Terapia Psychologiczna

Program terapii psychologicznej ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka/nastolatka.

Terapia  psychologiczna obejmuje pomoc dzieciom i młodzieży przejawiającym trudności wychowawcze oraz problemy emocjonalne.

Głównym celem terapii jest:

  • usuwanie nieprawidłowych zachowań
  • pozytywne wzmacnianie dziecka (pochwały i zachęty)
  • rozładowywanie napięć emocjonalnych
  • zwiększenie własnej samooceny
  • motywowanie do działania i budowanie wiary we własne siły
  • poprawa nastroju
  • nauka odporności na stres i trudne życiowe sytuacje np. śmierć, choroby, traumy i inne trudne doświadczenia
  • nauka prawidłowego  rozpoznawania  i nazywania emocji
  • rozwój kompetencji społecznych, przejawiających się w relacjach z koleżankami i kolegami, z rówieśnikami

Terapia psychologiczna dzieci/młodzieży opiera się na konkretnej liczbie spotkań.

Spotkania są ustalane regularnie, które prowadzone są przez tego samego terapeutę. Częstotliwość najczęściej zależy od potrzeb pacjenta oraz czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonego celu.
Zazwyczaj każdy cykl terapeutyczny rozpoczyna się od spotkań wstępnych, podczas których przeprowadza się diagnozę oraz poznaje osobowość oraz problemy  dziecka/nastolatka. W razie potrzeby przeprowadza się rozmowy z rodzicami dziecka. Podczas tych spotkań wstępnych ustala się także dalsze cele spotkań.

Czas trwania terapii: 50 min – 1 spotkanie