Gotowość Szkolna

Badanie dojrzałości szkolnej

To spotkanie z dzieckiem, którego celem jest zbadanie oraz określenie poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. W wyniku badania wydawana jest opinia oceniająca poziom przygotowania dziecka do nauki w szkole podstawowej.

Drogi Rodzicu – wykonane odpowiednio wcześnie badanie pozwala dostosować pracę z dzieckiem do jego indywidualnych potrzeb i odpowiednio je przygotować do wyzwań jakie niesie ze sobą nauka szkolna!

Celem diagnozy jest:

 • wychwycenie nieprawidłowości w rozwoju dziecka,
 • dostarczanie rodzicom informacji w formie szczegółowej opinii psychologicznej, które pozwolą im poznać stan gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • stworzenie podstaw do opracowania i prowadzanie indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka.

Diagnoza bada następujące obszary:

 • Podstawowe umiejętności
 • Lateralizacja
 • Umiejętności matematyczne
 • Analiza i synteza słuchowa
 • Umiejętności czytania
 • Pamięć i myślenie
 • Percepcja wzrokowa i sprawność manualna
 • Komunikowanie się
 • Rozwój społeczno-emocjonalny

Nasze opinie mocą rozporządzeń Ministerstwa Edukacji są akceptowane przez wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne.