Trening umiejętności społecznych

Trwa nabór na  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

w Józefosławiu – dla dzieci w wieku 4-6, 7-10, 11-15 lat

Zajęcia będą odbywały się w środy  od godz. 16.00– 19.30

I grupa wiekowa dzieci 4 – 6 lat  godz. 16.00 – 17.00

II grupa wiekowa dzieci 7-10 lat godz. 17.15 – 18.15

III grupa wiekowa dzieci 11 -15 lat godz. 18.30 -19.30

Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą zespołu Aspergera, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktu

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych towarzyszących dzieciom w codziennym życiu.

TUS to cykl  20 spotkań  trwający od  30 Stycznia 2024 r. do  20 Czerwca 2024 r.

Cena TUS obejmuje:

 • udział uczestnika w zajęciach TUS wynosi 110,00 zł za 1 spotkanie ( 1 h) (kwota nie jest pomniejszana w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach).
 • dodatkowo konsultacja rodzica z terapeutą  100 zł.  po zakończeniu cyklu – 20 zajęć TUS  ( czas spotkania 15 –  20 minut).

 

Całość zajęć TUS  wraz z konsultacją dla rodziców wynosi 2.300,00 zł.

Kwota 2.300,00 zł. płatna jest z góry jednorazowo w dniu  rozpoczęcia pierwszego spotkania  lub w  4 ratach:

I rata 550 zł

II rata 550 zł

III rata 550 zł.

IV rata 650 zł.

Terminy zajęć i harmonogram wpłat będą przekazane rodzicowi w oddzielnym  załączniku na I zajęciach TUS.

O przystąpieniu do grupy decyduje rozmowa kwalifikacyjna rodzica z terapeutą, płatne 180 zł./h. ( zwolnione są dzieci, które już są zapisane do poradni).

Zajęcia prowadzone są  przez 2 dwóch  Certyfikowanych Terapeutów TUS.

Terapeuci prowadzący TUS w poradni w roku 2023/2024:

mgr Alina Zająkała Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta ręki, Provider Neuroflow, Certyfikowany Terapeuta TUS.

mgr Angelika Marek- Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta ręki , Certyfikowany Terapeuta TUS.

mgr Anna Filip – Oligofrenopedagog, Terapeuta pedagogiczny, Certyfikowany Terapeuta TUS,

mgr Dominika Kachniarz – Psycholog, Certyfikowany Terapeuta TUS,

mgr Milena Dudek – Walburg – Psycholog, Terapeuta TSR, Certyfikowany Terapeuta TUS.

Zapisy

Nabór trwa do wyczerpania miejsc – maksymalnie 10 osób w grupie. Liczy się kolejność zgłoszeń oraz spotkanie kwalifikacyjne ( 50 min ) – konsultacja z rodzicami/rodzicem.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: email poradnia@izyss.pl  lub pod numer telefonu  795 003 995

Zajęcia odbywają się w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IZYSS w Józefosławiu przy ul. Pachnącego Groszku 3.

Zapraszamy😊