Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna w Józefosławiu, gmina Piaseczno

Terapia indywidualna to regularne spotkania z psychoterapeutą, które mają na celu pomóc klientowi

  • w przeżywanych trudnościach w jego życiu
  • w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań
  • bardziej zrozumieć obecną sytuację,
  • trudności z jakimi musi się zmierzyć.

Głównym założeniem jest aby cele, które zostały założone przez klienta zostały pomyślnie osiągnięte.

Terapia indywidualna ma na celu aby klient osiągnął

  • większe poczucie własnej wartości,
  • bezpieczeństwo,
  • własną autonomię,
  • nauczył się wyznaczania granic w relacji z innymi ludźmi.

Psychoterapia indywidualna w Józefosławiu jest procesem osobistym klienta, przez który musi przejść sam aby zrozumieć lepiej swoją głębię.

Terapeuta ma zadanie czuwać aby klient bezpiecznie przeszedł swoja wędrówkę w celu uzdrowienia swojego życia.

Kontrakt terapeutyczny

 

Po konsultacjach obejmujących od jednego do trzech spotkań, klient i terapeuta zawierają tzw. kontrakt terapeutyczny zawierający zasady obowiązujące podczas terapii. Kontrakt obejmuje informacje np. cel lub cele psychoterapii indywidualnej, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których klient jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

 

Ochrona danych osobowych klienta – anonimowość, dyskrecja

Obowiązuje kodeks etyczny psychoterapeuty. Wszelkie informacje osobiste ujawniane przez klientów w czasie sesji, zobowiązuje psychoterapeutę do utrzymania tych faktów w tajemnicy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nawet podczas wezwania do sądu.

Czas trwania psychoterapii indywidualnej i częstotliwość spotkań w Józefosławiu zależy od problemów, złożonego celu lub celów w terapii.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.