Kompleksowe badanie słuchu dla dzieci i dorosłych

Badanie słuchu oraz terapia słuchu w Józefosławiu, w okolicach Piaseczna

Dlaczego warto wykonać badanie audiometryczne? Test słuchu (Józefosław), czy to u dziecka, czy też u osoby dorosłej, to badanie bezbolesne i bezinwazyjne. Uzyskany tą drogą wynik badania audiometrycznego (audiogram) pozwala na szybkie wprowadzenie stosownej metody leczenia, ułatwiającej Pacjentowi codzienne funkcjonowanie w domu, pracy czy szkole.

Problem ze słuchem u dzieci – dlaczego należy go diagnozować?

W przypadku dziecięcych Pacjentów należy wyraźnie podkreślić, że nieodpowiednio rozpoznane i nieleczone problemy ze słuchem (zaburzenia słuchu) mogą znacząco wpłynąć na proces rozwoju, prowadząc do opóźnień w nabywaniu umiejętności mowy i obniżenia jakości zdobywanej wiedzy. Wady słuchu u dzieci mogą ponadto znacząco utrudnić właściwą integrację społeczną. 

Maluchy z niedosłuchem mogą wykazywać objawy aspołecznościunikając zabawy z rówieśnikami i interakcji w ramach większych grup społecznych. Dodatkowo trudności dotykające narząd słuchu mogą wpłynąć negatywnie na wyniki w nauce.

 

Objawy problemów ze słuchem u dziecka – kiedy wykonać test słuchu?

Im wcześniej rodzic lub opiekun dostrzeże objawy niedosłuchu u dziecka, tym szybciej możliwe będzie wdrożenie terapii pozwalającej na zniwelowanie wady słuchu.

Wśród najczęstszych objawów problemów ze słuchem u dzieci wymienia się:

  • brak reakcji na słowne komunikaty,
  • przekręcanie wypowiadanych przez dziecko słów,
  • niewyraźna mowa,
  • zbyt głośne mówienie, ale też słuchanie muzyki czy oglądanie telewizji przy bardzo wysokim poziomie głośności urządzenia,
  • często wyrażane ze strony dziecka prośby o powtórzenie wypowiedzi,
  • sygnalizowanie przez dziecko bólu ucha, często występujące zawroty głowy czy szumy uszne.

Te oraz inne, niekiedy bardziej indywidualne symptomy to znak, że badanie słuchu u dziecka (Piaseczno) należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Specjalista będzie w stanie zinterpretować wyniki audiometrii i zalecić dalsze postępowanie.

Pamiętaj, że także dorośli powinni zgłaszać się na testy słuchu (Józefosław) w przypadku, gdy zaniepokoją ich problemy z tym zmysłem. Uszkodzenie słuchu (którego wynikiem może być częściowa lub całkowita utrata słuchu) może być leczone z pozytywnym skutkiem, w czym pomóc może, na przykład, protetyk słuchu.

Audiometria Tonalna

Audiometria tonalna to badanie oceniające zdolność słyszenia dźwięków o różnych częstotliwościach. Jest to badanie bezpieczne i nieinwazyjne, podczas którego pacjent nosi słuchawki i reaguje na stopniowo zmieniające się dźwięki. Na podstawie reakcji pacjenta możemy dokładnie ocenić stan jego słuchu i zidentyfikować ewentualne problemy.

Zapraszamy do naszego Centrum IZYSS w Józefosławiu, gdzie z pasją i profesjonalizmem zajmujemy się diagnozowaniem i terapią problemów ze słuchem u dzieci i dorosłych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zadbać o zdrowie słuchu swoje lub swojego dziecka.

Jak wygląda badanie słuchu (Józefosław/Piaseczno)?

Oferujemy badania audiologiczne, takie jak audiometria tonalna, audiometria słowna oraz audiometria zabawowa, dostosowane do potrzeb dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi.

Nasza oferta obejmuje także badania słuchu dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem badań Medycyny Pracy.

Przeprowadzenie badania audiometrii wymaga wcześniejszego umówienia terminu. Do samego testu słuchu nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie się ze strony Pacjenta.

