Gongi i Misy Terapeutyczne

Gongi posiadają bardzo szerokie spektrum dźwiękowe wychodzące poza granice słyszalności  ludzkiego narządu słuchu zarówno jeśli chodzi o infradźwięki jak i ultradźwięki.

Dźwięk gongów odbierany jest również poprzez zmysł dotyku, a więc skórę, pobudzane są wszystkie receptory na skórze będące zakończeniami nerwowymi wszystkich narządów wewnętrznych.

Następuje rezonans organizmu z energią  dźwięku gongu,  często nazywany „kąpielą w dźwięku „.

Ten stan powoduje, że cały układ nerwowy, napięty do granic możliwości poprzez życie w nieustającym stresie,  z każdą chwilą wycisza się, ciało i umysł odpręża się, mózg z fal beta, przechodzi w stan alfa i theta, wchodząc w stan głębokiego relaksu i błogości, następuje zatrzymanie nieustannie bombardowanego umysłu bodźcami zewnętrznymi i synchronizacja obu półkul mózgowych, wchodzimy w kontakt z podświadomością.

Następuje wewnętrzna cisza, pojawiają się głębokie wglądy i odpowiedzi na nierozwiązane dotychczas problemy, zwiększa się świadomość siebie i następuje rozwój intuicji. Następuje oczyszczenie centrów energetycznych, uwolnienie blokad w meridianach co umożliwia swobodny przepływ energii życiowej. Zanikają również napięcia w ciele i związane z nimi dolegliwości bólowe,  oczyszczają się i regenerują komórki ciała, następuje odmłodzenie organizmu.

Następuje poprawa jakości snu, rodzi się poczucie bezpieczeństwa i szczęścia, zwiększa się koncentracja, zdolność uczenia się i kreatywność, zwiększa się odporność na stres.

Dźwięki generowane przez instrument zwany gongiem jest nadzwyczajny i niepodobny do żadnych innych dźwięków.

Uderzenie pałką w powierzchnię gongu powoduje, że fala dźwiękowa wydobywająca się z tego instrumentu nakłada się na siebie tworząc wielość pochodnych tonu podstawowego tzw alikwotów, które tworzą niezwykle piękne, silne i niepowtarzalne pole dźwiękowe, które bardzo długo wybrzmiewa i w którym tworzą się nowe dźwięki. Można by rzec, że gong sam tworzy żywe dźwięki.

Ta charakterystyczna cecha każdego gongu porównywana jest do dzielących się w organizmie komórek ciała.