Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Terapia EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Terapia, którą ponad 30 lat temu zapoczątkowały obserwacje i badania przeprowadzone przez psycholożkę Francine Shapiro, jest oparta na empirycznym podejściu i udokumentowanych badaniach naukowych. Podstawą jest stosowanie dwustronnej tzw bilateralnej stymulacji – wzrokowej, dotykowej lub słuchowej, której towarzyszy praca terapeutyczna. Stymulacja może odbywać się tylko i wyłącznie w trakcie pracy w gabinecie, pod okiem certyfikowanego terapeuty. Każdy krok i element wykorzystywany w terapii jest poprzedzony odpowiednim przygotowaniem zapewniającym optymalne zmiany w emocjach, reakcjach i samopoczuciu klienta.

Terapia EMDR początkowo była wykorzystywana głównie przy trudnościach i zaburzeniach związanych z doświadczeniami stresu pourazowego.

Od pierwszych badań EMDR nurt ten rozwijał się i ewoluował, stając się obecnie rozbudowaną formą terapii, podczas której można pracować zarówno z silnymi emocjami, negatywnymi przekonaniami oraz reakcjami z ciała.

Terapia EMDR jest stosowana w pracy:

 • w wielu zaburzeniach, które rozwijają się w wyniku bolesnych życiowych doświadczeń,
 • jak również w przypadku terapii długo przedłużającej się żałoby,
 • zaburzeń zachowania z agresją u dzieci i młodzieży
 • czy też objawów niektórych fobii.
 

Terapia EMDR może okazać się pomocna w przypadku:

 • uzależnienia
 • zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • niepokoju
 • problemów z samooceną
 • chronicznego bólu
 • fobii
 • depresji
 • lęku napadowego,
 • zaburzeń odżywiania
 • ataków paniki
 

Doczekała się ona również rekomendacji przez uznane instytucje międzynarodowe, między innymi Światową Organizację Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Podłoże teoretyczne EMDR bazuje na założeniu, że wszelkie doświadczenia są “przechowywane” w sieciach pamięci neuronalnych wpływając na emocje, reakcje i zachowania. Jeżeli na skutek wydarzeń, silnych doznań czy emocji przechowywane są w sposób dysfunkcjonalny – wpływają z kolei na zachowania i doświadczane przez człowieka trudności.

Dzięki terapii EMDR zapamiętane przeżycia mogą zostać przetworzone i przekształcone w rozwiązania sprzyjające zdrowiu psychicznemu. Dzięki temu oceny poznawcze, emocje ulegają regulacji, stają się odpowiednie do sytuacji, nie zaburzając bieżącego funkcjonowania. W sytuacji pracy z dziećmi, które nie posiadają jeszcze tak złożonych sieci pamięci neuronalnych jak dorośli, terapia EMDR przebiega zazwyczaj szybciej, może być połączona z arteterapią, czy terapią przez zabawę. https://emdr.org.pl/o-emdr/

Zapraszamy na sesję z terapeutą

EN