Psychologia

Konsultacja pedagogiczna

50 min - 150 zł

Sesja terapii indywidualnej z psychologiem

50 min - 150 zł

Sesja terapii indywidualnej z psychologiem dla studentów

50 min - 100 zł

Diagnoza trudności szkolnych część psychologiczna

120 min | 300 zł

Diagnoza trudności szkolnych część pedagogiczna (badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii)

120 min | 250 zł

Diagnoza dojrzałości szkolnej

120 min | 250 zł

Psychoterapia

Konsultacja pedagogiczna

50 min - 150 zł

Sesja terapii indywidualnej z psychologiem

50 min - 150 zł

Sesja terapii indywidualnej z psychologiem dla studentów

50 min - 100 zł

Diagnoza trudności szkolnych część psychologiczna

120 min | 300 zł

Diagnoza trudności szkolnych część pedagogiczna (badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii)

120 min | 250 zł

Diagnoza dojrzałości szkolnej

120 min | 250 zł

Psychiatria

Pierwsza konsultacja lekarza psychiatry

60 min | 220 zł

Konsultacja lekarza psychiatry

30 min | 180 zł

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

EEG Biofeedback 10 zajęć w pakiecie (dzieci i dorośli)

10 x 60 min | 750 zł

Pedagogika

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

Terapia ręki

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

EEG Biofeedback 10 zajęć w pakiecie (dzieci i dorośli)

10 x 60 min | 750 zł

Logopeda Neurologopeda

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

EEG Biofeedback 10 zajęć w pakiecie (dzieci i dorośli)

10 x 60 min | 750 zł

Neuroflow - Aktywny trening słuchowy

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

EEG Biofeedback 10 zajęć w pakiecie (dzieci i dorośli)

10 x 60 min | 750 zł

Warsztaty terapeutyczne Dzieci

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

EEG Biofeedback 10 zajęć w pakiecie (dzieci i dorośli)

10 x 60 min | 750 zł

Warsztaty rozwojowe Dorośli

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

EEG Biofeedback 10 zajęć w pakiecie (dzieci i dorośli)

10 x 60 min | 750 zł

Masaż leczniczy/Refleksologia stóp

EEG Biofeedback diagnoza

90 min | 250 zł

EEG Biofeedback terapia dzieci, dorosłych

60 min | 80 zł

EEG Biofeedback 10 zajęć w pakiecie (dzieci i dorośli)

10 x 60 min | 750 zł