Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Neurologopedyczne oznaki, które powinny zaniepokoić nauczyciel przedszkola

Neurologopeda pracuje z osobami z uszkodzeniami lub dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i  okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłoży neurologicznym. Ponadto neurologopeda zajmuje się  diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

 

W społeczności przedszkolnej nauczyciel jest osobą, która najczęściej ma możliwość obserwacji dziecka w różnych sytuacjach, dzięki czemu jest w stanie stosunkowo szybko wychwycić nieprawidłowości rozwojowe u dzieci. Ponadto nauczyciel przedszkola jest w stałym kontakcie z rodzicami, prowadzi szereg rozmów o dziecku, z których mogą wynikać ważne dla neurologopedy informacje.

 

Jeśli zatem nauczyciel:

  • posiada od rodzica informację, że dziecko pochodzi z grupy ryzyka ciążowego lub okołoporodowego;
  • został poinformowany przez rodzica, że dziecko ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu;
  • Podczas zabaw dowolnych i zajęć obserwuje u dziecka opóźnienie psychoruchowe;
  • Podczas spożywania przez dziecko posiłków zauważa, że ma ono problem z jedzeniem, odgryzaniem i połykaniem (w tym wybiórczość pokarmową, zalewanie się płynami, wypadnie kęsów z jamy ustnej itp.);
  • Dziecko ma problem z mówieniem: nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy, ma barwę zmienioną głosu;
  • Dziecko nadmiernie się ślini, ma zawsze uchyloną buzię, nie oddycha przez nos;
  • Zaobserwował, że dziecko ma problemy z werbalizowaniem swoich wypowiedzi, mówi niepłynnie, robi przerwy, chaotycznie oddycha podczas wypowiedzi;
  • Jest zaniepokojony jego męczliwością podczas zajęć, nadruchliwością, krótkim czasem koncentracji uwagi;
  • Podejrzewa trudności z analizatorem słuchowym (słuch fonematyczny) czy wzrokowym (wodzenie wzrokiem, utrzymywanie kontaktu wzrokowego);

powinien poinformować specjalistę, a ten wykonać dalsze czynności diagnostyczne, aby jak najszybciej wspomóc rozwój i funkcjonowanie dziecka.

                                                                                                       Przygotowała

                                                                                                       Neurologopeda

                                                                                               Alina Rutkowska

EN