Kompleksowe badanie słuchu dla dzieci i dorosłych

Badanie słuchu oraz terapia słuchu w Józefosławiu, w okolicach Piaseczna

Nieodpowiednio rozpoznany i nieleczone problemy ze słuchem u dzieci mogą znacząco wpłynąć na rozwój dziecka, prowadząc do opóźnień w rozwoju mowy, obniżenia jakości zdobywanej wiedzy oraz utrudnić właściwą integrację społeczną.

Dzieci z niedosłuchem mogą wykazywać objawy aspołeczności, unikając zabawy z rówieśnikami i większych grup społecznych. Dodatkowo, trudności słuchowe mogą wpłynąć negatywnie na wyniki w nauce.

Oferujemy badania audiologiczne, takie jak audiometria tonalna, audiometria słowna oraz audiometria zabawowa, dostosowane do potrzeb dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi.

Nasza oferta obejmuje także badania słuchu dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem badań Medycyny Pracy.

Audiometria Tonalna

Audiometria tonalna to badanie oceniające zdolność słyszenia dźwięków o różnych częstotliwościach. Jest to badanie bezpieczne i nieinwazyjne, podczas którego pacjent nosi słuchawki i reaguje na stopniowo zmieniające się dźwięki. Na podstawie reakcji pacjenta możemy dokładnie ocenić stan jego słuchu i zidentyfikować ewentualne problemy.

Zapraszamy do naszego Centrum IZYSS w Józefosławiu, gdzie z pasją i profesjonalizmem zajmujemy się diagnozowaniem i terapią problemów ze słuchem u dzieci i dorosłych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zadbać o zdrowie słuchu swoje lub swojego dziecka.