze słuchem mogą również przełożyć się na gorsze wyniki w nauce.

W poradni :

 • Wykonuje kompleksowe badanie słuchu dzieciom i dorosłym:

Audiometria tonalna, Audiometria słowna, Audiometria zabawowa dla dzieci z problemami koncentracji uwagi.

Audiometria tonalna jest to badanie, które polega na ocenie naszej zdolności do słyszenia dźwięków w różnych częstotliwościach. Przebiega ono w sposób bardzo prosty i nieinwazyjny. Pacjent nosi słuchawki i odsłuchuje różne dźwięki, które są stopniowo zwiększane lub zmniejszane. Na podstawie reakcji pacjenta można ocenić jego słuch i stwierdzić, czy istnieją jakiekolwiek problemy.

 • Dla dorosłych badanie słuchu pod kątem  Medycyny Pracy.

Dzięki swojej wiedzy i optymistycznemu podejściu poprowadzą Cię na każdym kroku, pokazując świat pełnej dźwięków symfonii życia.

Zainteresowania:

Gra na instrumentach muzycznych.

Ewa Ortiz Iwanowska

Muzykoterapeuta

Z medycyną związana jestem od 1987 roku, kiedy to podjęłam pierwszą moją pracę zawodową w szpitalu państwowym. Od 1994 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, poszerzając i doskonaląc  swoją wiedzę medyczną. Oprócz tradycyjnej medycyny akademickiej, poznałam również kilka innych systemów  medycznych. Pierwszym z nich była homeopatia. Zaczęłam studiować TCM  i akupunkturę. Zapoznałam się z filozofią TAO, dowiedziałam się co to jest energia Qi, dowiedziałam się o meridianach, jak również poznałam Feng Shui, którego zasady zastosowałam w swoim domu i ogrodzie. Poznałam kolejny wielki system holistyczny- Ajurwedę, która obecnie jest  również moją filozofią życia.  Podczas studiowania Ajurwedy okazało się, że oprócz stosowania  ziołolecznictwa i innych środków terapeutycznych, jest w niej również  mowa o terapii dźwiękiem, która bardzo mnie zainteresowała i szybko stała się moją wielką  pasją. Poznając te dwie wielkie interdyscyplinarne dziedziny, Ajurwedę i Dźwięk, ich niezaprzeczalne wielowiekowe osiągnięcia w  medycynie, postanowiłam  zacząć je studiować.

Po tysiącach spędzonych godzin nad tą ogromną wiedzą uzyskałam dyplom konsultantki ajurwedyjskiej, a następnie masażystki ajurwedyjskiej.

Ukończyłam również 4-stopniowy kurs muzykoterapii rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zostałam certyfikowanym muzykoterapeutą.

Zajmuję  się konsultacjami ajurwedyjskimi, leczniczymi masażami ajurwedyjskimi,  ustalaniem   spersonalizowanej diety oraz terapią dźwiękiem,  w tym refleksjologią stóp i akupunkturą  bezigłową  z użyciem specjalnego kamertonu. 

Prowadzę również  indywidualne uzdrawiające  sesje dźwiękowe, a także koncerty relaksacyjno – medytacyjne.

Prowadzę również warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również dla dorosłych. 

W muzykoterapii używam kamertonów terapeutycznych, mis tybetańskich i  kryształowych, gongu oraz wielu innych instrumentów.

W poradni prowadzi:

 • warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • koncerty  terapeutyczno- relaksacyjne dla dorosłych.
EN