Trening umiejętności społecznych

Drodzy Rodzice

Trwa nabór na  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

w Józefosławiu – dla dzieci w wieku 4-6, 7-10, 11-15 lat

Zajęcia w środę od godz. 16.00 – 20.00  ( w zależności od grupy wiekowej dziecka i trudności)

Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą zespołu Aspergera, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktu

 Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych towarzyszących dzieciom w codziennym życiu.

TUS to cykl  12 spotkań  trwających od  Marca   do Czerwca 2023 r.

 Cena jednego spotkania  wynosi 100 zł./1h.

I etap 12 spotkań 1200,00 zł. – możliwość płatności w dwóch ratach  po 600,00 zł.

Po każdym cyklu jest osobiste  omówienie terapeuty  z rodzicem na temat  postępów dziecka ( płatne 50 zł.)

O przystąpieniu do grupy decyduje rozmowa kwalifikacyjna  z terapeutą, płatne 150 zł./h

Zajęcia prowadzą Certyfikowani Terapeuci TUS.

Zapisy tel. 795 003 995 

e-mai: poradnia@izyss.pl

Zapraszamy