Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Konsultacja Psychologiczna

Na  pierwszą konsultację  zapraszamy wyłącznie rodziców. Przeprowadzana jest rozmowa bez obecności dziecka. W czasie pierwszej konsultacji rodzice mają możliwość przedstawienia problemu, trudności jakie spotyka ich dziecko. Celem spotkania jest określenie charakteru problemu dysfunkcji dziecka/nastolatka, zapoznanie się z trudnościami wychowawczymi lub osobistymi z jakimi zmagają się rodzice lub nastolatkowie, wsparcie i zrozumienie sytuacji życiowej.

W czasie tego spotkania zbierany jest szczegółowy wywiad, który daje psychologowi wstępny obraz sytuacji.  Konsultacja  jest  pierwszym krokiem  do dalszych  działań, które wspólnie z klientem omawiane są w czasie  kolejnych spotkań.

Konsultacje pomagają, jeśli Twoje dziecko:

 • często miewa ataki złości, jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych
 • przejawia trudności szkolne, ma problemy z koncentracją uwagi, nauką w szkole i adaptacją do nowego środowiska
 • często wdaje się w konflikty z rówieśnikami oraz rodziną
 • jest płaczliwe, niesamodzielne, odczuwa lęki i ma wahania nastrojów
 • jest nerwowe, wybuchowe, agresywne
 • jest wycofane i ma problemy z adaptacją do nowego środowiska
 • jest nadpobudliwe, impulsywne
 • przeżyło traumatyczne zdarzenie (rozwód rodziców, wypadek lub śmierć bliskiej osoby, chorobę.
 • moczy się, wstrzymuje stolec, ma tiki
 • masturbuje się
 • Nie chce jeść, zauważasz problemy  z odżywianiem
 • Nasilają się lęki, ma trudności z zasypianiem, koszmary w nocy
 • nadużywa korzystania z komputera, Internetu,
 • przyjmuje środki odurzające

Na pierwsza konsultację zalecane jest przyniesienie dokumentów (np. wyników badań medycznych, opinii psychologicznych, świadectw szkolnych, zeszytów, rysunków dziecka) związanych ze zgłaszanym problemem.

Po przeprowadzonym badaniu, diagnozie dziecka, rodzice otrzymują informacje zwrotne, ustalane są cele pracy terapeutyczne, metody pracy z dzieckiem, czas terapii, częstotliwość spotkań.

Rodzicu tak ważne jest aby wiedzieć jak wspierać dziecko w sytuacji zagrożenia uzależnieniem. Wiedzieć jak pomóc dziecku co  robić  w sposób adekwatny i właściwy i skuteczny.

W związku z tym dla Państwa przygotowaliśmy specjalnie konsultacje ze specjalistą z dziedziny uzależnień.

Po przeprowadzonym badaniu, diagnozie dziecka, rodzice otrzymują informacje zwrotne, ustalane są cele pracy terapeutyczne, metody pracy z dzieckiem, czas terapii, częstotliwość spotkań.

Współpracujący z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną IZYSS psychologowie stosują się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz przestrzegają tajemnicy zawodowej – dbają o dyskrecję.

Drogi  Rodzicu dobro Twojego dziecka zależy wyłącznie od Twoich działań.

Czas trwania konsultacji: 50 min

EN