Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych Józefosław – dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat

Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą zespołu Aspergera, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konflikt

 

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych towarzyszących dzieciom w codziennym życiu. Na zajęciach wykorzystujemy metody dramy, bajki terapeutyczne, gry i zabawy ruchowe oraz zabawę ze sztuka – teatr (odgrywanie scenek sytuacyjnych).

TUS jest to cykl 10 spotkań, trwających 60 minut.

Koszt warsztatów 60 zł. za dziecko za jedne zajęcia 10 spotkań  to 600 zł, istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.

Grupy rozpoczynają się semestralnie wrzesień/październik oraz luty/marzec.

Nabory odbywają się przez cały rok

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia  (50 minut, płatne 150 zł).

Cykl zajęciowy obejmuje spotkania  co tydzień  po 60 minut w grupach maksymalnie 5-cio osobowych z podziałem na wiek.

Zajęcia  prowadzone są przez dwóch specjalistów: psychologa i psychoterapeutę.