Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji​

Diagnoza trudności szkolnych, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Celem  badania jest postawienie diagnozy przyczyn trudności szkolnych Twojego dziecka. Wyniki badania stanowią podstawę zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii ( podejrzenie ryzyka wystąpienia tych problemów) to badanie złożonych procesów poznawczych, które wpływają na umiejętność pisania i czytania u dziecka.

Badane u dziecka jest:

  • poziom inteligencji ogólnej,
  • koncentracji uwagi
  • pamięć wzrokowa i słuchowa
  • percepcja wzrokowa i słuchowa
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • sprawność manualna
  • lateralizacja

Badanie każdorazowo poprzedzone jest konsultacją wstępną

Rodzicu ważne aby na pierwszą konsultację przynieść:

  • opinie od wychowawcy o trudnościach szkolnych
  • zeszyty dziecka
  • dokumenty, opinie, które posiadasz od innego specjalisty, jeśli dziecko było już diagnozowane