Badanie słuchu (Józefosław) przeprowadzane jest na różne sposoby i z wykorzystaniem wielu technik. Podstawą będzie badanie otoskopowe, polegające na zbadaniu kanału słuchowego za pomocą specjalnego wziernika, czyli otoskopu, wyposażonego w źródło światła. Taka kontrola pozwala na ocenę budowy kanału oraz ucha wewnętrznego i zdiagnozowanie ewentualnych, fizycznych zmian czy stanów zapalnych.

Audiometria tonalna w Józefosławiu k. Piaseczna

Audiometria tonalna to badanie pozwalające sprawdzić, jak odbierana jest przez Pacjenta dana częstotliwość, a mówiąc jeszcze dokładniej – jest to ocena zdolności słyszenia dźwięków o różnych częstotliwościach. Jest to badanie bezpieczne i nieinwazyjne, podczas którego Pacjent zakłada słuchawki i reaguje na stopniowo zmieniające się dźwięki, starając się usłyszeć daną częstotliwość

Badanie słuchu tonalne jest przeprowadzane odrębnie dla każdego ucha – obejmuje badanie ucha lewego oraz oddzielnie badane jest prawe ucho. W ten sposób możliwe jest badanie progu przewodnictwa kostnego oraz powietrznego. Uzyskane w wyniku audiometrycznego badania słuchu dane przedstawia audiogram (wykres badania słuchu).

Ten właśnie wykres audiogramu prezentuje występujące u Pacjenta zależności między natężeniem dźwięku wyrażonym w decybelach, a częstotliwością tego dźwięku. Wyniki audiometrii tonalnej, ukazane jako audiogram audiometryczny, powinny być interpretowane przez osobę mającą stosowną wiedzę w tym zakresie!

Audiometria słowna Piaseczno (Józefosław)

Audiometria słowna to uzupełniające badanie audiometrii tonalnej. W tym wypadku jednak test słuchu wykonany u dziecka lub dorosłego polega na sprawdzeniu słyszalności mowy. Badany jest próg słyszenia sylab, głosek czy też całych słów oraz ich rozumienia.

Ten test słuchu przebiega również bezinwazyjnie. Pozwala na diagnozowanie rodzaju niedosłuchu i ułatwia dobranie przez protetyka słuchu odpowiedniego aparatu słuchowego. Wyniki i analiza testu podawane są w formie tak zwanej krzywej dyskryminacji.

Audiometria zabawowa – badanie audiometryczne dzieci w Józefosławiu

Dzieci nie zawsze są w stanie jasno wyrazić, jaki jest zakres ich problemów ze słuchem. Badaniem, które ułatwia diagnostykę u dzieci poniżej szóstego roku życia, jest audiometria zabawowa

Osoba przeprowadzająca badanie audiometryczne w formie zabawowej kontroluje osobno lewe i prawe ucho małego Pacjenta. W trakcie audiometrii dziecko, po usłyszeniu danego sygnału, musi wykonać określoną czynność (może to być, na przykład, włożenie zabawki do pudełka czy też ułożenie jednego klocka na drugi). 

Audiometria zabawowa umożliwia ustalenie progu słuchu badanego dziecka, a pozyskane w trakcie testu dane również przedstawia audiogram – na jego podstawie specjalista jest w stanie określić stopień ubytku słuchu u dziecka, kierując się przedstawioną na audiogramie krzywą powietrzną oraz krzywą kostną. Ponieważ audiometria zabawowa jest odmianą audiometrii tonalnej, ale dostosowanej do możliwości małych dzieci, sporządzony wykres można także określić jako audiogram tonalny.

Wyniki testu słuchu a dalsze postępowanie

Wykonanie testu słuchu (Józefosław) może odmienić komfort życia Pacjenta. Prawidłowo odczytane wyniki badania audiometrycznego umożliwiają bowiem dobranie takiej metody leczenia ubytku słuchu, która będzie odpowiadać zarówno potrzebom Pacjenta, jak i doprowadzi do wzmocnienia tego ważnego dla człowieka zmysłu.

W przypadku dzieci i młodzieży zaburzenia słuchu mogą być leczone za pomocą, na przykład, terapii słuchowej Neuroflow. W przypadku tak dzieci, jak i dorosłych pomocna może okazać się z kolei terapia słuchowa Johansena.

Zapraszamy do naszego Centrum IZYSS w Józefosławiu, gdzie z pasją i profesjonalizmem zajmujemy się diagnozowaniem i terapią problemów ze słuchem u dzieci i dorosłych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zadbać o zdrowie słuchu swoje lub swojego dziecka.