Terapia Słuchowa Neuroflow

NEUROFLOW AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. 

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny .Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – prowadzenie treningu zalecane jest w gabinecie pod opieką terapeuty lub w domu pod okiem rodzica. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. 

Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Korzyści z terapii Neuroflow:

  • lepsze słyszenie mowy,
  • poprawa wyników w nauce,
  • wydłużenie pamięci i uwagi słuchowej,
  • rozwój mowy i komunikacji werbalnej.

 Autorem Neuroflow jest  dr Andrzej Senderski:

W mojej wieloletniej pracy z dziećmi zauważyłem, że nawet zdrowe dzieci często mają problemy ze skupieniem się i dłuższym utrzymaniem uwagi na tym co słyszą – niestety wynika to po części z wyzwań i obciążeń, jakie stawia przed dzieckiem współczesny świat i jego szum informacyjny. To jak efektywnie mózg przetwarza bodźce słuchowe wpływa na łatwość przyswajania wiedzy i komunikowania się. Nie ma innej drogi by osiągnąć mistrzowski poziom w danej dziedzinie, jak regularne ćwiczenia z coraz większym poziomem trudności, ale takim który motywuje, a nie deprymuje. Tak właśnie działa nasz program ćwiczeń słuchowych.”

W poradni:

  1. Diagnoza neuroflow ATS  wynosi 300,00 zł.
  2. Trening dziecka (po wykupieniu poszczególnych etapów) wynosi 100 zł.
  3. Koszt poszczególnych etapów treningu wynosi (płatny na konto twórców metody):
  • I etap – 470 zł
  • II etap – 460 zł
  • III etap i każdy kolejny – 450 zł

Jak rozpoznać zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD)?

Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji w otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy. Ucho ma za zadanie przekazać możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. Możemy więc powiedzieć, że słyszymy mózgiem, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego.

Podczas  słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów, których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych jest fundamentem dobrego rozumienia mowy. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego

Współzależności pomiędzy procesami, które są niezbędne do rozumienia mowy – tzn. do pełnej funkcjonalności słuchu. Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zaburzenia te najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.