Terapia Słuchowa Johansena IAS

NEUROFLOW AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen, który jest duńskim nauczycielem i psychologiem Bałtyckiego Labolatorium Badań nad dysleksją. W swojej pracy oparł się on na doświadczeniach Christiana A. Volfa.  Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, między innymi Szwecji, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej. Trening słuchowy ma na celu poprawę bodźców słuchowych. Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

WARTO SKORZYSTAĆ Z TRENINGU GDY DZIECKO, DOROSŁY:

 • ma trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem wypowiedzi ustnych;
 • nie wykonuje poleceń, nie odpowiada na pytania;
 • ma trudności ze słuchaniem przy znacznym natężeniu odgłosów tła;
 • zwraca uwagę na nie istotne dźwięki;
 • pojawiają się trudności w uczeniu się;
 • ma trudności koncentracji uwagi;
 • pojawiają się trudności w rozwoju mowy.

STYMULACJA SŁUCHOWA POPRAWIA NIE TYLKO PRZETWARZANIE SŁUCHOWE, ALE RÓWNIEŻ:

 • komunikację;
 • artykulację;
 • rozumienie mowy;
 • zdolność utrzymania uwagi i koncentrację;
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co sprzyja lepszej postawie ciała;
 • wpływa na utrzymanie równowagi i koordynację ruchów;
 • a także motorykę.

DLA KOGO? PRZY JAKICH ZABURZENIACH?

Indywidualna Stymulacja Słuchu jest przeznaczona zarówno dla dzieci (od 3 roku życia), młodzież i dorosłych. Zalecana jest szczególnie w przypadku:

 • osób z problemami centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego;
 • osób z zaburzeniami uwagi słuchowej;
 • osób z zaburzeniami percepcji słuchowej;
 • dzieci z trudnościami w nauce, dysleksji, dysgrafii;
 • osób z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń;
 • osób z nadwrażliwością na dźwięki;
 • opóźnionego rozwój mowy;
 • osób mających problemy z koncentracji uwagi;
 • osób z nadpobudliwością psychoruchową;
 • osób mających trudności z nauką języków obcych;
 • osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • osób z autyzmem;
 • osób z porażeniem mózgowym;
 • osób mających częste bóle migrenowe.

CO ZROBIĆ, ABY ROZPOCZĄĆ TERAPIĘ METODĄ JOHANSENA JAS?

Rozpoczynając terapię musimy w pierwszej kolejności przeprowadzić szczegółową diagnozę wykonaną przez certyfikowanego terapeutę JAS. Diagnoza składa się z badania audiometrii tonalnej oraz testów mowy utrudnionej, w tym testu dychotycznego, który jest istotny dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

JAK DŁUGO TRWA TERAPIA METODĄ INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU?

W zależności od wieku terapia trwa od 6 do 18 miesięcy.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO TERAPII JEST:

 • wypełnienie kwestionariusza wywiadu;
 • podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • opłacenie każdorazowe kosztów płyt z programem Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA TERAPII SŁUCHOWEJ JOHANSENA

 • skuteczność metody;
 • lepsze przetwarzanie słuchowe;
 • poprawa artykulacji,
 • lepsza zdolność utrzymania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych;
 • pozytywny wpływ na koordynację ruchów ciała i napięcie mięśniowe;
 • lepsza komunikacja i poprawa umiejętności czytania;
 • poprawa rozumienia mowy;
 • zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki;
 • lepsze wyniki w nauce języków obcych.

Warto zauważyć, że trening słuchowy dziennie zajmuje 10-15 minut 6 dni w tygodniu i jeden dzień przerwy. Do treningu uczestnik potrzebuje tylko słuchawek i odtwarzacza. Można również pobrać utwory z chmury.